Nettstedet blir oppdatert med nytt design

Logo løvetann dyr co KA

New Värmland magazine 2017-06-02

2017-06-01
Politiet vil ikke lenger håndtere dyrene.
Under en ny regning fylke administrative styrene bør overta ansvaret for å administrere omsorg for dyr fra politiet, melder SVT Nyheter.
Regjeringen mener at politiets aktiviteter bør være mer fokusert.
– Styrenes ansatte er bedre trent for disse oppgavene, og også gitt politiet som deretter kan engasjere seg i ordinært politiarbeid, sier innenriksminister Anders Ygeman (S) SVT Nyheter.
Lovforslaget innebærer ifølge ham hundre polititjenestemenn kan frigjøres. (TT)

lag (2007:1150) om kontroll av hunder og katter

innledende bestemmelse

1 § Hunder og katter må holdes under slikt tilsyn og forvaltes på en slik måte at i lys av deres natur og andre forhold er nødvendig for å hindre at de forårsaker skade eller alvorlig ulempe. Spesifikke regler om tilsyn med hunder som finnes i reindriftsloven (1971:437).

Merking og registrering av hunder

2 § En hundeeier skal være merket av sin hund, slik at den kan identifiseres. Denne referansen må gjøres.

3 § Svenske Board of Agriculture skal holde et land sentralt register over hundeeiere (hundregistret). Hundeeieren skal registrere sitt eierskap i registret. Regjeringen eller den myndighet som regjeringen kan gi forskrifter 1. forpliktelse for hundeeieren å betale en avgift for registrering og utstyr for å lese etiketten, 2. beregning av avgiften.

4 § bestemmelsene i 2 og 3 §§ kommer til hunder som vanligvis finnes i Sverige.

5 § Dog Registeret kan brukes til å bestemme hvem som eier en hund. Tollvesenet, jordbruk Department, fylkesnemndene, politi og kommunestyrene som utfører oppgaver innenfor miljøet- og helsevern bør ha direkte tilgang til registeret.

6 § Landbruket er dataene ansvarlig etter loven personopplysnings (1998:204) Dog register. Regjeringen eller, godkjent av regjeringen, Landbruk kan bestemme seg for å overlate forvaltningen av databasen til en annen etat eller en organisasjon.

7 § For behandling av personopplysninger gjelder, utover det som er sagt i 5 og 6 §§, Data Protection Act (1998:204). bestemmelsene i Data Protection Act retting og skader gjelder også for behandling av personopplysninger utføres under denne lov.

Påbud og forbud

8 § Hvis noen mangler i tilsyn av eller omsorg for en hund, Politiet vil utstede påbud og forbud som er nødvendig for å hindre skade eller vesentlig ulempe. Begge pålegg som forbyr kan være gjenstand for straff.

9 § Politimyndighetene kan gi de pålegg som er nødvendige for å reglene om merking og registrering av en hund i denne lov skal følges. betingelsene første ledd kan være kombinert med bøter.

10 § Alle som er under femten kan ikke utstedes pålegg eller forbud i henhold 8 eller 9 §.

Deponering av hunder M.M..

1 § For å hindre en hund forårsaker skade eller vesentlig ulempe for å få politiet, med mindre annet, Mindre restriktive tiltakene anses tilstrekkelig, bestemme at det skal behandles.

12 § Hvis en hund har blitt beslaglagt på grunn av 11 §, skal eieren eller innehaveren ikke kast hunden uten tillatelse fra politiet. Politimyndighetene kan, etter etterforskning, bestemme at hunden skal selges, gitt bort eller, hvis hunden er en fare for mennesker eller dyr, eller dersom det foreligger særlige grunner, drept.

13 § Hvis det ikke finnes lenger grunnlag for destruksjon, politiet myndighet bestemme at dette må opphøre umiddelbart.

