Uppdaterat 2017-12-30

   Nyheter 

 

Se även > Övriga Rovdjur 
          & > Varg i Sverige-2

Nu har det kommit mer & mer sk. + tidningar vilket innebär att texten inte kan läsas om man inte är prenumerant på tidningen.
Av den anledningen kommer vi att vid bästa förmåga kopiera in den text som är en + artikel utan att länka.

December
30
> Jägare tränade skyttet inför vargjakten
Vargjakten börjar den 2 januari. Några dagar före årsskiftet arrangerade jaktvårdskretsarna i Hagfors och Torsby skytteträning för vargjägarna i samarbete med Studiefrämjandet Värmland.
Hagfors jaktvårdskrets lånade Tönnets skjutbana för träningsskyttet. Niclas Kilhage, skytteinstruktör inom sektionen jakt och hund i Studiefrämjandet Värmland, kom med nytt skyttematerial för dagens skjutning

27
> Vandalisering av ljusvargarna i Karlstad

17
Aktuell rovdjursinformation
Om du ser ett rovdjur, eller ett spår efter ett sådant, är det mycket värdefullt om du hör av dig till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

15
> Experten: ”Svältande isbjörnar kommer att bli en vanligare syn”
En film som visar en utmärglad isbjörn som kämpar för sitt liv har väckt internationell uppmärksamhet. Men även om klimatförändringarna gör att hotet mot djuret ökar så ska vi inte dra för snabba slutsatser, menar den svenska experten på isbjörnar. 
> Se klippet

14
> Dom om vapen oroar jägare

13
> Länsstyrelserna JO-anmälda för krångliga regler för naturturism

Inventering av varg
Viltskadecenter SLU

12
 Djup snö driver renar ut på vägarna

07
> Polis åtalas för att ha försökt hjälpa vargskytt

06
> Armborstjägare vädrar morgonluft

November
29
Sametinget kritiserar rovdjurskontroll
(+ artikel)
LULEÅ Sju samebyar går till storms mot Länsstyrelsen i Norrbotten.
Den senaste rovdjursinventeringen döms ut.
– I områden som Länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningarna, säger Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd.
Nyligen presenterade Länsstyrelsen årets rovdjursinventering och menar att både järvstammen och lodjursstammen i Norrbotten verkar vara stabil.

Inventeringsrapporten visar på att antalet lodjur i länet är knappt 200. De flesta finns i Tornedalen. Antalet järvar beräknas till cirka 200.
Inventeringen visar på kraftig ökning av järvföryngringar i hela landet med undantag för Norrbotten, där de 36 järvföryngringarna i länet ligger i nivå med tidigare års inventeringar.
Rapporten möts av skarp kritik.
– Många samebyar har hört av sig angående svåra inventeringsförhållanden under järvinventering. Sju samebyar anser att det inte gått att inventera i tillräcklig omfattning. Om väderleken varierar med omväxlande töväder och snöstorm går det inte att finna spår av järvar, även om de finns där, säger Marita Stinnerbom.
Sametingets rennäringsnämnd anser att länsstyrelsen inte lyssnat till renskötarnas kunskaper och vill få till stånd nya samråd för de sju samebyar som fått avslag på sin begäran på skyddsjakt på järv.
– Om det inte inventeras på ett fullgott sätt kan ingen säga hur stor järvstammen verkligen är i Sverige. Inventeringsresultatet ligger inte bara till grund för rovdjursersättningarna, utan också för beslut om skyddsjakter. Det blir ett moment 22 för samebyarna, understryker Marita Stinnerbom.
Mikael Leijon

28
Ingen skyddsjakt på vargar som försvårar älgjakten
> länsstyrelsen ta beslut om skyddsjakt på Södertörnsvargen

27
Idag den 27 november kom Förvaltningsrättens besked på de överklaganden som gjorts om licensjakten 2018. 
> Här kan ni läsa hela Pressmeddelandet
Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om licensjakt efter varg
[2017-11-27] Förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat dom i fem mål, som gäller licensjakt efter varg i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län.

