2018
2018-01-30

> Grønt lys for gaupejakt

Etter behandling i Klima- og miljødepartementet 29. januar er klagene på rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om kvote for gaupejakt i region 6 i 2018 ikke tatt til følge. Det gis dermed grønt lys for gaupejakta som starter 1. februar.

Gjenværende ulv tilhører flokker som skulle tas ut
Statens naturoppsyn fant i forrige uke DNA-spor etter ulvene som er igjen i Julussa- og Osdalsreviret, og sendte prøvene inn til Norsk institutt for naturforskning (NINA) for analyse. Nå er prøvene klare.

– Det ble sporet en årshvalp fra Osdalsflokken i Osdalsreviret. I Julussareviret ble det sporet to ulv, en halvannet årgammel tispehvalp fra Julussaflokken og en halvannenårig hann som kommer fra et annet Juvberget. Det kan tyde på at det er en ny etablering, men det er litt tidlig å si ut fra DNA-prøvene, sier Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Vi får antalet döda vargar till 30 inklusive de tre som är skjutna innanför zongränsen.  
I övriga Norge är det jakt i vinter på ytterligare 14 vargar. 

2017
Uppdaterad 2017-12-30

VINTERNS VARGJAKT I NORGE STOPPADES!
Jakten kan allvarligt skada skandinaviska populationen…
21 November 2017
> Oslo Tingsratt_adeb_7078507_v_1_kjennelse_i_sivil_sak_21_11_2017

December
30
> SNO skal kontrollere ulvejakta
Når lisensjakta på ulv starter opp igjen 1. januar, vil Statens naturoppsyn også være på plass.
Miljødirektoratet forklarer at SNO skal kontrollere jegerens papirer, og samle data om det felte dyret. Det betyr å finne ut kjønn, vekt og alder, og dessuten sikre DNA. Opplysningene blir lagt inn i Rovbase, som er et datalager med informasjon om rovvilt.

14
> Ulv i Hedmark og Oppland
Utformliga händelser om vargen s öde i Norge
 Vil felle Slettås-flokken
SP fremmer i dag forslag i Stortinget om å felle Slettås-flokken. De ber regjeringen gi fellingstillatelse for ulvene i tråd med den lokale rovviltnemndas ønske. Begrunnelsen fra partiet er at flokken truer lokale næringer og oppfører seg aggressivt.

>WWF överklagar norsk vargjakt ännu en gång

Världsnaturfonden, WWF, Norge överklagar återigen den norska regeringens beslut om licensjakt på varg. Det här är andra gången på en dryg månad som WWF drar den norska vargjakten till domstol

13
> Ikke flertall for å felle Slettås-flokken
I voteringen ble det klart at bare elleve representanter stemte for forslaget, mens 91 stemte mot, bekrefter Sp.
– Det er fortvilende for dem som over år har måtte leve med denne nærgående ulveflokken. Dette er den flokken som uroer lokalbefolkningen mest, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

November
30
> Ekstrem innavl hos skandinaviske ulver
Ny forskning har avdekket liten genetisk variasjon og ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia. Det kan på sikt true bestanden, fordi dårlige gener videreføres og kan føre til redusert reproduksjonsevne og lavere overlevelse. NINA = Norsk institutt for naturforskning

21
Fem vargar har hittills dödats.

I dag tisdag stoppade Tingsrätten i Oslo den pågående licensjakten utanför ulvesonen. 
Det handlar om ett jaktstopp på 21 vargar. Licensen utanför ulvesonen var från början 26 djur.
Dessutom inhiberades den planerade licensjakten på 24 vargar i tre revir inne i ulvesonen som skulle börja i januari.
Tingsrätten har lyssnat på Norska WWF som hävdar att den pågående och planerade jakten inte följer norsk lag och de åtagande som Norge gjort internationellt.
Tingsrätten skriver i sin dom att jaktens omfattning dessutom riskerar att orsaka allvarlig skada på den skandinaviska vargpopulationen.
> SRF
Ulvejakten er stanset

4 vargar skjutna i den Norska Licensjakten
Sedan jaktstarten 1 oktober har fyra vargar hittills skjutits i licensjakten utanför ulvesonen. 
I lördags sköts den fjärde vargen. Ett lokalt jaktlag i Åmots kommun i Hedmark sköt en hanvarg som fanns vid området runt Skramstadsetra.
Området ligger inom Regionerna 4 och 5 som har 12 av de 26 vargar som får skjutas utanför ulvesonen.
Regionerna 4 och 5 omfattar delar av länen Hedmark, Östfold och Oslo/Akershus. Samma regioner vars Rovviltnämnder tagit beslut om att tre hela familjegrupper skall skjutas inom ulvesonen i vinter. Den jakten är överklagad till Miljödepartementet som vill ha en inventering/spårning av det norska vargläget innan överklagandet behandlas. 

