Sverige delar vargpopulation med Norge men den största delen av populationen återfinns i Sverige. Den finns framför allt i Mellansverige med tätast koncentration i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Gävleborgs, Västmanlands och delar av Västra Götalands län.

Varg: Familjegrupper och par

Vargpopulationen, familjegrupper och par vintern 2015/16. Källa: Viltskadecenter och Rovdata.

 

Sveriges vargkarta.

 pdf_icon  Vargföryngring 2011. preliminär rapport 20120217, Viltskadecenter

rapport-inventering-storarovdjur-2015

VARG & MYCKET GENITIK

Tio föryngringar 2011 dokumenterade hittills

Grimsö (JJ) Fram tills den 31 januari i år har Viltskadecenter dokumenterat tio föryngringar av varg i Sverige 2011. Av rapporten framgår att Länsstyrelsens personal fortsätter att inventera fram till den sista mars.

 

 

Dalarnas Län

Totalt antal människor: 277 047

Andel av Sveriges totala befolkning: 2,9%

Antal människor boende utanför tätort: 55 610

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 20%

Landskapets totala areal: 28 193 km2

Antal nötkreatur: 32 928

Antal företag med nötkreatur: 640

Antal får: 17 677

Antal företag med får: 326

Gävleborgs Län

Totalt antal människor: 276 508

Andel av Sveriges totala befolkning: 2,9%

Antal människor boende utanför tätort: 60 032

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 22%

Landskapets totala areal: 18 192 km2

Antal nötkreatur: 41 006

Antal företag med nötkreatur: 750

Antal får: 16 683

Antal företag med får: 318

Värmlands Län

Totalt antal människor: 273 265

Andel av Sveriges totala befolkning: 2,9%

Antal människor boende utanför tätort: 69 951

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 26%

Landskapets totala areal: 17 586 km2

Antal nötkreatur: 50 745

Antal företag med nötkreatur: 817

Antal får: 19 159

Antal företag med får: 408

Västmanlands Län

Totalt antal människor: 252 756

Andel av Sveriges totala befolkning: 2,7%

Antal människor boende utanför tätort: 31 396

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 12%

Landskapets totala areal: 6 302 km2

Antal nötkreatur: 20 248

Antal företag med nötkreatur: 296

Antal får: 10 887

Antal företag med får: 147

Västergötlands Län

Totalt antal människor: 1 580 297

Andel av Sveriges totala befolkning: 16,8%

Antal människor boende utanför tätort: 253 542

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 16%

Landskapets totala areal: 23 945 km2

Antal nötkreatur: 257 012

Antal företag med nötkreatur: 3 898

Antal får: 80 553

Örebro Län

Totalt antal människor: 280 230

Andel av Sveriges totala befolkning: 3%

Antal människor boende utanför tätort: 48 569

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 17%

Landskapets totala areal: 8 517 km2

Antal nötkreatur: 36 201

Antal företag med nötkreatur: 537

Antal får: 23 701

Antal företag med får: 307

Antal företag med får: 1 493

Östergötlands Län

Totalt antal människor: 429 642

Andel av Sveriges totala befolkning: 4,6%

Antal människor boende utanför tätort: 67 179

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 16%

Landskapets totala areal: 10 562 km2

Antal nötkreatur: 113 537

Antal företag med nötkreatur: 1 221

Antal får: 47 696

Antal företag med får: 566

Stockholms Län

 

Totalt antal människor: 2 054 343

Andel av Sveriges totala befolkning: 21,8%

Antal människor boende utanför tätort: 87 570

Andel av befolkningen boende utanför tätorter: 4%

Landskapets totala areal: 6 490 km2

Antal nötkreatur: 20 563

Antal företag med nötkreatur: 428

Antal får: 20 445

Antal företag med får: 325

 

Sverige

Befolkning total: 9 415 570

Total areal: 410 335 km2

Areal nedanför renbetesgränsen: 182 360 km2

Befolkning nedanför renbetesgränsen: 8 538 359

Antal nötkreatur: 1 536 700

Antal nötkreatur nedanför renbetesgränsen: 1 412 311

Antal får: 564 900

Antal får nedanför renbetesgränsen: 528 561

Summering och andelsredovisning för alla län där vargen finns

Totalt antal människor: 5 424 088

Antal människor boende utanför tätort: 673 849

Andel av Sveriges totala befolkning: 7,2%

Andel av befolkningen nedanför renbetesgränsen: 7,9%

Total areal: 119 787 km2

Andel av Sveriges totala areal: 29,2%

Andel av Sveriges totala areal nedanför renbetesgränsen: 65,7%

Lantbruksrelaterat

Antal nötkreatur: 572 240

Andel av Sveriges totala antal nötkreatur: 37,2%

Andel av Sveriges totala antal nötkreatur nedanför renbetesgränsen: 40,5%

Antal får: 236 801

Andel av Sveriges totala antal får: 41,9%

Andel av Sveriges totala antal får nedanför renbetesgränsen: 44,8%