26
Vargmöte i Sunne  (+Plus artike)
> Se sidan PDF Dokument Beslut, ansökningar mm

Erfarne jägaren Bertil Forsberg från Västra Ämtervik med varg och jaktfrågor som fritidsintresse, samt rovdjursansvarig i Hensgård ledde detta möte med information av rådande vargsituationen som uppstått i Rackenreviret.

Vargmöte i Sunne
SUNNE/ARVIKA: Täta flockar med vargar
Under fredagseftermiddagen anordnades det i all hast ett informationsmöte om den rådande vargsituationen som uppstått i Rackenreviret, från Arvika i väst till Västra Ämtervik i öst. Erfarne jägaren Bertil Forsberg hade tillsammans med vargspårare en välbesökt träff i biblioteket i Sunne.
Omkring hundra personer hade samlats, det kunde vara jägare, boende i trakten, djurägare och många som över huvud taget känner sig berörda av denna känsliga fråga. Allt handlar om att få ytterligare tillstånd till skyddsjakt utöver de vargar som redan skjutits.

Stort revir
Reviret det handlar om är det som kallas Rackenreviret som sträcker sig från Arvika i väst till Västra Ämtervik i öst, samt från Kymmen/Gräsmark i norr och sedan ner mot Värmelns strand i söder.
Enligt vargspårare kan det röra sig om flera flockar samtidigt på olika platser.
– Om man passerar en väg ett visst klockslag under natten med flera spår, kunde där vara ytterligare mer spår en timme senare, var en av vargspårarnas kommentar.

Enligt Bertil Forsberg har reviret eskalerat och blivit omöjligt att hantera.
Varg har funnits i området i många år, men det har historiskt sett inte varit många vargangrepp mot hundar.
Men det senaste året har det skett en dramatisk ökning av vargangrepp mot hundar, både sällskapshundar och jakthundar. Bara de senaste veckorna har det skett flera angrepp, vilket till slut ledde till att jägare ansökt om skyddsjakt på samtliga vargar i Rackenreviret.

Vargspår
Under veckan, de dygn med snö, har det spårats mycket intensivt av vargspårarna, och enligt deras bedömning är det mer med vargspår än älgspår, kort sagt fyra vargspår mot ett älgspår, och precis som det nämnts tidigare dyker det ständigt upp nya spår. Det verkar också som om flera av vargarna, som rör sig i flockar, funnit en plats en bit norr ut i Västra Ämtervik. Många älgar har där funnits uppätna.
Bertil Forsberg bedömer att det inte längre finns en jaktbar älgstam kvar där. På andra områden inom reviret har man funnit flera revirmarkeringar och flera vargar har varit synliga.

Beslut
Länsstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd gällande skyddsjakt, och i skrivande stund ligger det en ny ansökan om skyddsjakt. Förhoppningen är att det ska komma ett besked snart.
Av Jan-Olof Johansson

24
> Misstänkt jägare får tillbaks vapnen
En av de jägare i Hälsingland som misstänks för att ha jagat varg illegalt får tillbaks sina vapen. Det står klart sedan Förvaltningsrätten i Falun häver polisen beslut att omhänderta mannens vapen.

21
Petter Bergner: Låt inte extremister diktera villkoren för rovdjursjakten

> VINTERNS VARGJAKT I NORGE STOPPADES!

Jakten kan allvarligt skada skandinaviska populationen…
Fem vargar har hittills dödats. I dag tisdag stoppade Tingsrätten i Oslo den pågående licensjakten utanför ulvesonen. 
Det handlar om ett jaktstopp på 21 vargar. Licensen utanför ulvesonen var från början 26 djur.

> ”Rättigheter och skyldigheter är inte lika för alla”

16
>JRF-basen i TV-duell om vargfrågan  
I kväll blir det en direktsänd TV-duell om vargfrågan. Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), debatterar mot Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen (SRF).
 SVT1 klockan 22 och även strömmas i SVT Play.

