För mycket bra information av alla Skandinaviens revir och föryngringar gå till
> Vargreviret.se
rapport-inventering-storarovdjur-2015
varg-skandinavia-201415-svensknorsk-2015-06-15
iventering-varg-2015-16-978-91-620-8764-7

REVIR

Föryngringar 2014

Status vintern

2014
2015

2013
2014

2012
2013

Familjegrupper

49

43

39

Revirmarkerande par

19

25

26

Revir

68

68

65

Antal vargar

460

400

380

Föryngringar finns registrerade 2014 i följande revir:

Julussa  Hedmark Norge
Letjenna  Hedmark Norge
Slättås  Hedmark Norge
Rottna  Värmland/Hedmark
Skugghöjden  Värmland/Hedmark
Hærsjø  Hedmark/Värmland
Kynnefjäll  Västra Götaland
Prästskogen  Gävleborg
Tandsjön  Dalarna
Kukkumäki  Gävlebord/Dalarna
Sjösveden  Gävleborg
Lingbo  Gävleborg
Draggen Dalarna
Björnås  Dalarna
Åmot  Gävleborg
Korsån Dalarna/Gävleborg
Sången  Dalarna
Gimmen  Dalarna
Medskogen  Värmland
Tansen  Dalarna
Närsen  Dalarna
Kläggen  Värmland
Kerto Värmland
Vimyren  Värmland
Lövsjön Dalarna
Jangen  Värmland
Gåsborn  Örebro/Värmland/Dalarna
Kloten  Örebro/Västmanland
Sandsjön  Värmland
Kindla  Örebro
Färna  Västmanland
Rackstad Värmland
Gårdsjö Värmland
Mårdshyttan  Örebro
Aspafallet  Örebro/Västmanland
Brattfors  Värmland
Kölsta  Västmanland
Hedbyn  Örebro/Västmanland
Rombohöjden  Örebro
Djurskog  Värmland/Hedmark
Dömle  Värmland
Nora  Örebro
Loka  Örebro/Värmland
Glaskogen Värmland
Kungsskogen  Värmland
Tiveden  Örebro/Västra Götaland
Kroppefjäll  Västra Götaland
Forshaga  Värmland

Källa: Vargreviret