Denne siden vil bli gradvis omskrevet historien av Wolf.
Vi vil selvfølgelig link og oppgi kildene til ekstrakter trykte.

Til høyre kan du se den berømte gamle mannlige ulv kalt ULRIK. Til venstre er hans siste kvinne som også ble skutt av jegere i territoriet Ulrichsdal, Dalarna. Dette er det siste bildet som ble tatt på to. Ulrik var 14 år gammel og døde av alderdom. Så det er sagt av en eldre tracker, og så er legenden om Ulrik som hadde 3 matte, Men de var alle ofre for jegernes kuler.

I et hefte som heter Bli kjent Wolf Anders Bjärvall skrevet på bla historie og endringer. Jeg skal skrive ned noen, men det viktigste av disse er i heftet.

I en bok som heter Wolf manns testamente handler mest om rykter og andre ting og er svært lesbar for de som ønsker.

Filmer iført historisk troverdighet.

Her er noen Varginplanteringen 1


Du snakker Anders Bjärvall om nyplanting