Nytt Uppladdningssystem från World Press för 2019.
Här samlas viktiga dokument & Länkar för Fakta och upplysning.

Senast uppdaterad 2018-12-20
Här samlas viktiga dokument & Länkar för Fakta och upplysning.

62 revir säkrade i Sverige, mars 2017

 

26 revir säkrade 13 januari 2018

> SLU
> ArtDatabanken

> SVA
>Rovbase NVV
>Diarium LST
>Regeringskansliet
> Jaktförordning (1987:905)
> Sveriges Domstolar

> Länsstyrelserna

2018-11-07 Det har inte i dagsläget fattats något nytt beslut i det ärende du efterfrågar. Naturvårdsverket förlängde dispensen om att få använda hagel vid jakt från helikopter.

Marie Edvall, Rovdjurshandläggare. Enheten för vilt.
Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden

 > Beslut om förlängd jakttid samt förändrat jaktområde för skyddsjakt efter varg inom Idre nya sameby(9605856) (0)_TMP

 > 2Dispens hagel_Beslut NV-07912-18[2687]

 >  Nordulv_överklagan Dalarna20181004[2688]

Ansökan medel illegal jakt(9491783) (0)_TMP (1)
Ansökan om medel för arbete mot illegal jakt 2019

 > Beslut om skyddsjakt på skadegörande lodjur

Västmanlands Tingsrätt – jakthärvan 2018
Uppdaterade meddelanden från Västmanlands Tingsrätt

Måndagen den 26 / 11.
Meddelande från Västmanlands tingsrätt.

”Det blir inga förhandlingar idag då det kommit in beslut om att häva häktning gällande Pettersson och Hedin. Persson är än så länge fortsatt häktad, och vi har åtalsbevakning på honom till 3 december.”
Dagboksblad
Västmanlands TR B 5279-18 Dagboksblad 2018-11-26[2719]

 

Fredagen den 23 /11. Inga förhandlingar bokade i ärendet.
Meddelande från Västmanlands Tingsrätt,
Åtal senast 2018-11-27, Roland Pettersson
Åtal senast 2018-11-27, Karl Hedin
Åtal senast 2018-12-03, Per Persson

 

 

 

Torsdagen den 22/11. Inga förhandlingar bokade i ärendet.

Onsdagen den 21/11. Inga förhandlingar bokade i ärendet.

Tisdagen den 20/11. inga förhandlingar bokade i ärendet.

Måndagen den 19/11
VstmanlandsTRB5279-18Beslutunderrttegng2018-11-19[2698]

 

Fedagen den 16/11-18
Inga protokoll idag från tingsrätten men kommer på måndag däremot har vi Karl Hedins överklagan och Svea Hovrätts beslut om avslag på överklagan.
 > oveklagan Karl Hedin 2018-11-16

Svea HR Ö 10693-18 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2018-11-16[2696]

Inga förhandlingar är schemalagda onsdagen den 14e och torsdgen den 15/11

Tisdagen den 13 / 11 -18

 > VstmanlandsTRB5279-18Dagboksblad2018-11-13 (1)

 > VstmanlandsTRB5279-18Beslutunderrttegng2018-11-13[2681]

 > Västmanlands TR B5279-18 Aktbil 60[2635]


Måndagen den 12/11-18

Meddelande från tingsrätten idag är att inga förhandlingar sker idag.


Dag 7  
Torsdagen den 8/11-18

Meddelande från tingsrätten idag är;
Det finns ingen häktningsförhandling bokad med dagens datum i detta mål.
Nästa förhandling i Västmanlands tingsrätt är den 12/11, 11.00

Dag 6 Onsdagen den 7/11-18

Meddelande från tingsrätten idag är;
Det finns ingen häktningsförhandling bokad med dagens datum i detta mål.