> Debatt: ”Rovdjursföreningen tar kraftfullt avstånd”

Minister: Regeringen kan inte ha synpunkter på länsstyrelsernas vargjaktbeslut

> Katastrofskadeskyddet till samebyarna betalas ut
> Ändrad spelplan i EU om rovdjur
> Stor uppslutning vid informationsmöte om varg

>Tillåt inte bågjakt! 
Av Uffe Stridsberg

Domen i jaktmålet, B 2074-16
> [2017-11-10] Luleå tingsrättTingsrätten har idag meddelat sin dom i det s.k. jaktmålet.

> Vill ha vargfritt tio mil runt Idre sameby

> Beslut om skyddjakt i Rackstareviret, Värmland

Orginal insändare av Marlen Fauglsang (ej publicerad)
>Skandal att vissa jägare vill skjuta av hela vargreviret Racken_20171107 av MF

 ”Naturligt vargbeteende” ( är en + artikel i VF)
 
VARGJAKT.
Många jägare tycker att måttet är rågat när det gäller vargarna. Men det gör också vargvännerna – fast ur motsatt synvinkel. – Löshundsjakten måste bort, säger Marlen Fuglsang, medlem i Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna. 
Detta med anledning av att jägare i trakterna kring Västra Ämtervik ansökt hos länsstyrelsen om skyddsjakt på alla vargar i Rackenreviret, med hänvisning till att vargar där angripit flera jakthundar och dödat en. – Vi är väldigt upprörda över det och också väldigt upprörda över att länsstyrelsen överväger skyddsjakt, säger Marlen Fuglsang.
– Problemet med löshundsjakt är ju att vargarna gör det de ska, det vill säga angriper hundar som inkräktar på deras revir. Det är ett naturligt beteende för vargen. – Löshundsjakten är inte livsnödvändig. Man kan gå i drev i stället och släppa hundarna när man ser klövviltet i närheten. På det sättet skräms vargarna bort när de hör människor i skogen och hundarna springer inte och söker upp vargen. Marlen Fuglsang upplever att hon och hennes åsiktsfränder i Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna kämpar i motvind. – Jägarkåren är en väloljad lobbyorganisation med stora resurser. 
Vi är inte alls lika starka. Och länsstyrelserna går allt som oftast på jägarnas linje. Det pratas ju om att acceptansen för varg ska öka med licensjakt och skyddsjakt, men trots att båda formerna beviljas så är tjuvjakten på varg fortsatt stor. Marlen Fuglsang poängterar att hon inte är emot jägare. – Vi beskyller absolut inte alla jägare för tjuvjakt. Största delen av jägarkåren är skötsam, det är bara någon procent av jägarna som ägnar sig åt detta. Men den lilla andelen ställer till mycket stor skada.
Marlen Fuglsang efterlyser också större skydd för vargen. – Vi tycker att paragraf 28 överutnyttjas. Det vill säga jaktförordningens bestämmelse om rätten att försvara sina tamdjur mot rovdjursangrepp. Enligt Marlen Fuglsang är den paragrafen för löst formulerad när det gäller beviskraven. – Det finns inget sätt att ta reda på om djurägaren verkligen skjutit varningsskott först. Och heller inget sätt att ta reda på om det verkligen var ett angrepp på gång. Hon tycker också att länsstyrelserna borde få mer ansvar för att undersöka så att djurägare försöker skydda sina djur och ger exempel på där hon och hennes kollegor kontaktat länsstyrelsen för att påtala att rovdjurstängslen inte är i bra skick på en fårgård, men fått svaret att uppsökande kontroller inte ingår i uppdraget. Marlen Fuglsang och flera andra medlemmar skriver i ett uttalande till Värmlands Folkblad att det inte bör tillåtas någon skyddsjakt alls i Rackenreviret. – Man kan inte gå in och skjuta en varg, då kanske ett av alfadjuren dödas och det är inte bra för valparnas fostran. Vargstammen ligger dessutom långt under maxnivån på 300 djur. Andra hävdar ju motsatsen, att det finns många fler vargar än maxnivån.
– Det är en medveten strategi från dem som vill ha bort vargen. 
JONAS BREFÄLT 
054-17 56 78
jonas.brefalt@vf.se 
VÄRMLAND.

