TERRITORIUM
Antall kull; 1. Antall ulver; 19. Tre territorier mot nabofylkene.

Ulriksbergs;

Kroppefjäll;

bred Mountain;

Kynnefjäll;

Nei til culling av ubeskjedne ulv
Länsstyrelsen i Västra Götaland avviser en anmodning om beskyttende jakt på en svært oskygg ulv flyttet i tett befolkede deler av Dalsland
ALT 20120312

Ingen spor av skadde ulv
Det er bare litt over en uke siden den provinsielle regjeringen i Vest-Bengal sa ja til culling av de skadde ulv observert i Assarebyn, mellom Örsjön og E 45
nwt.se 20120223

skadet ulv

Filmen viser ulven at Länsstyrelsen i Västra Götaland innvilget culling på i februar 2012.

Jaktjournalen 20120217

Ja til culling av skadet ulv

Bli drept for dyrevelferd

Den Länsstyrelsen besluttet onsdag om avhorning av de skadde ulven på Kroppefjäll. Wolf skaden anses alvorlig og forårsake store lidelser
nwt.se 20120215

Fylkesstyret er ansvarlig for forvaltningen av store rovdyr i fylket. Målet er at dyrene er i levedyktige stammer, mens vi ønsker å minimere problemene som de kan forårsake.

Administrasjon beskytter og grenser

For store rovdyr hører bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn, og fylkets forvaltningsplanen beskriver hvordan vi skal håndtere dem basert på resultatene av årlige varelager. Planen omfatter Antal- og utbredningsmål arter, og vi bestemmer oss på slike forebyggende tiltak, culling og jaktkort. Vi informerer også om de store rovdyrene som skjer i fylket.

Flytting av ulver - orienteringer

Den Länsstyrelsen har informert om flytting av ulv på fire anledninger. Her kan du lese notater fra møter. Flere møter er foreløpig ikke planlagt.

Notater fra møtet 2012-01-26 jeg Sötåsen

Notater fra møtet 2011-12-14 jeg Skene

Notater fra møtet 2011-10-19 I Undenäs

Notater fra møtet 2011-10-18 i Östra Frölunda

Områder for frigjøring av Wolf & vargvvalpar

Høringssvar på utjevningstiltak for utgivelsen av ulv, etc.-

Grunnlag for svar på grunngitt uttalelse om lisensjakt på ulv

Wild Beasts bevaring

BLE anke Torsby Wolf

Decision. culling etter skadet ulv i Vänrsborgs og Melleruds kommuner.