Ny ladesystem av World Press for 2019.
Det bringer sammen sentrale dokumenter & Linker for fakta og informasjon.

Sist oppdatert 2018-12-20
Det bringer sammen sentrale dokumenter & Linker for fakta og informasjon.

62 territorium sikret i Sverige, mars 2017

 

26 torv sikret 13 januar 2018

> SLU
> ArtDatabanken

> ALL
>Rovbase NVV
>Diarium LST
>offentlige kontorer
> jakt forordning (1987:905)
> svenske domstoler

> Fylkes administrative styrene

2018-11-07 Det er ikke gjort i dagens situasjon noe nytt vedtak i saken du spør. EPA utvidet dispensasjon for bruk av hagle jakt fra helikopter.

Marie Edvall, rovdyr Administrator. Division of Wildlife.
Länsstyrelsen i Dalarna / Länsstyrelsen i Dalarna, Sverige

 > Vedtak om utvidet jakttid og endret jaktområde for utrangering av ulver i Idre nye sameby(9605856) (0)_TMP

 > 2Fritak hagel_Beslut NV-07912-18[2687]

 >  Nordulv_överklagan Dalarna20181004[2688]

Søknaden betyr illegal jakt(9491783) (0)_TMP (1)
Søknader om støtte til arbeidet mot ulovlig jakt 2019

 > Beslutninger om beskyttelses av skadegjørende Lynx

Västmanland tingrett – jakt nøste 2018
Oppdaterte meldinger fra Västmanland tingrett

mandag 26 / 11.
Melding fra Västmanland tingrett.

“Det blir ingen forhandlinger i dag når det kom til en beslutning om å løfte arrestasjonen nåværende Pettersson og Hedin. Persson har så langt holdt i varetekt, og vi har tiltalt dekning på ham 3 desember.”
dagbok
VA¤stmanlands TR B 5279-18 dagbok 2018-11-26[2719]

 

fredag 23 /11. Ingen forhandlinger bestilt i saken.
Melding fra Västmanland tingrett,
Påtalemyndigheten senere 2018-11-27, Roland Pettersson
Påtalemyndigheten senere 2018-11-27, Karl Hedin
Påtalemyndigheten senere 2018-12-03, per Persson

 

 

 

torsdag 22/11. Ingen forhandlinger bestilt i saken.

onsdag 21/11. Ingen forhandlinger bestilt i saken.

tirsdag 20/11. ingen forhandlinger er bestilt i saken.

mandag 19/11
VstmanlandsTRB5279-18Beslutunderrttegng2018-11-19[2698]

 

Fedagen den 16/11-18
Ingen protokoll i dag fra retten, men vil på mandag, har vi imidlertid Karl Hedin anke og Svea Retts avgjørelse forkaster anken.
 > oveklagan Karl Hedin 2018-11-16

Svea HR Ö 10693-18 endelig avgjørelse (ikke spesielt senior) 2018-11-16[2696]

Ingen forhandlinger er planlagt onsdag 14. og torsdgen den 15/11

tirsdag 13 / 11 -18

 > VstmanlandsTRB5279-18Dagboksblad2018-11-13 (1)

 > VstmanlandsTRB5279-18Beslutunderrttegng2018-11-13[2681]

 > Canyon TR B5279-18 Aktbil 60[2635]


mandag 12/11-18

Kommunikasjon fra retten i dag er at ingen forhandlinger finner sted i dag.


dag 7
torsdag 8/11-18

Melding fra tingretten i dag;
Det er ingen domstol hørsel booket med dagens dato i så fall.
Den neste høring i Västmanland tingrett er 12/11, 11.00

dag 6 onsdag 7/11-18

Melding fra tingretten i dag;
Det er ingen domstol hørsel booket med dagens dato i så fall.

dag 5 tirsdag 6/11-18

 > VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 79[2653]

dag 4 mandag 5/11-18

 > VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 74[2652]

Forhandlingene fortsetter på mandag 5/ 11 pM; 9.00

dag 3 onsdag 31/10-18

Canyon TR B5279-18 Aktbil 60[2635]

