Tandsjöreviret;

Den genetiskt viktiga vargtiken som Naturvårdsverket flyttat är åter i sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv.

Vargtiken och hennes hanne ställde i vintras till med omfattande problem för renskötseln. Renar revs och hjordar skingrades. I området betar 4 000–5 000 renar under vintern. Olika alternativ prövades. Vargtiken hade flyttats tre gånger tidigare. Eftersom en flytt är påfrestande för ett djur bedömde Naturvårdsverket att det inte vara lämpligt att flytta henne en gång till.

På uppdrag av regeringen försökte Naturvårdsverket tillsammans med berörda länsstyrelser och samebyar hitta en lösning för att vargtiken och hennes hanne skulle kunna stanna och få valpar i Jungsele.

Men skadorna för rennäringen var allvarliga och omfattande och det var svårt att hitta en lösning. Två gånger beviljade Naturvårdsverket skyddsjakt. I den första jakten avlivades varghannen. Båda gångerna har beslutet överklagats till förvaltningsrätten av Föreningen Nordulv, Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen och jakten har stoppats.

Eftersom det inte gick att genomföra en skyddsjakt utredde Naturvårdsverket om det var möjligt att trots tidigare rekommendationer flytta vargtiken en fjärde gång. Den 8 mars fattade Naturvårdsverket beslut om att flytta vargtiken. Beslutet gäller från och med den 12 mars till den 31 mars 2013.

Vargtiken flyttades

Den 14 mars fångades vargtiken in och flyttades. Det var en pigg vargtik som släpptes ut mellan Rimbo och Edsbro i Norrtälje kommun. Hon återhämtade sig snabbt efter flytten och gav sig av från utsläppsplatsen.

Natten till skärtorsdag fortsatte vargtiken att vandra norrut och befann sig i norra delen av Örnsköldsviks kommun fem till sex mil från platsen där hon fångades in – se karta nedan.

Under påskhelgen återvände vargtiken till sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid som vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv. Länsstyrelserna samarbetar med berörda samebyar om åtgärder för att minimiera risken för skada för renskötseln. Naturvårdsverket följer arbetet.

Den som har sett vargtiken eller andra rovdjur kan lägga in sina observationer i databasen Skandobs där allmänheten kan lägga in sina observationer.

junseletikens-vandring-20130328-liten

Väntar på beslut från Förvaltningsrätten

Ärendet ligger för närvarande hos förvaltningsrätten i avvaktan på slutligt avgörande. Förvaltningsrätten bereder nu ärendet genom att låta parterna komma in med ytterligare synpunkter. Naturvårdsverket ska yttra sig i målet senast den 8 mars 2013.

Förvaltningsrättens första beslut

Första gången Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt överklagades var i januari 2013. I februari meddelade förvaltningsrätten sina avgöranden och upphävde då Naturvårdsverkets beslut. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna beviljas.

  • Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning än skyddsjakt
  • Skyddsjakten får inte försvåra möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för arten
  • Stor sannolikhet för allvarliga skador

Naturvårdsverket följde detta när skyddsjakten beviljades i slutet av februari.

Detta har hänt Källa; Naturvårdsverket

Tidpunkt Detta hände Mer att läsa
Oktober 2012 Samebyn ansöker om skyddsjakt
Naturvårdsverket avslår ansökan
November 2012 Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att tillsammans med länsstyrelser och samebyar försöka hitta en lösning
December 2012 Ny ansökan om skyddsjakt i december 2012
7 januari 2013 Naturvårdsverket avslår ansökan Pressmeddelande om beslutet
9 januari 2013 Möte med samebyn Pressmeddelande om informationsmötet i Junsele
11 januari 2013 I slutet av december 2012 ansöker samebyn om skyddsjakt Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt Pressmeddelande om beslut av skyddsjakt
17 januari 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas Pressmeddelande om avbruten skyddsjakt
8 februari 2013 Naturvårdsverket yrkade hos förvaltningsrätten om att skyddsjakten ska återupptas. Naturvårdsverkets yrkande avslås. Förvaltningsrätten tycker inte att Naturvårdsverkets beslut uppfyllde kriterierna. Pressmeddelande om överklagan
26 februari 2013 Ny ansökan om skyddsjakt i februari 2013 Pressmeddelande om beslut
26 februari 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas igen Pressmeddelande
8 mars 2013 Beslut om att flytta vargtiken Pressmeddelande om beslutet
14 mars Tiken har fångats in och flyttas Webbnyhet
15 mars Tiken har släppts ut Pressmeddelande

 

 

”Flyttvargen kan inte vara kvar”Valde fel område. Den finskryska vargtiken sövdes och flyttades tre gånger av samhället. Men hon vägrade stanna i vargzonen i södra ändan av Sverige. Nu befinner hon sig återigen i renskötselområdet.
JOJ 2011017

Galvenvarg återfunnen i Norge

Den genetiskt värdefulla hanvargen från Galvenreviret i Hälsingland har påträffats på nytt. Han har ett nytt revir tillsammans med en tik från norska Kynnareviret.
– Den här hannen är viktigt för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Han kommer från Ryssland och upptäcktes 2007 i Galven. Sedan dess har han fått tre kullar, säger Ruona Burman, samordnare för viltfrågor på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande
Svensk Jakt 20120525

Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargtiken
Onsdagen den 21 mars beslutade Länsstyrelsen att avstyrka skyddsjakt på den finskryska vargtik som tidvis uppehållit sig i Jijnjevaerie samebys vinterbetesland i Jämtland
LST Jämtland 20120321

Jaktbeslut dröjer
Östersund
Beslutet om skyddsjakt på den finsk-ryska vargtiken dröjer. – Vi vet inte exakt var hon befinner sig för närvarandet och tills dess kan vi inte fatta ett beslut, säger Johan Nyqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen
LT 20120301

Flyttad varghona tillbaka i Jämtland
En vargtik som flyttades från Jämtlands län till Uppsala län den 6 februari har vandrat tillbaka. Den har identifierats via DNA-prov i östra Jämtland, meddelar länsstyrelsen i Jämtland
ÖP 20120228

Tandsjövargarnas senaste måltid
Natten till söndagen togs en fjolårsälg av vargarna i Tandsjöreviret i Jämtland. – Det här är en bild från våra marker i Lillhärdals södra viltvårdsområde i sydvästra Härjedalen
Jakt & jägare 20120227

Tåssåsenvargen tillbaka?
KÄLARNE
En varg har vandrat in i länet från Västernorrland.
Jiingevaerie sameby har ansökt om skyddsjakt samtidigt som länsstyrelsen väntar svar på spillningsprov för att få reda på var vargen kommer från
LT 20120224
(Kan det vara Susi ?)