>Jaktlag (1987:259)
> jakt forordning (1987:905)
>skytevåpen lov (1996:67)
>Jaktkort Naturvårdsverket
> Regler om avhorning
> fangst TACKLE & feller
> Jakt loven og koppeltvång AGRIA
lag (2007:1150) om kontroll av hunder og katter

innledende bestemmelse
1 §Hunder og katter må holdes under slikt tilsyn og forvaltes på en slik måte at i lys av deres natur og andre forhold er nødvendig for å hindre at de forårsaker skade eller alvorlig ulempe.

Spesifikke regler om tilsyn med hunder som finnes i reindriftsloven (1971:437).

videre;
Tilsyn og stell av hunder på eiendommen hvor det er vill

16 § I mellomtiden, 1 Mars til 20. august, hundene holdes under slikt tilsyn for å hindre dem fra å kjøre løs på en eiendom der det er vilt. I løpet av den gjenværende tiden av året, til hundene holdes under slikt tilsyn hindre dem fra å forfølge eller trakassere dyreliv, når den ikke brukes til jakt.

Regjeringen eller den myndighet som regjeringen kan gi forskrifter som avviker fra første ledd. Ved behov for beskyttelse av dyreliv blir slike forskrifter bety at en hund må være i bånd.

17 § Hvis en hund løper løs i et område der det er vilt, få jakträttshavaren eller noen som representerer ham eller henne ta vare på hunden. Når dette har skjedd å være hundens eier eller innehaver uten forsinkelse. Hvis han eller hun ikke er kjent for å være ganske politimyndighet informert. Hvis jakträttshavaren eller noen som representerer ham eller henne ikke ønsker å ta vare på hunden, Politiet myndighet bør kvitte deg med hunden.

Kan ikke hunden blir tatt vare på, Den politimyndighet vil drepe hunden, Hvis dette er satt staten fra viltforvaltning ståsted og forsvarlig selv å ta hensyn til andre forhold.lag (2014:707).

Foreløpige bestemmelser Hunting loven

1 § Denne loven gjelder viltforvaltning, rett til jakt og fangst drift i det svenske territorium og problemstillinger knyttet til dette. Loven gjelder også i tilfeller avsatt 1. innenfor den svenske økonomiske sone,  2. om jakt fra svenske fartøy på havet utenfor den eksklusive økonomiske sone,  3. om jakt fra svenske fly over åpent hav utenfor den eksklusive økonomiske sone. I tillegg til bestemmelsene i denne lov, forskrift av administrative bestemmelser om vern og forvaltning av vilt. Bestemmelser som krever tillatelse for visse aktiviteter og tiltak er i 7 få. 28 en29 b §§ miljøloven. lag (2001:443).

modifisert GM SFS 1994:1820, oppføring 1995-01-01, överg.best.
endret 2001-06-15 gm SFS 2001:443, oppføring 2001-07-01

2 § Med spillet i lov av ville pattedyr og fugler. Jakt betyr å fange eller drepe dyr og for slike formål søk, spore eller trakasserende dyreliv. For jakt teller også å engasjere seg i vilt reir og å ta eller ødelegge fugleegg.

TOTALE 2002 ref. 37 Konsesjonskravet for naturreservater i 24 en § naturvernloven har blitt holdt for å dekke kabinetter beregnet for strutser.

3 § Dyrelivet er ukrenkelighet og kan bli jaktet bare dersom bestemmelsene i denne lov eller forskrift eller vedtak som er utstedt etter loven. Når dyreliv er ukrenkelighet, freden ikke også deres egg og reir. Dette gjelder også i den svenske økonomiske sone. lag (1994:1820)

