Sammanlagt Döda vargar ANTAL 
30 
(uppdaterad 20181218)
Skyddsjakt  = 1+ 2 (Bie)+1 Jämtland + 1 Idre
Licensjakt = 18

Paragraf 28 = 0
Paragraf 40 C (Skabb) = 3
Olyckor = 2
Skabb = 1
Paragraf 23 Jaktförordningen = 1
Illegal Jakt/ Jaktbrott = 1
(Hybridvalpar = 6. inräknas EJ)

_________________
December
18
Varg skjuten i skyddsjakt i Idre
En varghane som har skjutits vid Floåsen, nordväst om Idre, under tisdagen, skriverdt.se.

12
Sändarförsedd varg hittad död
13e*Vargen har obduserats och konstaterats dödats av en Älgspark = Olycka

En av de sändarförsedda vargarna i Juvbergetreviret har hittats död. Vargen har obducerats, men resultatet är hemligt, skyddat av polisens förundersökningssekretess.
> Läs mer
+ Artikel- Text

En varg hittats död och tikens sändare har slutat sända.
Arkivbild: Olle Olsson.
En av de sändarförsedda vargarna i Juvbergetreviret har hittats död. Vargen har obducerats, men resultatet är hemligt, skyddat av polisens förundersökningssekretess.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fick in den döda vargen den 4 december. SVA bekräftar att vargen är undersökt, men hänvisar i övrigt till polisens förundersökningsledare.
Vargen hittades död efter att sändarens mortalitetslarm börjat sända.
Larmet startar när vargen legat stilla för länge. När platsen undersöktes påträffades den döda vargen.Letar efter tiken.
Håkan Sand.Håkan Sand, fältansvarig forskare vid Grimsö forskningsstation, SLU:s enhet för viltekologi, bekräftar att en varg hittats död i norra Värmland.
– Det är hanen i Juvbergetreviret. Sändaren skickade mortalitetslarm för några veckor sedan, säger Håkan Sand.
Nu letar forskarna efter tiken i samma revir. Även hennes sändare har slutat sända, men vargen har inte hittats.
– Vi vet inte om hon lever, säger Håkan Sand.Åtta vargar.
Båda föräldradjuren i Juvbergetreviret sövdes och förseddes med sändare förra vintern, som en del i projektet Grensevilt.
Totalt har åtta vargar försetts med sändare i det svensk–norska projektet.
Reviret sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge, söder om Trysil och in i Sverige på västra sidan Klarälven.Spårning pågår.
Omständigheterna kring föräldradjuren i Juvberget hålls hemliga, och spårning pågår för att lokalisera de djur som finns kvar i reviret.
Under försommaren gick ett forskarteam in till lyan i Juvbergetreviret, och där fanns då nio valpar, tre hanar och sex tikvalpar.
För några dagar sedan fanns spår efter flera vargar i höjd med Höljes. Den sista positionen från den döda varghanen var också från de svenska delarna av reviret.
Svensk Jakt söker ansvarig utredare vid polisen i Bergslagen för en kommentar.

Augusti
16
Varg skjuten i Osby kommun
Länsstyrelsen Skåne – 2018-08-16 14:15 CEST
En varg har påträffats skjuten och död i Osby kommun. En anmälan om grovt jaktbrott har upprättats.
> Läs mer

Maj
2018-05-02
En död varg har hittats på Brattforsheden i Värmland.
Djuret kan ha dött av rävskabb.
>Läs mer

April
2018-04-19
Genetisk Viktig” varg skjuten från helikopter i Jämtland! Skyddsjakt

Avkomma till Galvenhanen
Nu visar DNA-prov från vargen att den var en så kallad F1:a, en avkomma till den invandrade Galvenhanen i reviret Prästskogen 3 i Hälsingland.

2018-04-16
Den hårt skabbangripna varg som Länstyrelsen, på eget initiativ, beslutat om skyddsjakt på utifrån 23 § Jaktförordningen är nu avlivad och levererad till SVA. 

2018-04-08
Varg drunknade – trots räddningsinsats – Olycka

Mars

Licensjakten 2018

Licensjakten Sverige
18
inkl. 3 Skabbvargar på P 40 C

DALARNA: Från den 19 januari finns beslut om att ytterligare en varg får fällas, då den skabbangripna skjutna vargen inte avräknas från licensjaktens tilldelning. Den skabbdrabbade vargen ligger dock kvar i tabellen för tydlighetens skull, varför det totalt blir 7 vargar som kan redovisas om 6 tilldelade vargar i licensjakten fälls (+ 1 skabbangripen varg).
Totalt har nu åtta vargar skjutits i reviret. Tre av de åtta vargarna har varit drabbade av skabb och skjutits med stöd av paragraf 40c jaktförordningen

Licensjakten Norge
16 
Jakten i norska ulvesonen har resulterat i att 16 vargar dödats av de 16 som tilldelats licensjakten i de 2 reviren Osdal och Julussa.
______________________

Revir Tilldelning Fällda vargar
Flaten 6 5 +3 = 8
Kindla 2 0
Kölsta 6 6  Jakten avlyst
Nyskogen 2 2  Jakten avlyst
Vimyren 6 2

_________________________
Februari
15
Licensjaktens sista dag 2018 !
Inga fler vargar har blivit skjutna under jaktens sista dagar så 15 vargar + 3 skabbvargar
(P40C) har fällts under 2018 års varg jakt !

Kim Aronsson sluter hanens ögon. Foto; för ©Vargskydd

Vimyren, Värmland
02
Två vargar skjutna jaktens första dag i Vimyrenreviret i Värmland.
Den ena var en tik och den andra en stor hane med tillbakaväxande fd. skabbangrepp. 

08
Totalt har åtta vargar skjutits i Flatenreviret, men tre av dem har klassats som skabbvarg och därför räknats bort i totala tilldelningen.

01
Sista och 6e vargen skjuten i Västmanland och jakten är nu avlyst då kvoten är fylld.
Vargen har fått nummer;  M494892

Januari
21
På söndagen fälldes ytterligare en varg i Flatenreviret. 
Sex vargar får fällas i Flatenreviret enligt länsstyrelsens Dalarnas beslut. Totalt har nu åtta vargar skjutits i reviret. Tre av de åtta vargarna har varit drabbade av skabb och skjutits med stöd av paragraf 40c jaktförordningen. Dessa vargar räknas därför inte in i tilldelningen och jakten får alltså fortsätta då det finns en varg kvar på tilldelningen i reviret.
20
Lördag den 20 januari sköts ytterligare en skabbangripen varg i Flaten-Billsjöreviret, Dalarna.
Vargen sköts med stöd av 40 c § i jaktförordningen, vilket betyder att den avlivats av djurskyddsskäl.
19
Två vargar fällda idag i Kölstareviret. En vuxenvarg på förmiddagen vid lunchtid och en ung liten tik kl ; 16.00 precis innan dagens jaktstopp.

17
Ytterligare en varg fälld i Västmanland

10
Södertörnsvargen Grimma är död
> På förmiddagen sköts den så kallade Södertörnsvargen under den skyddsjakt som Länsstyrelsen beslutat om.