Följ Norge på dessa länkar
> Rovviltets rost,facebook
>Webbsite
Bygdefolk for rovdyr

Licensjakt på 26 vargar i Norge börjar den 1 oktober 2017 
Så här såg det ut i Oslo för 1 år sedan. Bra jobbat NORGE (Y)

November
16
> Leonardo DiCaprio (43) kaster seg inn i den norske ulvedebatten

09
WWF stämmer norska staten om vargjakt
Världsnaturfonden, WWF, Norge stämmer den norska staten och kräver samtidigt en ny vargförvaltning.
– Vargjakten är lagvidrig och måste stoppas innan det är för sent att rädda en kritiskt hotad art, säger Ingrid Lomelde, miljöpolitisk ledare för WWF, i ett pressmeddelande

08
DEL VIDERE: Ulvene i Norge og WWF trenger din hjelp!
WWF saksøker staten for å redde ulven i Norge, og krever ny ulveforvaltning. Myndighetene har vedtatt å skyte 50 ulver i vinter! WWF trenger DIN hjelp til å finansiere saksmålet mot staten. WWF har 100.00 av estimerte kostnader på ca. 350.000. 
Hjelp til å samle inn penger ved å dele saken videre. Har du mulighet til å bidra, teller hver krone. 
WWF saksøker staten for å redde ulven i Norge
WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.  

07
Trysil kommune får likevel ikke bruke sine ”ulvepenger” til å undersøke ulvens opphav
Trysil kommune vil bruke ”ulvemillionen”, som er avsatt til kommuner med ulverevir, til å undersøke ulvens geografiske og genetiske opphav, men nå sier Miljødirektøratet nei til en slik undersøkelse. Direktoratet mener at at en slik undersøkelse faller utenfor meningen med støtteordningen.

Oktober
30
Fyra vargar fällda vid norsk licensjakt
Totalt har fyra vargar fällts vid den norska licensjakten i år. Jakten inleddes den 1 oktober.
På lördagen sköts den fjärde vargen, en hanvarg i Hedmark. Totalt får 26 vargar fällas utanför den så kallade vargzonen vid den nu pågående licensjakten

29
> Ulv skutt i Engerdal søndag

28
Ulv skutt i Åmot
– Det var en hannulv som ble felt cirka klokken 16.15, sier seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus til Østlendingen.

25
>
To ulver felt i Stor-Elvdal
– Det var ei tispe og en hann som ble felt av et lokalt fellingslag. Hvor store ulvene var vet jeg ikke på nåværende tidspunkt, men Statens Naturoppsyn er på veg opp dit nå for å kontrollere, sier Gotehus.
Tispen ble skutt rundt klokken 14, før hannen ble felt like ved omkring ti minutter senere.

 

 

 

 

 

 

Av de 26 vargar som får skjutas utanför ulvesonen får 12 skjutas i Regionerna 4 och 5 som bland annat omfattar det Hedmark som ligger utanför ulvesonen.
Bara några dagar in på licensjakten som började 1 oktober sköts den första vargen i Romedal i Stange kommun 
> SRF

Dette er én av ulvene som ble felt i Stor-Elvdal 
En ung tispe og en hann ble skutt i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen i Hedmark onsdag. Samtidig spekuleres det på om det kan være enda en ulv i området der dyrene ble felt.

To ulver felt i Stor-Elvdal
Det bekrefter seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus overfor Østlendingen.
– Det var ei tispe og en hann som ble felt av et lokalt fellingslag. Hvor store ulvene var vet jeg ikke på nåværende tidspunkt, men Statens Naturoppsyn er på veg opp dit nå for å kontrollere, sier Gotehus.
Tispen ble skutt rundt klokken 14, før hannen ble felt like ved omkr

> Upp till 60 procent av Norges vargar ska skjutas

24
Norge förbereder för storjakt på varg

Totalt kan 50 vargar komma att skjutas i Norge i vinter. Även inne i den så kallade vargzonen, där vargen varit fredad.
Nu vädjar Världsnaturfonden till den norska regeringen att stoppa jakten.

21
> Åpner for at flere ulver kan felles

04
> Ulv skutt i Stange

02
>
 Her er ulven på Jessheim: – Den var faktisk der en liten stund

September
28
Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

27
Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen
>  Klart: 26 vargar får skjutas i Norge

19
> Første rapport om ulvegenetikk er klar

14 
> Lierne beholder rekorden

13
Lisensjakt på jerv 2017 – 2018
> Sau tatt av ulv

12
Åpner for felling av 113 jerver
Søndag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv som varer fram til 15 februar. I år har de regionale rovviltnemndene har åpnet for felling av 113 jerver. 