er på jakt sesonger under for jaktåret 2013 / 2014. pattedyr

bever Nord-Sverige: 1 oktober – 15 May Sør-Sverige: 1 oktober – 10 mai
Dovhjort horned: 1 september – 30 – Sept Alle dyr: 1 oktober – 20 Oktober Alle dyr: 16 november – 28 februar (Hind og kalv i Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland og Skåne 21 oktober – 15 november)
grevling Hele Sverige: 1 august – 15 februar
Hare Nord-Sverige: 1 september – 28(29) Februar sørligste Sverige: 1 september – 15 februar Oland: 1 september – 31 januar Gotland: 1 september – 15 februar
Il Hele Sverige: 1 september – 28(29) februar
hjort – over hele landet, bortsett fra i Skåne inom kronhjortsskötselområde 16 august-31 jan. I mellomtiden, 16 august- til andre mandag i oktober jakten utelukkende for å doe og kalv. selv 30 September jakten bare være så slu- eller vakt jakt. utanför kronhjortsskötselområde.
Bare årskalv er tillatt. den 16 august-30 september (bare stealth- eller vakt jakt), den 1 okay til andre mandag i oktober og 1 31 januar januar.
Hjort i Skåne Inom hjort område.
Bare lisensjakt. Den Länsstyrelsen fastsetter årlig jaktsesongen for en eller flere perioder i andre mandag i oktober 31 januar.
Utanför hjort område. Andre mandag i oktober 31 januar.
mink bare culling. Hele Sverige: 1 juli – 30 juni
mår Nord-Sverige: 1 september – 31 Mars Sør-Sverige: 1 november – 28(29) februar Gotland: Beskyttet Arent rundt
vilt: en Nord-Sverige: 1 oktober – 31 Desember Sør-Sverige: 1 oktober – 31 januar
vilt: horned, Kid Horned Sør-Sverige: 16 august – 30 September horned Nord-Sverige: 16 august – 30 September Kid Sør-Sverige: 1 september – 30 september
rødrev Sør-Sverige: 1 august – 28(29) Februar Sør-Sverige: 1 august – 15 Mars Midt-Sverige: 1 august – 31 Mars Nord-Sverige: 1 august – 15 april
villsvin: voksne dyr 16 april – 15 Sow februar ledsaget av grisunger er beskyttet Arent rundt.
villsvin: Årsunge Hele Sverige: 1 juli – 30 juni
elg Pursuit Nord-Sverige: Første mandag i september Sør-Sverige: Andre mandag i oktober Hunt End: Se länstyrelser


den daglige jaktider I Jakt forordningen er:

9 § For jakt med skytevåpen for elg, bjørn, ulv, innsjø, det, hjort, hjort og muflon, følgende restriksjoner.

1. Elg kan jaktes kun i den tiden fr.o.m. en time før soloppgang til solnedgang.
2. Bears kan bli jaktet kun i den tiden fr.o.m. en time før soloppgang til to timer før solnedgang.
3. ulv, innsjø, det, hjort, hjort og muflon kan bli jaget bare fr.o.m. en time før soloppgang t.o.m. en time etter solnedgang.
I løpet av timen etter solnedgang kan jakte kun gjennomføres som en vakt jakt eller stalking.

kommentar : Andre Jaktbare arter kan bli jaktet i løpet av dagen.

Jaktsesongen og jaktsesongen er tiden / sesong i et år når jakt etter en bestemt art er tillåten.Tiden bestemt av myndighetene, vanligvis ved den provinsielle regjeringen, med henblikk på å beskytte gjengivelse av arten. Jakt utenfor dette tids / sesongen kan regnes som jakt brudd. The Hunting loven (SFS 1987:259) uttalt at alle dyr er ukrenkelighet. For ukrenkelighet dyrelivet i fred ikke engang sine egg og reir. Dette betyr at spillet kan bare bli jaktet på - som er fanget eller drept - hvis tillatt av jakt lovgivning.

Source; Jakttider

Jakt forordningen § 28

28 § Hvis noen av rovdyr bjørn, ulv, jerv eller gaupe angripe husdyr eller hvis det er rimelig grunn til å frykte et slikt angrep, tiltak kan iverksettes for å skremme bort rovdyr. Predators nevnt i første ledd bli drept av et husdyr eiere eller keepers å beskytte tamdjuret, 1. når rovdyr angriper og skader tamdjuret eller om det er åpenbart at et slikt angrep er nært forestående, 2. hvis det er rimelig grunn til å frykte et angrep på tamdjuret og drapet skjer i umiddelbar nærhet til rovdyr har angrepet og skadet eller drept husdyr, eller 3. hvis rovdyr er innenfor inngjerdet område utpekt for vedlikehold av tamdjuret og det er rimelig grunn til å frykte et angrep som. Rovdyr vil bare bli drept når det ikke kommer til å skremme rovdyr eller på annen hensiktsmessig måte avbryte eller avverge angrepet. tiltak av annet ledd 3 kan, når det gjelder lo, blir også tatt for å beskytte dyrelivet holdes i naturreservater eller lignende anlegg under 41 en §. forordning (2009:310).

modifisert GM SFS 1990:20, oppføring 1990-03-01
modifisert GM SFS 1994:108, oppføring 1994-07-01, överg.best.
endret 1998-08-04 gm SFS 1998:1000, oppføring 1998-09-01, överg.best.
endret 2001-06-15 gm SFS 2001:451, oppføring 2001-07-01
endret 2006-01-31 gm SFS 2006:14, oppføring 2006-03-01
endret 2009-04-28 gm SFS 2009:310, oppføring 2009-05-01
 