Dag 5 Tisdagen den 6/11-18

 > Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 79[2653]

Dag 4 Måndagen den 5/11-18

 > Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 74[2652]

Förhandlingarna fortsätter måndagen den 5/ 11 kl; 9.00

Dag 3 Onsdagen den 31/10-18

Västmanlands TR B5279-18 Aktbil 60[2635]

 

Dag 2 Tisdagen den 30/10-18

Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 55

 

Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 56

 

Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 57

 

Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 58

 

Dag 1 Måndagen den 29/10-18

 

 > Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 14[2601]

 > Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 15[2602]

 > Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 16[2604]

 > Västmanlands TR B 5279-18 Aktbil 17[2603]

_____________________________________

 

  > Beslut om skyddsjakt efter varg i Idre nya sameby, Älvdalens kommun(9435309) (0)_TMP

 Skyddsjaktansökan 28 okt 2018 2.doc(9399051) (0)_TMP[2615]

 

  > Beslut om avslag på skyddsjakt efter varg i Ludvika_ Gagnef_ Vansbro kommun(9251403) (0)_TMP[2523]

Beslut om avslag på skyddsjakt efter varg i Ludvika_ Gagnef_ Vansbro kommun(9248545) (0)_TMP[2524]

Beslut om avslag på skyddsjakt efter varg i Idre nya sameby(9100637) (0)_TMP

Skyddsjaktsansökan varg September 2018(9064417) (0)_TMP

______________________________________

Licensjaktsbeslut på Björn 2018

overlamnande -av-ratten-att-fatta-beslut-om-licensjakt-efter-bjorn_NVV

nv-08042-16-overlamnande-ratta-att-besluta-om-skyddsjakt_NVV

Beslut-Licensjakt-efter-bjorn-Varmlands-lan-2018

Beslut_2018_Gavleborgs

Beslut-overklagande-licensjakt-Gavleborg_NVV

Licensjakt björn 2018_Norrbotten

Beslut -overklagande-licensjakt-Norrbottens_NVV

Beslut om licensjakt på björn i Dalarnas län 2018

Beslut-overklagande-licensjakt-Dalarna_NVV

Beslut om licensjakt efter björn 2018 Jämtland

Beslut-overklagande-licensjakt-Jamtland_NVV

Beslut licensjakt björn 2018 Västerbotten

______________________________________

>Inventering Varg vintern 2016-17

>information-extra-insamling-varg-vintern-2017-2018

>fordelning-vargprover-21dec2017 (1)

>antal-vargar-i-s-eft-omrakn-gransrevir

>lopande-rapport-varglaget-2017-12-21

>lopande-rapport-varglaget-2017-12-21 slakttrad-skand-varg-2016

_________________________________________

Beslut om skyddsjakt på en björn i Tåssåsens sameby(8177724)

Beslut om skyddsjakt efter tre lodjur inom Handölsdalens sameby

Beslut om skyddsjakt efter ett lodjur inom Tåssåsens sameby(8133557)

Nytt beslut om skyddsjakten på varg och Hybrid Lst Södermanland
Gäller fr.o.m 2 Febr- 31 Mars 2018
Beslut om skyddsjakt efter varg samt hybrid mellan varg och hund ink. upphävande av tidigare beslut

> Obduktionsprotokoll Södertörnsvargen Grimma
 >

Kammarrättens beslut om Licensjakt på Varg 2018
2790-17 varmland
2792-17 Dalarna
2789-17 gavleborg
2793-17 Vastmanland
2791-17 Orebro

DRIS / Djurens Rätt I Sammhället
 > DRIS Överklagan 28 dec 2017 varg HfD_v2_2362-17_2437-17_2451-17_2485-17_2517-17
JO anmälan av länsrättens beslut 218 om Södertörnsvargen
8438-2017 Underrättelse

DRIS JO anmälan av länsrättens beslut 218_20171213

Beslut Handolsedalens Sameby

Beslut-om-skyddsjakt-varg-Handolsdalens-sameby-218-7761-2017

Ansökan om skyddsjakt Ryssjöreviret

Nr 1. Ryssjö reviret Gävleborg skyddsjaktsansökan 8399-2017 Axmar och skogs ÄSO -10 decmber

Nr 1. Ryssjö reviret Gävleborg skyddsjaktsansökan 8399-2017 Axmar och skogs ÄSO -10 decmber

Skyddsjakts beslut på Södertörnsvargen
Luleå FR 2786-17 Dom 2017-12-14

Beslut målnr 2788-17 Avslag Kammarrätten Grimma Förvaltningsrätt målnr 2786-17

Södertörnstiken Förvaltningsrätten Luleå 2786-17 överklagan Mp, NSF, Nordulv.