Augusti
24
>Norskt beslut om licensjakt på 36 vargar
Rovviltsnämnderna i Norge fastställde under gårdagen att 36 vargar ska få skjutas under höstens licensjakt.
> Samtidigt kom 19 överklaganden

Det har kommet inn 19 klager, både på at kvoten er for høy og at den er for lav.

 • NOAH – mener vedtaket strider mot nasjonale lover og ber om at det erklæres ugyldig eller omgjøres.
 • Rovviltets røst – krever at det ikke blir jakt verken i eller utenfor ulvesona.
 • WWF/Foreningen Våre Rovdyr – krever at vedtaket oppheves.
 • Naturvernforbundet – ber om at kvoten reduseres betydelig utenfor sona og at ingen av flokkene innenfor sona tas ut.
 • Norges Bondelag – mener kvoten er for lav.
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag – mener kvoten er for lav.
 • Hedmark Bonde- og småbrukerlag – mener kvoten er for lav.
 • Bygdefolk for rovdyr – mener det ikke bør skytes noen ulver nå.
 • På Baksporet – mener kvoten er for lav.
 • Norges Miljøvernforbund – aksepterer ikke lisensjakt i det hele tatt.
 • Norskog – mener kvoten er for lav.
 • Norsk Saug og Geit – vil ta ut ett ulverevir til.
 • Ulvens dag – klager på prosedyrefeil.
 • NJFF-Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo – mener kvoten er for lav.

16
Vi skal felle flere ulv

14
> Bjørn skutt i Østerdalen

Jonas Kindberg Foto: Jan Henricson

09
> Vargtik från Sverige rev 300 får i Norge
DNA-analysen är klar. Den varg som sköts i måndags i Östra toten i Norge är den som rivit närmare 300 får.
Vargen härstammar från det svenska Kindla-reviret i Örebro län.
– Föräldrarna kommer från två olika svenska revir: Siljansringen och Acksjön. De fick en valpkull  2013, och har fött totalt fyra kullar. Det är dock oklart om de fått en kull i år, säger Jonas Kindberg. 

 

03
>Norway: The country that hates nature

Nothing is sacred in the Kingdom of Norway, not even the celebrated fjords themselves. Whereas other countries bemoan underwater ecosystems collapsing due to climate change, the Norwegian Environment Agency, after severe pressure from the government, has given the green light for the dumping of mining waste in the pristine Førde Fjord, something that will probably annihilate virtually all life there.

Juli

28
Hobbyfotograf tok unike bilder av ulvevalper

FOTO: TERJE HÅHEIM

 

 

 

 

 

 

 

Første på flere år
SNO fikk den 18. juli melding om at noen hadde sett og også tatt bilder av tre ulvevalper ved en skogsbilvei i Kynndalen i Elverum, innenfor området som brukes av ulveparet i Kynnareviret.

> Ber flere støtte uavhengig undersøkelse om ulv og genetikk

27
Nytt ulvekull påvist
Statens naturoppsyn har mottatt dokumentert observasjon av tre ulvevalper i Kynnareviret.

20
OK skyddsjaga varg med hund i Norge
På onsdagen meddelade fylkesmannen, motsvarigheten till länsstyrelsen i Sverige, i Oppland att drivande hundar kan användas vid skyddsjakt på varg.

18
Ni klager på å skyte 36 ulver
Klagefristen har gått ut: Mer ulvebråk i vente
Roviltnemndenes vedtak om å skyte 34 ulver skaper fronter. Ni organisasjoner har klaget på vedtaket.

FOTO: HTTP://VILTKAMERA.NINA.NO/

 

 

 

 

 

 

 

 

14
>
 ULVEN BLIR UTRYDDET I NORGE

13
Nå skal forskerne finne ut om norske ulver har hund innblandet i arvematerialet

10
> Fellingstillatelse på ulv i Hedmark

2017-06-26
Rovviltnemnda vil ta ut 36 ulver
> NRK >https://www.nrk.no/ho/rovviltnemnda-vil-ta-ut-36-ulver-1.13576193 

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold møttes i dag for å fastsette kvotene for neste vinters lisensjakt.
Der ble det vedtatt at det nå skal tas ut 36 ulver i og utenfor ulvesona i Akershus og Hedmark. Det inkluderer Julussaflokken og Osdalsflokken, som har revir utenfor ulvesona.
Beslut om Norsk vrgjakt
> Läs i Sv jakt

