2018
2018-01-30

> Grønt lys for gaupejakt

Etter behandling i Klima- og miljødepartementet 29. januar er klagene på rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om kvote for gaupejakt i region 6 Jeg 2018 ikke tatt til følge. Det gis dermed grønt lys for gaupejakta som starter 1. februar.

Gjenværende ulv tilhører flokker som skulle tas ut
Statens naturoppsynfant i forrige uke DNA-spor etter ulvene som er igjen i Julussa- og Osdalsreviret, og sendte prøvene inn til Norsk institutt for naturforskning (NINA) for analyse. Nå er prøvene klare.

– Det ble sporet en årshvalp fra Osdalsflokken i Osdalsreviret. I Julussareviret ble det sporet to ulv, en halvannet årgammel tispehvalp fra Julussaflokken og en halvannenårig hann som kommer fra et annet Juvberget. Det kan tyde på at det er en ny etablering, men det er litt tidlig å si ut fra DNA-prøvene, sier Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Vi får antallet døde ulver til 30 inkludert de tre som blir skutt inne grensen.
Resten av Norge er jakt i vinter på videre 14 ulver.

2017
oppdatert 2017-12-30

VINTER I NORGE ulv jakt ble stoppet!
Jakten kan alvorlig skade den skandinaviske befolkningen…
21 november 2017
> Oslo Tingsratt_adeb_7078507_v_1_kjennelse_i_sivil_sak_21_11_2017

desember
30
> SNO skal kontrollere ulvejakta
Når lisensjakta på ulv starter opp igjen 1. januar, vil Statens naturoppsyn også være på plass.
Miljødirektoratet forklarer at SNO skal kontrollere jegerens papirer, og samle data om det felte dyret. Det betyr å finne ut kjønn, vekt og alder, og dessuten sikre DNA. Opplysningene blir lagt inn i Rovbase, som er et datalager med informasjon om rovvilt.

14
> Ulv i Hedmark og Oppland
Utformliga hendelsene i ulvens skjebne i Norge
 Vil felle Slettås-flokken
SP fremmer i dag forslag i Stortinget om å felle Slettås-flokken. De ber regjeringen gi fellingstillatelse for ulvene i tråd med den lokale rovviltnemndas ønske. Begrunnelsen fra partiet er at flokken truer lokale næringer og oppfører seg aggressivt.

>WWF appellerer norske ulven jakt igjen

World Wildlife Fund, WWF, Norge appellerer igjen til den norske regjeringens beslutning om lisensjakt på ulv. Dette er andre gang på en måned at WWF trekker norske ulven jakten til retten

13
> Ikke flertall for å felle Slettås-flokken
I voteringen ble det klart at bare elleve representanter stemte for forslaget, menns 91 stemte mot, bekrefter Sp.
– Det er fortvilende for dem som over år har måtte leve med denne nærgående ulveflokken. Dette er den flokken som uroer lokalbefolkningen mest, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

november
30
> Ekstrem innavl hos skandinaviske ulver
Ny forskning har avdekket liten genetisk variasjon og ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia. Det kan på sikt true bestanden, fordi dårlige gener videreføres og kan føre til redusert reproduksjonsevne og lavere overlevelse. NINA = Norsk institutt for naturforskning

21
Fem ulver har så langt drept.

I dag tirsdag stoppet i tingretten Oslo pågå lisensiert jakt utenfor ulvesonen.
Det er en jakt tilstand 21 ulver. Lisensen utenfor ulvesonen var i utgangspunktet 26 dyr.
I tillegg hemmet den planlagte lisens jakten på 24 ulver i de tre områdene inne ulvesonen som ville starte i januar.
Retten lyttet til norske WWF som hevder at den pågående og planlagte jakt ikke følger norsk lov og engasjementet Norge har internasjonalt.
Retten skriver i sin dom at jakt omfang også sannsynlig å forårsake alvorlig skade på den skandinaviske ulvebestanden.
> SRF
Ulvejakten er stanset

4 ulver skutt i norsk lisens jakten
Siden jaktstarten 1 Oktober fire ulver så langt blitt satt i lisensiert jakt utenfor ulvesonen.
Sist lørdag ble skuttfjerde ulv. En lokal jaktlagene i Åmot kommune i Hedmark skutt en mann ulv som var i området rundt Skramstadsetra.
Området ligger innenfor regionene 4 og 5 som har 12 av de 26 ulver kan bli skutt utenfor ulvesonen.
regionene 4 og 5 omfatter deler av fylke Hedmark, Østfold og Oslo / Akershus. De samme områdene som Rovviltnämnder tatt beslutningen om å en full tre familiegrupper bør settes i ulvesonen i vinter. Jakten er anket til Miljøverndepartementet som ønsker en opptelling / sporing av norsk ulv tilstand før klagen er behandlet.

