Sverige deler ulvebestanden i Norge, men mesteparten av befolkningen er funnet i Sverige. Det er i hovedsak sentralt i Sverige med den tetteste konsentrasjonen värmlandska, Dalarna, Örebro, Gävleborg, Canyon og deler av Massachusetts.

ulv: Familiegrupper og par

ulvebestanden, familie grupper og par vinter 2015/16. Source: Viltskadecenter og Rovdata.

 

Sveriges vargkarta.

 pdf_icon  ulv Rejuvenation 2011. foreløpig rapport 20120217, Viltskadecenter

Rapporten inventar store rovdyr-2015

WOLF & VELDIG genetikk

Ten regenerering 2011 dokumentert å date

Grimsø (JJ) inntil 31 Januar i år Viltskadecenter dokumentert ti kull av ulv i Sverige 2011. Rapporten viser at Länsstyrelsen ansatte fortsetter å inventar til slutten av mars.

 

 

Dalarna

Totalt antall personer: 277 047

Andel av total befolkning: 2,9%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 55 610

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 20%

Provinsens totale arealet: 28 193 km2

Antall storfe: 32 928

Antall driftsenheter med storfe: 640

antall kan: 17 677

Antall selskaper med sau: 326

Gävleborg

Totalt antall personer: 276 508

Andel av total befolkning: 2,9%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 60 032

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 22%

Provinsens totale arealet: 18 192 km2

Antall storfe: 41 006

Antall driftsenheter med storfe: 750

antall kan: 16 683

Antall selskaper med sau: 318

Värmlands län

Totalt antall personer: 273 265

Andel av total befolkning: 2,9%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 69 951

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 26%

Provinsens totale arealet: 17 586 km2

Antall storfe: 50 745

Antall driftsenheter med storfe: 817

antall kan: 19 159

Antall selskaper med sau: 408

Västmanland

Totalt antall personer: 252 756

Andel av total befolkning: 2,7%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 31 396

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 12%

Provinsens totale arealet: 6 302 km2

Antall storfe: 20 248

Antall driftsenheter med storfe: 296

antall kan: 10 887

Antall selskaper med sau: 147

Västergötland

Totalt antall personer: 1 580 297

Andel av total befolkning: 16,8%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 253 542

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 16%

Provinsens totale arealet: 23 945 km2

Antall storfe: 257 012

Antall driftsenheter med storfe: 3 898

antall kan: 80 553

Örebro Län

Totalt antall personer: 280 230

Andel av total befolkning: 3%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 48 569

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 17%

Provinsens totale arealet: 8 517 km2

Antall storfe: 36 201

Antall driftsenheter med storfe: 537

antall kan: 23 701

Antall selskaper med sau: 307

Antall selskaper med sau: 1 493

Östergötlands län

Totalt antall personer: 429 642

Andel av total befolkning: 4,6%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 67 179

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 16%

Provinsens totale arealet: 10 562 km2

Antall storfe: 113 537

Antall driftsenheter med storfe: 1 221

antall kan: 47 696

Antall selskaper med sau: 566

Stockholms len

 

Totalt antall personer: 2 054 343

Andel av total befolkning: 21,8%

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 87 570

Andel av befolkningen som bor utenfor byene: 4%

Provinsens totale arealet: 6 490 km2

Antall storfe: 20 563

Antall driftsenheter med storfe: 428

antall kan: 20 445

Antall selskaper med sau: 325

 

Sverige

befolkningen totalt: 9 415 570

totalt areal: 410 335 km2

Området under grensen reinsdyr: 182 360 km2

Befolkning under grensen reinsdyr: 8 538 359

Antall storfe: 1 536 700

Antall storfe beite under grensen: 1 412 311

antall kan: 564 900

Antall kan være under grensen reinsdyr: 528 561

Summering og aksje regnskap for alle fylker hvor ulv er

Totalt antall personer: 5 424 088

Antall mennesker som bor utenfor tettbygde strøk: 673 849

Andel av total befolkning: 7,2%

Andel av befolkningen under rein grensen: 7,9%

totalt areal: 119 787 km2

Andel av det totale området av Sverige: 29,2%

Andel av Sveriges totale arealet under reinen grensen: 65,7%

Landbruk Relatert

Antall storfe: 572 240

Andel av totalt antall storfe: 37,2%

Andel av totalt antall storfe beite under grensen: 40,5%

antall kan: 236 801

Andel av totalt antall sau: 41,9%

Andel av totalt antall sauer på beite under grensen: 44,8%