2017-06-07
Advarer etter flere observasjoner av Østmarka-ulven: – Vis aktsomhet

2017-04-03
15 vargar dödade utanför ulvesonen i Hedmark/Ackershus
Licensjakten på varg i Norge licensen ökats på i omgångar sedan januari och avlutades  fredagen den 31 mars.
Sedan 1 april 2016 till i fredags 31 mars har 18 kända vargar dött i Norge.
Källa; SRF
2017-02-26
Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt, og all jakt stoppes umiddelbart. Hannen veide rett over 41 kilo, mens tispa ble målt til rett over 32 kilo. 
To ulver skutt – jakta stoppes

2017-01-21
> Hvem var ulven som ble skutt på Endelausmyrene?

Lisensjakten på ulv er over 2017-01-11
Kvota er dermed fylt, og all videre jakt på ulv avsluttes med øyeblikkelig virkning.
http://www.raumnes.no/lisensjakten-p-ulv-er-over

Fem ulver skutt i Hedmark 2017-01-11
Samtidig som debatten rundt om det skal jaktes innenfor ulvesona eller ikke i Hedmark pågår, pågår det jakt utenfor ulvesona.
https://www.nrk.no/ho/fem-ulver-skutt-i-hedmark-1.13317050

2016

Beslutet: Vargjakt hos grannarna stoppas 20/12 2016
Det norska miljödepartementet säger nej till jakt på 32 vargar i fyra vargrevir, bland annat inne i den så kallade vargzonen intill värmlandsgränsen.
Jakten på de 32 vargarna skulle ha startat i Värmlands grannlän Hedmark den första januari.
> http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/beslutet-ingen-vargjakt-hos-grannarna

Lisensjakt på 24 ulver er hinsides all fornuft
Nina Jensen i WWF reagerer kraftig på vedtaket om lisensjakt på ulv. – Dette er skremmende politikk.
> https://www.nrk.no/ho/_-lisensjakt-pa-24-ulver-er-hinsides-all-fornuft-1.13137477

Norges Licenjakt på varg ska sammanlagt 47 av Norges 65 vargar ska skjutas !
Jakttiden är 1 oktober 2016–31 mars 2017 utanför vargzonen och 1 januari 2017–15 februari 2017 innanför den så kallade vargzonen.
>>Petition <<

Signatures 203 592 and the Petition has been sent to ALL recipients with letter & signatures.
Petition REMAINS OPEN UNTIL THIS IS STOPPED FOR GOO
Trots…många påskrifter startades ändå licensjakten.

Not satisfied with killing 70% of Norway’s wolves
> http://rovdyrpredators.blogg.no/1475698017_not_satisfied_with_ki.html
Sign and share this >  Change.org Petition

OPPROP: Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets utrydningspolitikk


NOAH på facebook

Rovviltets Röst på facebook

6-oktober-2016-is-not-vargiken-i-sorlandet_20161015
14569663_603735229809042_219748857_n14593671_603735306475701_1075074383_n14593743_603733443142554_1008617643_n

 

Fyra (4) Vargar har blivit skjutna i Norge som vi vet om. Vi har dock ett tips på att 7 vargar blivit skjutna.
Kollar upp fakta om det !

 

 

 

 

 

 

 

Senaste; Oslo 2016-10-15
Miljøaktivister protesterte mot ulvejakt
https://www.nrk.no/norge/miljoaktivister-protesterte-mot-ulvejakt-1.13180932

 

 

 

©Foto Jon Natvik

demo-oslo-20161015-copyright-jwh
Dette er den siste artikkelen vedrørende lisenssjakten i Norge. Her er det fastslått at 1 – individ er felt .
http://www.raumnes.no/har-kun-sett-ulv-inne-i-sonen
Vi har 8 rovvilnemder med forskjellige vedtak. Det som er fakta er at 15 av disse ulvene som er vedtatt pålisensfelling utenfor ynglesonen, er påklaget og avvist.
Så disse må vi desverre se tapt! Dette er i hovedsak vandrerre fra Sverige!

De øvrige 32, er det ikke noe gyldig vedtak på da de fleste organisasjoner innvolvert i dagens demonstarsjon har påklaget vedtakte.
Klagebehandling hos Rovviltnemdene vedrørende lisensfelling innenfor sonen – 2 revir med inntil 8 individer – 1 revirmarkerende par Inntil 23 individer + Osdalsreviret (inntil 8 individer) skjer i løpet av novemder ( Rovviltnemdene skal behandle klagene 31.10.2016. Deretter er det Klima-og miljødepartementet som har det avgjørende ord!
Källa: JWH