jakt loven > https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259<

>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM

> skytevåpen lov (1996:67)

> Regler om verne

> lag (2007:1150) om kontroll av hunder og katter

Ulven er en fredet art i Sverige
Når ulven fred kalles for i Sverige, så sent som 1966, det var bare noen få dyr, sannsynligvis færre enn 10, venstre. Etter en foreløpig start på 1980-tallet, ulv i Skandinavia begynte å gjenvinne sine gamle jaktmarker.

Et stort tilbakeslag for ulv i Sverige når regjeringen i januar 2010 ga grønt lys for lisensjakt av artene.

Ulvens sjansene for overlevelse i dag er avhengig av våre folk ønsker å dele boareal og skog byttedyr.

Cull
Som vist ved å jakte forordning, fire grunner og de tre vilkårene oppfylt for avhorning bør tillates.

begrunnelse:
– Hensynet til offentlig helse og sikkerhet, eller av andre tving av tvingende allmenne hensyn, inkludert de av en sosial eller økonomisk art og betydelig positiv innvirkning på miljøet.

– For å få til flysikkerheten.

– For å unngå alvorlige skader, spesielt til avlinger, husdyr, skog, fiske, Vann eller annen eiendom.

– For å beskytte ville dyr eller planter eller bevare leveområder for planter og dyr.

forutsetninger:
– En av de fire grunner til å eksistere.

– Beskyttelse Jakt må ikke hindre opprettholdelsen av et gunstig bevaringsstatus for de aktuelle artenes bestander i sine naturlige utbredelsesområde.

– Det må være noen annen tilfredsstillende løsning som løser behovet for avhorning.

Inkrementell evaluering av avhorning:
En trinnvis vurdering av behovet for avhorning gjør det lettere å se om alle vilkårene er oppfylt. Som for en søknad om en alvorlig skade kan være en gradvis vurdering, for eksempel se slik ut:

1. Er det sannsynlig at alvorlige skader vil oppstå eller forverres under gjeldende forhold?
Svar: ikke – Søknaden er avslått
Svar: og – til trinn 2

2. Vanskeliggjør beskyttelse jakten opprettholde en gunstig bevaringsstatus for arten i sitt naturlige utbredelsesområde?
Svar: og – Søknaden er avslått
Svar: ikke – til trinn 3

3. Er det en annen tilfredsstillende løsning?
Svar: og – Søknaden er avslått
Svar: ikke – culling kan gis
Jaktlag (1987:259)

Jakt forordningen §28
Hvis en bjørn, ulv, jerv eller gaupe angrepet og skadet eller drept husdyr og det er rimelig grunn til å frykte et nytt angrep, få tamdjurets eieren eller keeper til tross for nedleggelser eller bestemmelsene i 9 § drepe den fornærmende dyr, hvis det skjer i nær tilknytning til angrepet”

-Tamdjuret må først ha blitt skadet eller drept av rovdyr før eieren måtte gå i.

Predators nevnt i første ledd kan bli drept av et husdyr eiere eller keepers å beskytte tamdjuret.
jakt forordning (1987:905)

Jakttider

dyr   Forhold Jakttider  
Long-tailed Duck Long-tailed Duck   21 august – 30 november
1 desember – 31 januar
Fieldfare (snöskata) Fieldfare   1 august – 31 mar
brunnakke brunnakke   21 august – 31 desember
bever bever   1 oktober – 10 mai
Dovhjort Dovhjort   16 november – 28 februar
1 oktober – 20 oktober
1 september – 30 september
drage drage   21 august – 31 august
1 september – 31 januar
Fasan Fasan   1 oktober – 31 januar
måke måke   1 august – 31 mar
sørhare sørhare   1 september – 15 februar
grågås grågås   11 august – 31 desember
Gråmåke Gråmåke   1 august – 31 mar
Mallard Mallard   21 august – 31 desember
grevling grevling   1 august – 15 februar
Havstrut Havstrut   1 august – 31 mar
Il Il   1 september – 28 februar
Järpe Järpe   25 august – 30 september
echo echo   1 juli – 15 april
Kanadagås Kanadagås   11 august – 31 desember
goldeneye goldeneye   21 august – 31 januar
blågrønn blågrønn   21 august – 31 desember
hjort hjort   16 august – 31 januar
kråke kråke   1 juli – 15 april
mink mink
     
1 juli – 30 juni
Morkulla Morkulla   21 august – 30 november
skog Pine Marten mår   1 november – 28 februar
Jay Jay   16 juli – 31 mar
Orre Orre   25 august – 30 september
Orrtupp Orrtupp   1 januar – 31 januar
Rapphöna Rapphöna   16 september – 31 oktober
Ringduva Ringduva   16 august – 28 februar
vilt vilt   1 september – 30 september
1 januar – 31 januar
1 oktober – 31 desember
16 august – 31 august
rødrev rødrev   1 august – 28 februar
Sjöorre Sjöorre   1 desember – 31 januar
21 august – 30 november
visning visning   1 juli – 15 april
Skogshare Skogshare   1 september – 15 februar
Småskrake Småskrake   21 august – 30 september
1 oktober – 30 november
1 desember – 31 desember
Storskrake Storskrake   21 august – 31 januar
Bean Goose Bean Goose
     
1 oktober – 31 desember
storfugl storfugl   25 august – 30 september
storfugl storfugl   1 januar – 31 januar
Vess Vess
     
1 juli – 30 juni
Vigg Vigg   1 september – 31 januar
21 august – 31 august
vill Rabbit vill Rabbit
     
1 juli – 30 juni
villsvin villsvin   16 februar – 15 april
16 april – 15 februar
hvitkinngås hvitkinngås
     
21 august – 15 november
elg elg   10 oktober – 28 februar
Vennligst ta hensyn til de regler som gjelder for den valgte perioden.