Norge Følg disse linkene
> Rovviltets rost,facebook
>web Side
Bygdefolk for rovdyr

jaktkort 26 ulver i Norge starter på 1 oktober 2017
Slik så det ut i Oslo 1 år siden. God jobb NORGE (og)

november
16
> Leonardo DiCaprio (43) kaster seg inn i den norske ulvedebatten

09
WWF gjør den norske regjeringen på ulv jakt
World Wildlife Fund, WWF, Norge gjør den norske regjeringen, og også krever en ny ulv administrasjon.
- Wolf jakt er lagvidrig og må stoppes før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier Ingrid Lomelde, Miljø politisk leder for WWF, i en pressemelding

08
DEL FORWARD: Ulvene i Norge og WWF trenger din hjelp!
WWF saksøker staten for å redde ulven i Norge, og krever ny ulveforvaltning. Myndighetene har vedtatt å skyte 50 ulver i vinter! WWF trenger DIN hjelp til å finansiere saksmålet mot staten. WWF har 100.00 av estimerte kostnader på ca. 350.000. 
Hjelp til å samle inn penger ved å dele saken videre. Har du mulighet til å bidra, teller hver krone.
WWF saksøker staten for å redde ulven i Norge
WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

07
Trysil kommune får likevel ikke bruke sine ”ulvepenger” til å undersøke ulvens opphav
Trysil kommune vil bruke “Ulver million treff”, som er avsatt til kommuner med ulverevir, til å undersøke ulvens geografiske og genetiske opphav, men nå sier Miljødirektøratet nei til en slik undersøkelse. Direktoratet mener at at en slik undersøkelse faller utenfor meningen med støtteordningen.

oktober
30
Fire ulver felte av en norsk jaktkort
Totalt fire ulver dømt på norsk lisens jakten i år. Jakten begynte på 1 oktober.
På lørdag, den fjerde skutt ulven, en hanvarg i Hedmark. Totalt 26 ulver felt utenfor den såkalte ulvesonen i den pågående lisensjakt

29
> Ulv skutt i Engerdal søndag

28
Ulv skutt i Åmot
– Det var en hannulv som ble felt cirka klokken 16.15, sier seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus til Østlendingen.

25
>
To ulver felt i Stor-Elvdal
– Det var ei tispe og en hann som ble felt av et lokalt fellingslag. Hvor store ulvene var vet jeg ikke på nåværende tidspunkt, men Statens Naturoppsyn er på veg opp dit nå for å kontrollere, sier Gotehus.
Tispen ble skutt rundt klokken 14, før hannen ble felt like ved omkring ti minutter senere.

 

 

 

 

 

 

Av de 26 ulver kan bli skutt utenfor ulvesonen få 12 presset i regioner 4 og 5 som omfatter Hedmark utover ulvesonen.
Bare noen få dager inn i lisensjakt startet 1 Oktober ble skutt den første ulven i Romedal i Stange
> SRF

Dette er én av ulvene som ble felt i Stor-Elvdal
En ung tispe og en hann ble skutt i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen i Hedmark onsdag. Samtidig spekuleres det på om det kan være enda en ulv i området der dyrene ble felt.

To ulver felt i Stor-Elvdal
Det bekrefter seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus overfor Østlendingen.
– Det var ei tispe og en hann som ble felt av et lokalt fellingslag. Hvor store ulvene var vet jeg ikke på nåværende tidspunkt, men Statens Naturoppsyn er på veg opp dit nå for å kontrollere, sier Gotehus.
Tispen ble skutt rundt klokken 14, før hannen ble felt like ved omkr

> opptil 60 prosent av Norges ulver til å bli skutt

24
Norge forbereder seg på den store jakten ulvene

Totalt 50 ulver vil bli skutt i Norge i vinter. Også inkludert i den såkalte ulvesonen, hvor ulven blitt beskyttet.
Nå anken WWF til den norske regjeringen til å stoppe jakten.

21
> Åpner for at flere ulver kan felles

04
> Ulv skutt i Stange

02
>
 Her er ulven på Jessheim: – Den var faktisk der en liten stund

september
28
Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

27
Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen
>  delvis skyet: 26 ulver kan bli skutt i Norge

19
> Første rapport om ulvegenetikk er klar

14 
> Lierne beholder rekorden

13
Lisensjakt på jerv 2017 – 2018
> Sau tatt av ulv

12
Åpner for felling av 113 jerver
søndag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv som varer fram til 15 februar. I år har de regionale rovviltnemndene har åpnet for felling av 113 jerver.

august
24
>Norsk vedtak om lisensjakt 36 ulver
Rovviltsnämnderna i Norge hersket i går at 36 Wolves vil bli suspendert i løpet av høsten jaktkort.
> Samtidig kom 19 appeller

Det har kommet inn 19 klager, både på at kvoten er for høy og at den er for lav.