14 § Oppstått en hund løs i området der husdyr er, får hunden, hvis det ikke kan fanges opp, og hvis det er nødvendig for å hindre skade på husdyr, drept av eieren eller omsorg for husdyr. Den som drepte en hund plikter å snarest varsle politiet.

hunden Ban

15 § Politimyndighetene kan bare utstede et forbud for å ta vare på hunden (hund forbud) for de alvorlige mangler eller har mislyktes i tilsyn av en hund. Ved avgjørelsen av om en hund forbud bør varsles bør vurderes spesielt hvis personen mot hvem forbudet er ment å gjelde har begått forbrytelser som han eller hun har brukt hunden som et våpen eller har gjentatte ganger vært gjenstand for en kjennelse eller forbud i henhold 8 § eller har hatt ansvaret for hunden som er satt under 11 §. Dog Forbud skal nektes dersom det er åpenbart at de omstendigheter som gir opphav til en hund forbud vurderes ikke vil bli gjentatt. Dog ban kan omfatte en fast periode, eller inntil videre. Alle som er under femten år har ikke varslet hund forbud.

Tilsyn og stell av hunder på eiendommen hvor det er vill

16 § I mellomtiden, 1 Mars til 20. august, hundene holdes under slikt tilsyn for å hindre dem fra å kjøre løs på en eiendom der det er vilt. I løpet av den gjenværende tiden av året, til hundene holdes under slikt tilsyn hindre dem fra å forfølge eller trakassere dyreliv, når den ikke brukes til jakt. Regjeringen eller den myndighet som regjeringen kan gi forskrifter som avviker fra første ledd. Ved behov for beskyttelse av dyreliv blir slike forskrifter bety at en hund må være i bånd.

17 § Hvis en hund løper løs i et område der det er vilt, få jakträttshavaren eller noen som representerer ham eller henne ta vare på hunden. Når identifisert, hundens eier eller innehaver uten forsinkelse. Hvis han ikke er kjent for å være ganske politimyndighet informert. Hvis jakträttshavaren eller noen som representerer ham eller henne ikke ønsker å ta vare på hunden, bør i stedet kaste politihund. Kan ikke hunden blir tatt vare på, får politiet drepe hunden, Hvis dette er satt staten fra viltforvaltning ståsted og forsvarlig selv å ta hensyn til andre forhold.

18 § Har ikke eier eller innehaver, etter at kostnader som påløper i en 20 §, gjenvunnet hunden innen fem dager etter at han ble informert om omsorg eller, hvis eieren eller okkupanten er ikke kjent, innen ti dager etter at politiet ble varslet, få jakträttshavaren holde hunden eller politimyndighet, etter etterforskning, bestemmer seg for å selge, gi bort eller, hvis hunden er en fare for mennesker eller dyr, eller dersom det foreligger særlige grunner, drepe hunden.

dyrevern~~POS=TRUNC (1988:534)

Søk relatert til Dyrevelferd loven

Dyrevelferd Agency

Dyrevelferd loven hestehold

Dyrevelferd loven hund alene

Dyrevelferd loven grå

Fyrverkeri er regulert av flere lover

Fyrverkeri er regulert av flere lover, regler og forskrifter. Ifølge en gjennomgang av Animal Protection Agency gjort reglene om fyrverkeri dekket følgende.

1. Vanlige i brannfarlige og eksplosive varer

2. for Charter

3. Dyrevernloven

4. Straffeloven

i henhold til loven

• Barn i henhold 18 år kan ikke kjøpe eller bruke fyrverkeri. Kjøpe ut fyrverkeri til noen under 18 år regnes som narkotikahandel.

• Ikke engang en voksen kan, i de fleste tilfeller, skyte fyrverkeri uten skriftlig tillatelse fra politiet.

• Fyrverkeri kan ikke utsettes i dyrets nærvær hvis det er den minste fare for et dyr kan være redd.

Rapporter!

Ser du noen som bryter de ovennevnte så meld til politiet. Sannsynligheten for at politiet vil prioritere slike meldinger er ikke stor, men hvis nok folk registrerer, Kanskje det skjer noe.

Bli aktiv

Vi kan redusere elendighet med fyrverkeri, men vi må hjelpe hverandre. Bli aktiv, snakk med din hund klubb, veterinær. Samhandle med andre berørte grupper, som lege, politiet, brandskyddspersonal. Dog Klubber kan arrangere møter og seminarer med representanter for de ovennevnte personer. Spre ovenfor kunnskap til skoler og andre steder. Det er mye vi kan gjøre. Ikke sitte og vente på at andre skal gjøre noe, var aktiv selv - for alle hundenes skyld.

Dyrevelferd og pyroteknikk

på Jordbruksverkets nettsted du kan dra nytte av dagens lovgivning på dette området som gjelder.

jordbruk Department

 

Dyrevernloven > http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm