naturvern
eller bevaring betyr beskytte en viss type av naturlig.
beskyttelse betyr både at du ønsker å beskytte bestemte habitater og dyr og planter som lever der for å bevare og fremme biologisk mangfold.

Protection-County Board

I naturvern omfatter også ivaretar geologisk mangfold, dvs. geologiske fenomener som har en høy verneverdi. Det finnes mange forskjellige typer og former for bevaring. Naturlig beskyttet for å bevare et mangfold av dyr og planter, representant geologisk fenomener, rent vann, vakker utsikt, variert natur og mulighet for folk til å komme til å nyte alt dette, i dag og i fremtiden. I en bredere definisjon av bevaring omfatter også landskapsforvaltning[1] og viltforvaltning[2].

smittsomme sykdommer
Loven er en videreutvikling av § 7 i kapittelet om offentlig farlig kriminalitet Jeg Straffeloven.

Animal Infectious Disease Control
Her kan du lese om smittsomme dyresykdommer og smitte mellom dyr og mennesker. Landbruket er den myndighet som har ansvaret for overvåking og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos dyr, og for overvåking av den nasjonale sykdomssituasjonen.

smittsomme sykdommer – ALL
smittsomme sykdommer fylkesnemnda
håndtering slakteriavfall