Sverige deler en ulvebestand med Norge, men den største del af befolkningen findes i Sverige. Det findes hovedsageligt i Midtsverige med den tætteste koncentration i Värmlands, Dalarna, Örebro, Gävleborg, Västmanland og dele af Västra Götalands Amt.

ulv: Familiegrupper og par

ulvebestand, familiegrupper og par om vinteren 2015/16. Kilde: Game Damage Center og rovdyrdata.

 

Sveriges vargkarta.

 pdf_icon  ulv Foryngelse 2011. foreløbig rapport 20120217, Viltskadecenter

beholdningsændringsrapport mellemstore rovdyr-2015

WOLF & MEGET GENITISK

Ti foryngelser 2011 dokumenteret indtil videre

Grimsö (JJ) Indtil det 31 Januar i år har Viltskadecenter dokumenteret ti foryngelser af ulve i Sverige 2011. Rapporten viser, at Amtsbestyrelsens personale fortsat vil føre en opgørelse indtil udgangen af ​​marts.

 

 

Dalarnas Län

Samlet antal mennesker: 277 047

Andel af Sveriges samlede befolkning: 2,9%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 55 610

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 20%

Landskabets samlede areal: 28 193 km2

Antal kvæg: 32 928

Antal virksomheder med kvæg: 640

Antal får: 17 677

Antal virksomheder med får: 326

Gävleborg Amt

Samlet antal mennesker: 276 508

Andel af Sveriges samlede befolkning: 2,9%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 60 032

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 22%

Landskabets samlede areal: 18 192 km2

Antal kvæg: 41 006

Antal virksomheder med kvæg: 750

Antal får: 16 683

Antal virksomheder med får: 318

Värmlands Län

Samlet antal mennesker: 273 265

Andel af Sveriges samlede befolkning: 2,9%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 69 951

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 26%

Landskabets samlede areal: 17 586 km2

Antal kvæg: 50 745

Antal virksomheder med kvæg: 817

Antal får: 19 159

Antal virksomheder med får: 408

Västmanland Amt

Samlet antal mennesker: 252 756

Andel af Sveriges samlede befolkning: 2,7%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 31 396

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 12%

Landskabets samlede areal: 6 302 km2

Antal kvæg: 20 248

Antal virksomheder med kvæg: 296

Antal får: 10 887

Antal virksomheder med får: 147

Västergötland County

Samlet antal mennesker: 1 580 297

Andel af Sveriges samlede befolkning: 16,8%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 253 542

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 16%

Landskabets samlede areal: 23 945 km2

Antal kvæg: 257 012

Antal virksomheder med kvæg: 3 898

Antal får: 80 553

Örebro County

Samlet antal mennesker: 280 230

Andel af Sveriges samlede befolkning: 3%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 48 569

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 17%

Landskabets samlede areal: 8 517 km2

Antal kvæg: 36 201

Antal virksomheder med kvæg: 537

Antal får: 23 701

Antal virksomheder med får: 307

Antal virksomheder med får: 1 493

Östergötlands Amt

Samlet antal mennesker: 429 642

Andel af Sveriges samlede befolkning: 4,6%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 67 179

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 16%

Landskabets samlede areal: 10 562 km2

Antal kvæg: 113 537

Antal virksomheder med kvæg: 1 221

Antal får: 47 696

Antal virksomheder med får: 566

Stockholm Amt

 

Samlet antal mennesker: 2 054 343

Andel af Sveriges samlede befolkning: 21,8%

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 87 570

Andel af befolkningen, der bor uden for byområder: 4%

Landskabets samlede areal: 6 490 km2

Antal kvæg: 20 563

Antal virksomheder med kvæg: 428

Antal får: 20 445

Antal virksomheder med får: 325

 

Sverige

Befolkning total: 9 415 570

Samlet areal: 410 335 km2

Område under reinens græsningsgrænse: 182 360 km2

Befolkning under græsset for rensdyr: 8 538 359

Antal kvæg: 1 536 700

Antallet af kvæg under græsningsgrænsen for rensdyr: 1 412 311

Antal får: 564 900

Antal får under græsningsgræsens græs: 528 561

Resume og delingsrapport for alle amter, hvor ulven er placeret

Samlet antal mennesker: 5 424 088

Antal mennesker, der bor uden for byområder: 673 849

Andel af Sveriges samlede befolkning: 7,2%

Andel af befolkningen under græsningsgrænsen for rensdyr: 7,9%

Samlet areal: 119 787 km2

Andel af Sveriges samlede areal: 29,2%

Procentdel af Sveriges samlede areal under reinens græsningsgrænse: 65,7%

Gårdsrelateret

Antal kvæg: 572 240

Andel af Sveriges samlede antal kvæg: 37,2%

Andel af Sveriges samlede antal kvæg under græsningsgrænsen for rensdyr: 40,5%

Antal får: 236 801

Andel af Sveriges samlede antal får: 41,9%

Procentdel af Sveriges samlede antal kommer under græsset for rensdyr: 44,8%