 

dag 2 tirsdag 30/10-18

VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 55

 

VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 56

 

VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 57

 

VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 58

 

dag 1 mandag 29/10-18

 

 > VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 14[2601]

 > VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 15[2602]

 > VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 16[2604]

 > VA¤stmanlands TR B 5279-18 Aktbil 17[2603]

_____________________________________

 

  > Vedtak om avhorning av ulv i Idre nye sameby, Älvdalen kommune(9435309) (0)_TMP

 Cull søknad 28 oktober 2018 2.doc(9399051) (0)_TMP[2615]

 

  > Avslag på kontrollert jakt på ulv i Ludvika_ Gagnef_ Vansbro kommune(9251403) (0)_TMP[2523]

Avslag på kontrollert jakt på ulv i Ludvika_ Gagnef_ Vansbro kommune(9248545) (0)_TMP[2524]

Avslag på kontrollert jakt på ulv i Idre nye sameby(9100637) (0)_TMP

Cull applikasjons ulver september 2018(9064417) (0)_TMP

______________________________________

Lisens Jakt Vedtak om Bjørn 2018

Overgi -av-wheel-to-make-beslutninger-on-lisensiert jakt-for-bjorn_NVV

nv-08042-16-Surrender rotte-å-bestemme-on-skyddsjakt_NVV

Decision-lisens jakt-for-bear-Varmlands-lan-2018

Beslut_2018_Gavleborgs

Beslutnings-over klagere lisensjakt Gavleborg_NVV

Lisens Jakt bjørn 2018_Norrbotten

Vedtak -overklagande lisens jakt Norrbottens_NVV

Vedtak om lisensjakt bjørn i Dalarna 2018

Beslutnings-over klagere lisensjakt Dalarna_NVV

Vedtak om lisensiert jakt etter bjørn 2018 Jämtland

Beslutnings-over klagere lisensjakt Jamtland_NVV

Vedtak lisensiert jakt bjørn 2018 Västerbotten

______________________________________

>Inventar Wolf vinter 2016-17

>Informasjon-extra-samling-ulv-vinter-2017-2018

>fortrinnsvis opp-vargprover-21dec2017 (1)

>nummer-ulv-i-s EFT omrakn-fir ​​territorium

>lopande-rapport-varglaget-2017-12-21

>Lopnde-Rpport-Warglget-2017-12-21 slakttrad-Skanda-kvadrat-2016

_________________________________________

Vedtak om avhorning av en bjørn i Tåssåsens sameby(8177724)

Vedtak om avhorning etter tre gauper i Handölsdalen sameby

Vedtak om avhorning etter en gaupe i Tåssåsens sameby(8133557)

Nytt vedtak om vern jakt på ulv og Hybrid Lst Södermanland
gjelder fr.o.m 2 Februar- 31 Mars 2018
Beslutninger om beskyttende for ulv og hybrid ulv hund blekk. oppheving av tidligere vedtak

> Obduktionsprotokoll Södertörns Wolf Halter
 >

Administrative Court beslutning om lisens jakt ulver 2018
2790-17 Värmland
2792-17 Dalarna
2789-17 Gävleborg
2793-17 Västmanland
2791-17 Örebro

DRIS / Animal Rights i liten landsby
 > Dris appell 28 desember 2017 ulv HfD_v2_2362-17_2437-17_2451-17_2485-17_2517-17
JO melding om vedtak av domstolen 218 hvis Södertörns Wolf
8438-2017 Varsler

Dris JO melding om vedtak av domstolen 218_20171213

Vedtak Handolsedalens Sameby

Decision-of-cull-ulv-Handolsdalens-sameby-218-7761-2017

Søknad om culling Ryssjöreviret

Nei. 1. Ryssjö territorium Gävleborg cull søknad 8399-2017 Axmar og skog Aso -10 Decmber

Nei. 1. Ryssjö territorium Gävleborg cull søknad 8399-2017 Axmar og skog Aso -10 Decmber

Skyddsjakts avgjørelse på Södertörns Wolf
Luleå FR 2786-17 de 2017-12-14

beslutninger målnr 2788-17 Avvisning av Appeal Halter Administrative målnr 2786-17

Södertörns tispe Administrative Court Luleå 2786-17 Mp appell, NSF, Nordulv.

