Predator Calls

Lynx brøler ikke så store kattedyr, men det spinner, Jamar, hyle og susing. Når parret bjeffer gaupe hes og squeaky. Lynx unger skriker når de ønsker å kommunisere med sine søsken og mor. Lo ulv yl vi trenger knapt beskrive, men selv om ulvene er ellers ganske stille, de har flere andre lyder som de […]