Sjundareviret, Gnesta;

Län :Stockholm/Södermanland
Status vintern 2014/15 :Familjegruppe
Min :3
Föryngring 2014 : ja

Nytt revir för vintern 2014/2015
Honan är från Forshagareviret 1 G1-14
Hanen är från Sandsjöreviret 3 G108-14

16-01-29
Analyser av vargspillning och urin visar att det finns minst tre vargvalpar i Sjundareviret i södra Stockholms län. I Sjundareviret finns det minst tre valpar, visar analyser som gjorts på spillning och urin.
> Minst tre valpar i Sjundareviret

16-01-20
Länsstyrelsen väntar på genanalyser för att få klarhet i hur många vargar som just nu finns i Sjundareviret runt Järna och Mölnbo.
> Varghanen kan ha lämnat reviret

Jaktområde skyddsjakt varg april-juni 2016

Jaktområde skyddsjakt varg april-juni 2016

Molstabergs fårhage, brottslig åtel utan godkänt stängsel

©Rickard L-P

Riala; vargarna borta sedan 2014

Vargarna i Rialatrakten

I ett område mellan Norrtälje och Åkersberga finns sedan en tid ett vargrevir. I reviret finns två vuxna vargar. Vid månadsskiftet april/maj 2010 föddes fyra valpar i reviret. Minst två av valparna var kvar i reviret senast i juli 2011.

 

Rialareviret

Rialareviret har sin ungefärliga utbredning inom streckad markering. Revirgränsen kan förändras med tiden, men sedan reviret etablerades har alla vargobservationer i länet som kunnat bekräftas gjorts i eller i direkt anslutning till det avgränsade området (gällande i augusti 2011).

Rialavarg påkörd av bil

Ett hunddjur, som troligen var en varg, blev påkört av en bil på gamla Norrtäljevägen vid Söderhall förra lördagen. Enligt Norrtäljepolisen överlevde vargen och verkar inte ha tagit någon större skada av kollisionen
JOJ 20121005

Vargrevir bildat i noröstra Uppland
Ett vargrevir kan vara på väg att bildas runt Öaterbybruk i Uppland. Varg har i alla fall observerats i området under cirka en månads tid Sv Jakt 20120529

 

Dött lodjur hittat i jakttor (RovdjursAkuellt)
LST 20120510

Varg trafikdödad norr om Rialareviret
En trafikdödad varg påträffades på tisdagsmorgonen ett par mil norr om Rialareviret. – Olyckan har inträffat på E18 vid Södersvik. Det är en ungvarg som blivit illa tilltygad
JOJ 20120508

Bekräftat att vargvalpar föddes i Rialareviret 2011
Under hösten och vintern har det funnits indikationer på att det även våren 2011 fötts vargvalpar i Rialareviret
LST Stockholm 20120405

Rialareviret upplöses?
Alfatiken i Riala är fortsatt försvunnen. Nu är frågan vad som kommer att hända med det uppmärksammade vargreviret utanför Norrtälje. Enligt vargforskarna ligger alla möjligheter öppna: Exempelvis kan reviret upplösas.
Jakt & Jägare 20120309

Hätsk strid om varg i Roslagen
En strid om de återstående vargarna i Rialareservatet pågår som bäst i Roslagen. Jägarna känner sig hårt utsatta av en antitjuvjägargrupp, som i sin tur misstänker att flera vargar har dödats av tjuvjägare
Skärgåden 20120301

”Någon har anmält poliser i mitt namn”
Claes Bäck nekar till att ha JO-anmält Norrtäljepoliser. Han har anmält personen bakom skrivelsen för urkundsförfalskning
Norrtälje tidningar 20120228

Minst fyra vargar i Riala Den försvunna tiken fortfarande ett frågetecken
Det finns minst fyra vargar kvar i Rialareviret. – Det är klockrent fyra vargar. Men de kan också vara fem. Få tips om jaktbrott – polisen inspekterar revire
Norrtälje Tidning 20120214

Vargrykten utreds Oklart om hon lever
Det florerar en mängd rykten om vad som kan ha hänt den försvunna vargtiken i Rialareviret utanför Norrtälje.
På olika facebookgrupper och diskussionsforum på internet spekuleras det vilt om någon eller några har dödat vargen
Norrtälje Tidning 20120210

Vargtiken i Rialareviret misstänks vara borta
Länsstyrelsen har vid vinterns spårningar hittills hittat spår efter tre vargar i Rialareviret. Enligt preliminära uppgifter är ett av spåren efter hannen, som revirmarkerar ensam, vilket talar för att tiken har försvunnit. – I slutet av mars väntas vi få svar från analysen av DNA-prover, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen
LST Stockholm 20120208

Vargarna i reviret

I reviret finns sedan åtminstone november 2009 ett vuxet vargpar som våren 2010 fick fyra valpar. Åtminstone en av 2010 års valpar har vandrat ut från reviret, men den blev påkörd och dödad på E18 mellan Örebro och Karlskoga i maj 2011. Minst två av valparna sågs i reviret senast i juli 2011. Den vuxna vargtiken löpte under vårvintern 2011, men vi har ännu inga indikationer på om det fötts några nya valpar.

Länsstyrelsen får en stor mängd rapporter om vargobservationer från allmänheten (bl.a. genom www.rovobs.se). De här rapporterna är av stort värde för vårt arbete. Många av iakttagelserna är gjorda utanför reviret. Vi har kontrollerat ett 50-tal av dessa i fält och de har dock visat sig gälla annat än varg, oftast hund eller räv.

Vi har också cirka 3 000 geografiska GPS-positioner från de vuxna vargarna under tiden fram till att deras sändare slutade fungera. Med några få undantag ligger alla dessa positioner inom den streckade gränsen på revirkartan ovan. (I slutet av april 2011 fick vi från tikens sändare enstaka positioner strax utanför revirgränsen, väster om E18.)

Hannen

Vi vet ganska mycket om hannen i Rialareviret. Han är född på försommaren 2008 i Galvenreviret i Hälsingland och är avkomma efter en varg som vandrade in till Sverige från Finland. Rialahannen bär därför på nya gener som har betydelse för hela den Skandinaviska vargstammen. Han försågs med sändare i sitt födelserevir i december 2008. Skälet att just denna varg fick sändare var bland annat att man vill kunna följa vart han tog vägen då han vandrade ut från sitt födelserevir och att man ville ha möjlighet att undanta honom från licensjakt på grund av hans genetiska betydelse för vargstammen. Han har funnits i trakterna kring Riala sedan mitten av juli 2009. Han går tillsammans med en tik och markerar revir.

Tiken

DNA-analys av spillning visar att vargtiken är född i Lokareviret, på gränsen mellan Örebro och Värmlands län. Det finns obekräftade uppgifter om en vargtik i Rialatrakten sedan sommaren 2009. I november 2009 fotograferades hannen och tiken tillsammans av en privatperson. Fotografiet var den första bekräftade uppgiften på att det fanns två djur i trakten. Sedan första snöfallet i mitten av december 2009 har Länsstyrelsens fältpersonal gjort ett flertal spårningar i området. Varje gång har två djur spårats tillsammans. I slutet av januari visade tiken de första tecknet på att hon löper.

Skandinaviska vargforskningsprojektet satte den 9 februari 2010 en sändare på tiken. Skälet till att man gjorde det var att man ville studera närmare hur hon lever och vad hon lever av.