Rovdjurskritisk besiktningsman Göte Johansson sparkad av länsstyrelsen

Rovdjurskritisk besiktningsman sparkad av länsstyrelsen

Polis väjde för lodjurshona – dödade ungarna

Fler kameror i skogarna

Hur är det möjligt att nästan ingen bryr sig ett förbannat dugg?

Att jaga med pilbåge i tätorter kan bli möjligt i framtiden

> Fyra organisationer överklagar vargjakten

SRF vill stoppa vargjakt med hundar

> Vildsvin misstänks dödat lamm

> Polisen har inlett förundersökning efter hot mot länsstyrelsen

> ”Jaktens tävlingssäsong har startat”

> Älgarna skjutna – blandade reaktioner i Skogstorp

> DNA-teknik ger facit om rovdjursskador

> Beslut om rovdjursjakt ska prövas i domstol

DNA-teknik visar att besiktningar av misstänkta rovdjursskador oftast är korrekta

Lodjur dödat vid smitningsolycka

>Leif GW Persson: ”Det här är kvalificerat djurplågeri”

Bievalparna avlivas för artskyddets skull

Bild på en av de 2 svarta valparna som visat sig vara Hybrider enl. DNA

Död varg hittad på E4 i höjd med Gävle Bro – påkörd av lastbil

> Åklagaren i jakthärvan: Bevisningen är stark

Valparna i Bie konstaterade hybrider

> Familj i obehagligt vargmöte på tomten

Jägare frias från jaktbrott

Staten kritiseras i samband med stor jakthärva

Strömförande väst ska skrämma vargen

Bestörta vargjägare är ändå ett plus

Vargpar sköts från helikopter i Jämtland den 30 september 2017

Skyddsjakten efter en varg i Rialaområdet förlängs

Besvikna jägare vill se betydligt större jakt: ”Skjut 166 vargar”

Missnöje efter besked om vargjakt

Beslut om licensjakt efter varg 2018 kom den 28 september

Genetiskt viktig varghona i Tiveden har fått valpar

> Så kommer vargjakten gå till: har två specialtränade hundar

Hemlighetsmakeri kring vargjakten: ”Har försökt störa tidigare”

>Skyddsjakt på Vallentunavarg överklagad

Första björnen skjuten i Värmland

Jägare sköt anfallande björn i självförsvar

> Lagförslag ökar hotet mot rovdjuren

> Åklagaren nöjd med jaktbrottsdom

Jägarnas riksförbund: Skjut 30 vargar i Västmanland

DNA-prov tas på den skjutna vargen – få rapporter om varg i Västernorrland i år. (+sida)
”-Med hjälp av DNA-prov ska länsstyrelsen nu försöka ta reda på om den skjutna vargen väster om Ramvik och i närheten av Viksjö kan vara ”Habborn-vargen”. En varg som i vintras vistades en del norr om Viksjö.

> Sköt varg som hotade jakthund – utredningen läggs ned av åklagare
I lördags sköts en varg under älgjakten när den hotade en jägares hund i närheten av Viksjö i Härnösands kommun. 
Utredningen har nu lagts ner av miljöåklagaren Christer B Jarlås.
Nya uppgifter om Vallentunavargen: ”Någonting lockar den att stanna här”
> Stockholmsvargen – det här har hänt
Natursidan.se

> Varg sköts väster om Ramvik

En varg sköts på lördagsmorgonen väster om Ramvik i Ångermanland. Vargen attackerade en hund i samband med älgjakt.
Den döda vargen ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA för analys.