 • NOAH – mener vedtaket strider mot nasjonale lover og ber om at det erklæres ugyldig eller omgjøres.
 • Rovviltets røst – krever at det ikke blir jakt verken i eller utenfor ulvesona.
 • WWF/Foreningen Våre Rovdyr – krever at vedtaket oppheves.
 • Naturvernforbundet – ber om at kvoten reduseres betydelig utenfor sona og at ingen av flokkene innenfor sona tas ut.
 • Norges Bondelag – mener kvoten er for lav.
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag – mener kvoten er for lav.
 • Hedmark Bonde- og småbrukerlag – mener kvoten er for lav.
 • Bygdefolk for rovdyr – mener det ikke bør skytes noen ulver nå.
 • på Baksporet – mener kvoten er for lav.
 • Norges Miljøvernforbund – aksepterer ikke lisensjakt i det hele tatt.
 • Norskog – mener kvoten er for lav.
 • Norsk Saug og Geit – vil ta ut ett ulverevir til.
 • ulvens dag – klager på prosedyrefeil.
 • NJFF-Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo – mener kvoten er for lav.

16
Vi skal felle flere ulv

14
> Bjørn skutt i Østerdalen

Jonas Kindberg Photo: jan Henricson

09
> Kvinne er fra Sverige revene 300 får i Norge
DNA-analysen er ferdig. Ulven som ble skutt på mandag i Østre Toten i Norge er som beskrevet i mer detalj 300 kan.
Ulven kommer fra den svenske Kindla-territoriet i Örebro Län.
- Foreldrene kommer fra to forskjellige svenske territorial: Siljansringen og Acksjön. De hadde et kull i 2013, og har gitt fødsel til totalt fire bakker. Det er imidlertid uklart om de hadde et kull i år, sier Jonas Kindberg.

 

03
>Norge: Landet som hater naturen

Ingenting er hellig i Kongeriket Norge, ikke engang kjente fjordene selv. Mens andre land beklage undervanns økosystemer kollapser som følge av klimaendringer, den norske Environment Agency, etter sterkt press fra regjeringen, har gitt grønt lys fordumping av gruveavfall i den uberørte Førde Fjorden, noe som trolig vil utslette nesten alt liv der.

juli

28
Hobbyfotograf tok unike bilder av ulvevalper

BILDER: TERJE HÅHEIM

 

 

 

 

 

 

 

Først på flere år
SNO fikk den 18. juli melding om at noen hadde sett og også tatt bilder av tre ulvevalper ved en skogsbilvei i Kynndalen i Elverum, innenfor området som brukes av ulveparet i Kynnareviret.

> Ber flere støtte uavhengig undersøkelse om ulv og genetikk

27
Nytt ulvekull påvist
Statens naturoppsyn har mottatt dokumentert observasjon av tre ulvevalper i Kynnareviret.

20
OK Protection jakte ulv med hunder i Norge
Onsdag kunngjorde Fylkesmannen, tilsvarer den provinsielle regjeringen i Sverige, Oppland kjører hunder som skal brukes i avhorning av ulv.

18
Ni klager på å skyte 36 ulver
Klagefristen har gått ut: Mer ulvebråk i vente
Roviltnemndenes vedtak om å skyte 34 ulver skaper fronter. Ni organisasjoner har klaget på vedtaket.

BILDER: HTTP://VILTKAMERA.NINA.NO/

 

 

 

 

 

 

 

 

14
>
 ULVEN BLIR UTRYDDET I NORGE

13
Nå skal forskerne finne ut om norske ulver har hund innblandet i arvematerialet

10
> Fellingstillatelse på ulv i Hedmark

2017-06-26
Rovviltnemnda vil ta ut 36 ulver
> NRK >https://www.nrk.no/ho/rovviltnemnda-vil-ta-ut-36-ulver-1.13576193 

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold møttes i dag for å fastsette kvotene for neste vinters lisensjakt.
Der ble det vedtatt at det nå skal tas ut 36 ulver i og utenfor ulvesona i Akershus og Hedmark. Det inkluderer Julussaflokken og Osdalsflokken, som har revir utenfor ulvesona.
Vedtak om norsk vrgjakt
> Les i Sv jakt