20171206 MP Haninge anke Länsstyrelsen avgjørelse på culling ulv Södertörns(1) (1)

En avgjørelse å gi betinget(7389668)_Skyddsjakt-Sodertorn_2017-12-06

culling kart Södertörn ulv 2017-12-06

 > Tjansteanteckning LST Stockholm Sodertornsvargen2017-11-28
Forespørsler om skyddsjakt1 Sodertornsvargen 2017-10-10
Forespørsel fra culling Sodertornstiken2 2017-11-09
Forespørsler om skyddsjakt3 Sodertornsvargen2017-11-11

Slik klager Tillegg besvärshänvisning_171206

Skjyddsjakt Wolf, Älvdalen lokale Dalarna

Vedtak om culling av ulver
> M_Begäran av avhorning
M_Beslut om jakten leder

Genetisk viktig ulv Norrbotten

Norrbotten 3 e skyddjaktsansökan, genetisk viktige ulv og jerv 15998-17

> Nei. 1. Norrbotten ulv 16280-2017. Offentlig blanding JK. Akkavare VVO. Deppis NLA. Mountain Bonas VVO. Pjesker-Granudden jl
>  Nei. 2 Norrbotten ulv. 15998-2017 Mausjaur sameby
Nei. 3. Norrbotten ulv 16204-2017 Mountain Bonas 2017-11-17
Nei. 4. Norrbotten ulv 15125-2017-2 Tjenesten Note East Kikejaure sambey

Administrative Court of lisensiert jakt på ulv januai 2018
FRVärmland (1)
FRGävleborg
FRVästmanland
FRÖrebro
FRDalarna

Obduksjonsrapporten SVA-jakt på vargflock 7 Hybrid valper i Bie Södermanland
 Obduksjonsrapporten av alle ulver skutt i Bie

>  Prelimin-Report-Autopsy-en ulv valp
ObdProtokoll SVA Wolves- Hybrider-Bie 2018 01

2 Hybridvalp1 Bieobduktion_2017-11-24 v2975-17 prel rapport
> v2901-17 prelim svarer 1a ulv hann i Bie skjøt 14 november 2017
DNA-rapporten
Hybridtest_Rapport_171011[1608]_Grimso M Åkesson

>v2901-17 prelim svarer 1a ulv hann i Bie skjøt 14 november 2017

Over Klage Cull 218-6060-2017 Hybridvalpar

     > Svar Lamentation Over culling Bie 20171102

Revidert culling beslutninger 218-7453-2017. versjon 3 20171212

  >    Vedtak om avhorning av ulv og hybrider mellom ulv og hund 2017

Her er alle obduksjonsrapporter i hvert når vi får nytte av disse.

__________

Skyddsjaktansokan Brattfors 2017-11-22 8686-2017 1.1

Norrbotten 3 e skyddjaktsansökan, genetisk viktige ulv og jerv 15998-17

MF Artikkel Immigrant Wolf 2017-12-01

Rackenreviret, Värmland

Värmland 218-8908-207 Vedtak beskyttende jakt for ulv Rackstad Territoriet (7361686)

Beslutningen om å gjennomgå avgjørelsen Rackstad Värmland 2017-11-20(7280592)[1720]

Avslag Rackstad Varmland 2017-11-17 218-8471-2017.pdf(7285761) (0)_TMP[1718]

Avslag Rackstad Territoriet Värmland 2017-11-20(7278154)[1717]

PULKomplettering cull applikasjons ulver Rackstadsreviret2017-11-13

Decision-of-forebygging-cull-on-lodjur_2017-11-20

Armor-pa-hounds-sa-tror-av-det-har-bidrag-til-vest-verk

Ansokan Ryssjoreviret 2017-11-16

Klagen og andre dokumenter i filen overlevert(7240864)[1700]

Appeal 2017 11 12 Arvika, Sunne cull en ulv doc(7240862)[1699]