20171206 MP Haninge överklagan Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt på södertörnsvargen(1) (1)

Beslut om bifall med villkor(7389668)_Skyddsjakt-Sodertorn_2017-12-06

skyddsjaktskarta-Sodertorn vargen 2017-12-06

 > Tjansteanteckning LST Sthlm Sodertornsvargen2017-11-28
Begaran om skyddsjakt1 Sodertornsvargen 2017-10-10
Begaran av skyddsjakt Sodertornstiken2 2017-11-09
Begaran om skyddsjakt3 Sodertornsvargen2017-11-11

Hur man överklagar Bilaga besvärshänvisning_171206

Skjyddsjakt Varg, Älvdalens kommun Dalarna

Beslut om skyddsjakt efter varg
> M_Begäran om skyddsjakt
M_Beslut om jaktledare

Genetisk viktig Varg Norrbotten

Norrbotten 3 e skyddjaktsansökan, genetisk viktig varg och en järv 15998-17

> Nr 1. Norrbottensvargen 16280-2017. Allmänningens JK. Akkavare vvo. Deppis vvo. Fjällbonäs vvo. Pjesker-granudden jl
>  Nr 2 Norrbottensvargen. 15998-2017 Mausjaur sameby
Nr 3. Norrbottensvargen 16204-2017 Fjällbonäs 2017-11-17
Nr 4. Norrbottensvargen 15125-2017-2 Tjänsteanteckning Östra Kikejaure sambey

Förvaltningsrätten om licensjakt på varg januai 2018
FRVärmland (1)
FRGävleborg
FRVästmanland
FRÖrebro
FRDalarna

Obduktionsrapport SVA-Jakt på vargflock 7 Hybridvalpar i Bie Södermanland
 Obduktionsrapport på alla skjutna vargarna i Bie

>  Prelimin-Rapport-Obduktion-sv varg valp
ObdProtokoll SVA Vargar- Hybrider-Bie 2018 01

2 Hybridvalp1 Bieobduktion_2017-11-24 v2975-17 prel rapport
> v2901-17 prel svar 1a varghanen i Bie skjuten den 14 nov 2017
DNA rapport
Hybridtest_Rapport_171011[1608]_Grimso M Akesson

>v2901-17 prel svar 1a varghanen i Bie skjuten den 14 nov 2017

Overklagan skyddsjakt 218-6060-2017 Hybridvalpar

     > Svar Overklagan Skyddsjakt Bie 20171102

Reviderat skyddsjaktsbeslut 218-7453-2017. version 3 20171212

  >    Beslut om skyddsjakt efter varg samt hybrider mellan varg och hund 2017

Här kommer alla obduktionsrapporter in vartefter vi får ta del av dessa.

__________

Skyddsjaktansokan Brattfors 2017-11-22 8686-2017 1.1

Norrbotten 3 e skyddjaktsansökan, genetisk viktig varg och en järv 15998-17

MF artikel Invandrarvargen 2017-12-01

Rackenreviret, Värmland

Värmland 218-8908-207 Beslut skyddsjakt efter varg Rackstadreviret (7361686)

Beslut om omprövning av beslut Rackstad Varmland 2017-11-20(7280592)[1720]

Avslag Rackstad Varmland 2017-11-17 218-8471-2017.pdf(7285761) (0)_TMP[1718]

Beslut om avslag Rackstadreviret varmland 2017-11-20(7278154)[1717]

PULKomplettering skyddsjaktansökan varg Rackstadsreviret2017-11-13

Beslut-om-forebyggande-skyddsjakt-pa-lodjur_2017-11-20

Skyddsvast-pa-jakthundar-sa-tycker-de-som-fick-bidrag-att-vastarna-fungerar

Ansokan Ryssjoreviret 2017-11-16

Överklagandet och övriga handlingar i ärendet överlämnas(7240864)[1700]

Överklagan 2017 11 12 Arvika Sunne Skyddsjakt en varg doc(7240862)[1699]