2017-06-07
Advarer etter flere observasjoner av Østmarka-ulven: – Vis aktsomhet

2017-04-03
15 ulver drept utenfor ulvesonen Hedmark / Ackershus
Lisensiert jakt på ulv i Norge lisensen er økt på scenene siden januar og ble avsluttet på fredag 31 mars.
siden 1 april 2016 til fredag 31 mars har 18 kjente ulver døde i Norge.
Source; SRF
2017-02-26
Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt, og all jakt stoppes umiddelbart. Hannen veide rett over 41 kilo, mens tispa ble målt til rett over 32 vekt.
To ulver skutt – jakta stoppes

2017-01-21
> Hvem var ulven som ble skutt på Endelausmyrene?

Lisensjakten på ulv er over 2017-01-11
Kvota er dermed fylt, og all videre jakt på ulv avsluttes med øyeblikkelig virkning.
http://www.raumnes.no/lisensjakten-p-ulv-er-over

Fem ulver skutt i Hedmark 2017-01-11
Samtidig som debatten rundt om det skal jaktes innenfor ulvesona eller ikke i Hedmark pågår, pågår det jakt utenfor ulvesona.
https://www.nrk.no/ho/fem-ulver-skutt-i-hedmark-1.13317050

2016

avgjørelsen: Wolf jakte naboene stoppet 20/12 2016
Den norske Miljøverndepartementet sier nei til jakt 32 ulver i fire wolfterritories, blant annet i den såkalte ulvesonen ved Värmland grense.
Jakten på de 32 ulvene ville ha startet i Värmland nabofylkene Hedmark 1 januar.
> http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/beslutet-ingen-vargjakt-hos-grannarna

Lisensjakt på 24 ulver er hinsides all fornuft
Nina Jensen i WWF reagerer kraftig på vedtaket om lisensjakt på ulv. – Dette er skremmende politikk.
> https://www.nrk.no/ho/_-lisensjakt-pa-24-ulver-er-hinsides-all-fornuft-1.13137477

Norge Licenjakt ulver vil totalt 47 av Norges 65 ulver å bli skutt !
Jakttiden är 1 oktober 2016–31 mars 2017 utenfor ulvesonen og 1 Januar 2017-15 februar 2017 inne i såkalte ulvesonen.
>>opprop <<

Signaturer 203 592 og begjæringen er sendt til alle mottakere med brev & signaturer.
Opprop forblir åpen til DENNE ER STOPPET FOR GOO
Til tross for…mange inskripsjoner ble startet lisens jakt.

Ikke fornøyd med å drepe 70% av Norges ulver
> http://rovdyrpredators.blogg.no/1475698017_not_satisfied_with_ki.html
Signere og dele denne >  Change.org Opprop

OPPROP: Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets utrydningspolitikk


NOAH på Facebook

Rovviltets Röst på facebook

6-oktober-2016-er-ikke-vargiken-i-sorlandet_20161015
14569663_603735229809042_219748857_n14593671_603735306475701_1075074383_n14593743_603733443142554_1008617643_n

 

fire (4) Wolves har blitt skutt i Norge vet vi om. Men vi har en spiss som 7 ulver ha blitt skutt.
Vise fakta om det !

 

 

 

 

 

 

 

siste; Oslo 2016-10-15
Miljøaktivister protesterte mot ulvejakt
https://www.nrk.no/norge/miljoaktivister-protesterte-mot-ulvejakt-1.13180932

 

 

 

© Foto Jon Natvik

demo-oslo-20161015-copyright-JWH
Dette er den siste artikkelen vedrørende lisenssjakten i Norge. Her er det fastslått at 1 – individ er felt .
http://www.raumnes.no/har-kun-sett-ulv-inne-i-sonen
vi har 8 rovvilnemder med forskjellige vedtak. Det som er fakta er at 15 av disse ulvene som er vedtatt pålisensfelling utenfor ynglesonen, er påklaget og avvist.
Så disse må vi desverre se tapt! Dette er i hovedsak vandrerre fra Sverige!

den annen 32, er det ikke noe gyldig vedtak på da de fleste organisasjoner innvolvert i dagens demonstarsjon har påklaget vedtakte.
Klagebehandling hos Rovviltnemdene vedrørende lisensfelling innenfor sonen – 2 revir med inntil 8 individer – 1 revirmarkerende par Inntil 23 individer + Osdalsreviret (inntil 8 individer) skjer i løpet av novemder ( Rovviltnemdene skal behandle klagene 31.10.2016. Deretter er det Klima-og miljødepartementet som har det avgjørende ord!
Source: JWH