GODT 2004 s. 786 En person har drept en ulv før en fryktet angrep på husdyr. Spør om vilkårene for…
RH 2009:48 En jeger har vært forbundet med elg drept en ulv før et fryktet angrep på hunden sin. tiltalen…

28 en § tiltak under 28 § andre-fjerde ledd kan også gjøres av en annen person som opptrer på vegne av eieren eller oppsynsmann for å beskytte jakthund som brukes i jaktlag, husdyr som er innenfor lukket område ment for omsorg for tamdjuret eller spill holdt i spillet kabinett eller lignende installasjon i henhold 41 en §. Det samme gjelder når mangler oppdraget, men å gjennomføre det har rimelig grunn til å tro at slik ville ha blitt gjort hvis det hadde vært anledning til å. forordning (2009:310).

introdusert 2009-04-28 gm SFS 2009:310, oppføring 2009-05-01

28 b § tiltak under 28 og 28 en §§ kan tas på et annet jaktområde, og til tross for 9 §. En slik jakt er ikke tillatt i nasjonalparker. forordning (2009:310).

introdusert 2009-04-28 gm SFS 2009:310, oppføring 2009-05-01

28 c § EPA for å vurdere muligheten for å drepe rovdyr med støtte av kontinuerlig 28 § andre-fjerde ledd og 28 en § hindrer opprettholdelse av en gunstig bevaringsstatus for artens populasjonene i deres naturlig utvalg eller på annen måte brukes i stor utstrekning. Hvis EPA fastslår at dette er tilfelle arbeidet umiddelbart melde fra til regjeringen. forordning (2009:310).

introdusert 2009-04-28 gm SFS 2009:310, oppføring 2009-05-01

Jaktförordningens avsnitt 28 i sin helhet


28 § Hvis noen av rovdyr bjørn, ulv, jerv eller gaupe angripe husdyr eller hvis det er rimelig grunn til å frykte et slikt angrep, tiltak kan iverksettes for å skremme bort rovdyr.

Predators nevnt i første ledd kan bli drept av et husdyr eiere eller voktere for å beskytte tamdjuret:

1. når rovdyr angriper og skader tamdjuret eller om det er åpenbart at et slikt angrep er nært forestående,

2. hvis det er rimelig grunn til å frykte et angrep på tamdjuret og drapet skjer i umiddelbar nærhet til rovdyr har angrepet og skadet eller drept husdyr, eller

3. hvis rovdyr er innenfor inngjerdet område utpekt for vedlikehold av tamdjuret og det er rimelig grunn til å frykte et angrep som.

Rovdyr vil bare bli drept når det ikke kommer til å skremme rovdyr eller på annen hensiktsmessig måte avbryte eller frastøte angrepet.

Tiltak etter bokstav 3 kan, når det gjelder lo, blir også tatt for å beskytte dyrelivet holdes i naturreservater eller lignende anlegg under 41 en §. forordning (2009:310).

28 en § tiltak under 28 § andre til fjerde ledd kan også tas av en annen person som opptrer på vegne av eieren eller vaktmesteren for å beskytte jakthund brukes til jaktlag, husdyr som er innenfor lukket område ment for omsorg for tamdjuret eller spill holdt i spillet kabinett eller lignende installasjon i henhold 41 en §.

Det samme gjelder når mangler oppdraget, men å gjennomføre det har rimelig grunn til å tro at slik ville ha blitt gjort hvis det hadde vært anledning til å. forordning (2009:310).

28 b § tiltak under 28 og 28 En §§ kan tas på et annet jaktområde, og til tross for 9 §. En slik jakt er ikke tillatt i nasjonalparker. forordning (2009:310).

28 c § EPA for å vurdere muligheten for å drepe rovdyr med støtte av kontinuerlig 28 § andre til fjerde ledd og 28 en § kompliserer vedlikeholdet av en god bevaring av arten befolkningen i sin naturlig utvalg eller på annen måte brukes i stor utstrekning.

Hvis EPA fastslår at dette er tilfelle arbeidet umiddelbart melde fra til regjeringen. forordning (2009:310).

28 d § Den som i tilfellene omhandlet i §§ 28-28 b har drept et dyr skal straks rapportere hendelsen til nærmeste politi. Dyret må ikke flyttes uten tillatelse fra politiet. forordning (2009:1265).