Två vargar försökte gräva sig in i hundgården
Lillhärdal
Vargarna runt Lillhärdal börjar bli allt mer närgångna. Under söndagsnatten försökte två vargar ta sig in i en hundgård vid en fastighet mitt i byn
LT 20120305

Länsstyrelse hemlighöll skyddsjaktsbeslut 6 dagar – offentligt först när vargen skulle skjutas

WAS Överklagan. Skyddsjakt på varg inom Mittådalens sameby.
Länsstyrelsen har avslagit ansökan om skyddsjakt på varg från Mittådalens och Ruvhten Sijte/Tännäs samebyar.

Inom Mittådalens vinterbetesområde har det för en tid sedan uppehållit sig en varg och inom Ruvhten Sijtes område har två vargar spårats. Det har inte rapporterats några skador i form av rivnar renar. 20120220

Skyddsjakt på varg inom Mittådalens sameby
Mittådalens sameby ansökte om skyddsjakt på en varg den 25 januari 2012.
Samebyn anförde att det område som vargen befann sig i, är ett uppsamlingsområde inför kommande slakt och skiljning.
I ansökan hänvisades till att vargens närvaro kommer att medföra skingring av hjorden
LST 20120131

Varg sköts väster om Sonfjället
Hede
En varg sköts i går eftermiddag norr om Ransundet. Länsstyrelsen hade beviljat skyddsjakt på varghanen som fanns i trakterna väster om Sonfjället
ÖP 20120131