15198-17 tjenesten Note 2 på samtale 7Nov Norrbotten

15125-17-3 Tjansteanteckning samtalen 7Nov Norrbotten

15125-17-2 Tjansteanteckning samtalen 6Nov Norrbotten

15125-17-1 Ostra Kikkejaurs Sameby söker skadet avhorning av Varg5 november

8443-17 Vedtak om endring av jaktomrade 14 november Värmland

8443.2 Tjansteanteckning av beslut14 november Värmland

Handolsdalens Sameby 20171028_Skyddsjaktsansökan ulv(7153779)[1698]

 > Luleå_TR_B_2074-16_Dom_2017-11-10

1En avgjørelse å gi betinget(7209001)[1668] Rack Territoriet kontrollert jakt 20171109
Vedlegg 1-218-8154-2017(7228420)[1669]beslutninger kartaRackenreviret20171109

Skandale at noen jeger ønsker å skyte hele ulven territorium Racken_20171107 MF

Spor og sporing av store rovdyr

tjenesten Note 1[1662]Z Kikkejaure Sameby
tjenesten Note 2[1663]Fortsatt Z Kikkejaure Sameby
tjenesten Note[1660]Venstre Kikkejaure Sameby

Decision 218-10802-2017[1670] 2 ulver Dalarna 20171019

Vedtak om utvidet jakttid sameby 2017-11-06

Andre Vedtak sameby 2017-10-27ompositionering 218-11236-2017

tjenesten Note 1[1662]Z Kikkejaure Sameby
tjenesten Note 2[1663]Fortsatt Z Kikkejaure Sameby
tjenesten Note[1660]Venstre Kikkejaure Sameby

 > NVV retningslinjer for avgjørelse skyddsjakt_978-91-620-6568-3

beslutnings cull-ulv-20-SE-2017 Riala

BeslutskyddsjaktKolsvaVarg20170825

 > Decision-of-cull-for-ulv-i-Handolsdalens-og-Tassa Sens cearrus

Uttak fra SLU:s publikationsdatabas SLUpub M

Nara-ulver rapport

en-ny-kamerabevakningslag-on-201755

forvplan_stora_rovdjur_2017_Gavleborg

 > Wolf territorier vinter 2016-2017 jevnlig oppdatere

>  DNAextra-samling-ulv-2016-2017

eksamen[1423]Grov jakt forbrytelser mot rovdyr

nummer-ulv-i-s EFT omrakn-fir ​​territorium

Inventar WOLF 2016_17

Varginventerin 2015-16

> Veiledning om inventar metodikk for store rovdyr

>iventering-ulv-2015-16-978-91-620-8764-7

Fem år plan-for-genetisk gevinst-of-ulver-2016

slutkarta-vargrevir-20160601

001Den nåværende skandinaviske ulvebestanden

>  iventering-Wolf-2015-16-978-91-620-8764-7

Mission gunstig bevarings NVV_20150401

 > VR 1-2015 löshundar i ulve jakten 2015

Rapporten inventar store rovdyr-2015

varg-skandinavia-201415-svensknorsk-2015-06-15

>  strategi-viltforvaltning-mal-nv-2015-06-30

SlutsvarSVA_Kynna (2)

Sertifikatet for Kynnas genetisk verdi

 > 2007_22_illegal_jakt_pa_stora_rovdjur

PDF eogså[1423]Grov jakt forbrytelser mot rovdyr

PDF veilednings-ang lst beslutnings lisensiert jakt ulver

PDF Inventar WOLF 2016_17

Strategi for svenske viltforvaltning. Environmental Protection Agency
PDFstrategi-viltforvaltning-mal-nv-2015-06-30
EPA har fullstendig mistet sin funksjon som en støtte for vår natur og våre rovdyr.
PDF   >årlig SVA store rovdyr-2016
PDFjaktkort-Wolf-2017 Sluttrapport
PDF > Tidligere års lisensjakter

 

   > Dom i sak B442-15
[2016-12-21] Norrköping tingrett

 

Kolmården Zoo og Zoologiske sjef Mats Höggren dømt til ansvar for dødsulykken med ulver 2012.