15198-17 Tjänsteanteckning 2 vid samtal 7Nov Norrbotten

15125-17-3 Tjansteanteckning vid samtal 7Nov Norrbotten

15125-17-2 Tjansteanteckning vid samtal 6Nov Norrbotten

15125-17-1 Ostra Kikkejaurs Sameby soker harmed skyddsjakt på Varg5 Nov

8443-17 beslut Beslut om andring av jaktomrade 14 Nov Varmland

8443.2 Tjansteanteckning om beslut14 Nov Varmland

Handolsdalens Sameby 20171028_Skyddsjaktsansökan varg(7153779)[1698]

 > Luleå_TR_B_2074-16_Dom_2017-11-10

1Beslut om bifall med villkor(7209001)[1668] Rackenreviret skyddsjakt 20171109
Bilaga 1-218-8154-2017(7228420)[1669]Beslut kartaRackenreviret20171109

Skandal att vissa jägare vill skjuta av hela vargreviret Racken_20171107 av MF

Spår och spårning av stora rovdjur

Tjänsteanteckning 1[1662]Ö Kikkejaure Sameby
Tjänsteanteckning 2[1663]forts Ö Kikkejaure Sameby
Tjänsteanteckning[1660]Vä Kikkejaure Sameby

Beslut 218-10802-2017[1670] 2 vargarDalarna 20171019

Beslut om forlangd jakttid Idre Sameby 2017-11-06

Tilläggsbeslut Idre Sameby 2017-10-27ompositionering 218-11236-2017

Tjänsteanteckning 1[1662]Ö Kikkejaure Sameby
Tjänsteanteckning 2[1663]forts Ö Kikkejaure Sameby
Tjänsteanteckning[1660]Vä Kikkejaure Sameby

 > NVV riktlinjer for beslut om skyddsjakt_978-91-620-6568-3

beslut-skyddsjakt-varg-20-se-2017 Riala

BeslutskyddsjaktKolsvaVarg20170825

 > Beslut-om-skyddsjakt-efter-varg-i-Handolsdalens-och-Tassasens-samebyar

Uttag från SLU:s publikationsdatabas SLUpub M

nara-vargar-rapport

en-ny-kamerabevakningslag-sou-201755

forvplan_stora_rovdjur_2017_Gavleborg

 > Vargrevir vintern 2016-2017 löpande uppdatering

>  DNAextra-insamling-varg-2016-2017

exam[1423]Grova jaktbrott riktade mot rovdjur

antal-vargar-i-s-eft-omrakn-gransrevir

Inventering VARG 2016_17

Varginventerin 2015-16

> Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

>iventering-varg-2015-16-978-91-620-8764-7

femarig-plan-for-genetisk-forstarkning-av-vargstammen-2016

slutkarta-vargrevir-20160601

001Den nuvarande Skandinaviska vargstammen

>  iventering-varg-2015-16-978-91-620-8764-7

Uppdrag gynnsam bevarandestatus NVV_20150401

 > VR 1-2015 löshundar i vargjakten 2015

rapport-inventering-storarovdjur-2015

varg-skandinavia-201415-svensknorsk-2015-06-15

>  strategi-viltforvaltning-mal-nv-2015-06-30

SlutsvarSVA_Kynna (2)

Intyget för Kynnas genetiska värde

 > 2007_22_illegal_jakt_pa_stora_rovdjur

PDF exam[1423]Grova jaktbrott riktade mot rovdjur

PDF vagledning-ang-lst-beslut-licensjakt-varg

PDF Inventering VARG 2016_17

Strategi för Svensk viltförvaltning. Naturvårdsverket
PDFstrategi-viltforvaltning-mal-nv-2015-06-30
Naturvårdsverket har helt tappat sin funktion som stöd för vår natur och våra rovdjur. 
PDF   >Årsrapport SVA stora-rovdjur-2016
PDFlicensjakt-varg-2017-slutrapport
PDF > Tidigare års licensjakter

 

   > Dom i mål B442-15
[2016-12-21] Norrköpings tingsrätt

 

Kolmårdens djurpark och zoologiske chefen Mats Höggren döms till ansvar för dödsolyckan med vargar 2012.