>Här är bilden på döda vargen – kan vara samma djur som i Kolsva
För er som inte har + tjänsten så kommer texten här nedan.
”Kolsvavargen kan vara död. Länsstyrelsen utesluter inte att det var den som hittades på tågspåret i Fagersta i tisdags.
– Det är omöjligt att svara på, man kan bara gissa. Vargen som vi har skyddsjakt på i Kolsva är i utvandringsålder. Det betyder att det är fullt möjligt att den kan känna att det är dags att dra från sitt hemrevir, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västmanland.
Att Kolsvavargen i så fall just skulle dyka upp på en annan plats i Västmanland är inte självklart.

– Om den försvinner kan den lika gärna dyka upp i Värmland, säger Tobias Hjortstråle.
Det var vid 15.40-tiden på tisdagen som en död varg hittades på tågspåret mellan Krampen och Näverkärret i Fagersta. Polisen misstänker i nuläget att grovt jaktbrott ligger bakom vargens död.

På måndag, den 11 september, kommer vargen till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala för undersökning. Bland annat ska man fastställa kön och identitet på vargen. Caroline Bröjer på SVA, berättar att kroppen just nu ligger nedfryst.

– De brukar förvaras vanligtvis hos polisen och i vissa fall att länsstyrelsen tar hand om den. När vi får in vargen ska den tinas för att vi sedan ska kunna undersöka dödsorsaken, säger hon.

Läs mer: > Död varg hittad på tågspår – misstänkt jaktbrott: ”Det såg konstigt ut”
Caroline Bröjer säger att själva undersökningen kan påbörjas i mitten på nästa vecka och bör vara klar före helgen.

Som vi tidigare berättat verkar vargen ha gått en tämligen tragisk död till mötes. Banteknikern Andreas Rosén, som var en av dem som såg den döda vargen vid tågspåret, trodde inte att djuret blivit påkört av ett tåg.

– Den låg mitt i spåret men det såg konstigt ut för den verkade inte ha några brutna ben och magen var uppsprättad, säger Andreas Rosén.
Han ville inte dra några egna slutsatser utan hänvisade till utredning som kommer att göras. Men han konstaterade att det var märkligt att endast en tarm låg utanför kroppen.

– I vanliga fall brukar det vara mer inälvor såsom magsäck och lever bland annat.
Det har också spekulerats att Kolsvavargen är den som tog en katt i början av september.
För pluskunder: Om vargen kommer tillbaka – Lorenz vill ha rätt att skjuta den då.”

Eric Blomqvist
0223-466 16
eric.blomqvist@mittmedia.se

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborg 

> Länsstyrelsens rovdjursexpert gästade Nyhetsmorgon 

Vill ha omedelbar jakt på invandrad varg

Varg angrep får i Tyresta by

Löshundar får sättas in mot vargpar i Jämtland

> Jägare uppmanas minska på terrängkörning

> Länsstyrelsen attackerad – person begär ut 8000 handlingar

> Obotliga galna älgsjukan kan vara här
> Misstänkta otillåtna åtlar vid björnjakten

> 45 björnar skjutna på jaktens första dag
> 15 björnar skjutna i Gävleborg före kl 09.00
> Så tog sig Björnen ut mellan hägnen i rovdjursparken
> Lastbil krockade med björn
>
Omfattande skyddsjakt på varg i Frankrike
>
Köpingbo får 20.000 för hund dödad av Kolsva vargen. Ägaren begärde 50.000, betydligt mer!
> Djuren som riskerar utrotning i Sverige
> Rovdjur etablerar sig i Danmark
> Misstänkt fall av förberedelse till grovt jaktbrott
För första gången på 200 år har det fötts vargvalpar i Danmark
> Sverige skulle kunna ha långt fler vargar

> Åklagare räknar med att väcka åtal mot vargskytten som sköt Sjundarevirets Alfatik