aggiornato 2017-12-30

   notizie

 

vedi anche > Altro Predator
          & > Wolf in Svezia 2

Ora è venuto più & più sk. + riviste, il che significa che il testo non può essere letto se non sei un abbonato alla rivista.
Per questo motivo abbiamo la migliore possibilità di copiare il testo che è + Articolo senza collegamento.

dicembre
30
> Hunter praticato le riprese per la caccia al lupo
Lupo caccia inizia la 2 gennaio. Några dagar före årsskiftet arrangerade jaktvårdskretsarna i Hagfors och Torsby skytteträning för vargjägarna i samarbete med Studiefrämjandet Värmland.
Hagfors jaktvårdskrets lånade Tönnets skjutbana för träningsskyttet. Niclas Kilhage, skytteinstruktör inom sektionen jakt och hund i Studiefrämjandet Värmland, kom med nytt skyttematerial för dagens skjutning

27
> Vandalisering av ljusvargarna i Karlstad

17
Informazioni predatori attuali
Om du ser ett rovdjur, eller ett spår efter ett sådant, är det mycket värdefullt om du hör av dig till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

15
> Experten: ”Svältande isbjörnar kommer att bli en vanligare syn”
En film som visar en utmärglad isbjörn som kämpar för sitt liv har väckt internationell uppmärksamhet. Men även om klimatförändringarna gör att hotet mot djuret ökar så ska vi inte dra för snabba slutsatser, menar den svenska experten på isbjörnar.
> Se klippet

14
> Dom om vapen oroar jägare

13
> Länsstyrelserna JO-anmälda för krångliga regler för naturturism

Inventering av varg
Viltskadecenter SLU

12
 Djup snö driver renar ut på vägarna

07
> Polis åtalas för att ha försökt hjälpa vargskytt

06
> Armborstjägare vädrar morgonluft

novembre
29
Sami Parlamento critica il controllo dei predatori
(+ articolo)
LULEÅSju samebyar går till storms mot Länsstyrelsen i Norrbotten.
Den senaste rovdjursinventeringen döms ut.
– I områden som Länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningarna, säger Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd.
Nyligen presenterade Länsstyrelsen årets rovdjursinventering och menar att både järvstammen och lodjursstammen i Norrbotten verkar vara stabil.

Inventeringsrapporten visar på att antalet lodjur i länet är knappt 200. De flesta finns i Tornedalen. Antalet järvar beräknas till cirka 200.
Inventeringen visar på kraftig ökning av järvföryngringar i hela landet med undantag för Norrbotten, där de 36 järvföryngringarna i länet ligger i nivå med tidigare års inventeringar.
Rapporten möts av skarp kritik.
– Många samebyar har hört av sig angående svåra inventeringsförhållanden under järvinventering. Sju samebyar anser att det inte gått att inventera i tillräcklig omfattning. Om väderleken varierar med omväxlande töväder och snöstorm går det inte att finna spår av järvar, även om de finns där, säger Marita Stinnerbom.
Sametingets rennäringsnämnd anser att länsstyrelsen inte lyssnat till renskötarnas kunskaper och vill få till stånd nya samråd för de sju samebyar som fått avslag på sin begäran på skyddsjakt på järv.
– Om det inte inventeras på ett fullgott sätt kan ingen säga hur stor järvstammen verkligen är i Sverige. Inventeringsresultatet ligger inte bara till grund för rovdjursersättningarna, utan också för beslut om skyddsjakter. Det blir ett moment 22 för samebyarna, understryker Marita Stinnerbom.
Mikael Leijon

28
Nessuna protezione nella caccia ai lupi che complica la caccia all'alce
> länsstyrelsen ta beslut om skyddsjakt på Södertörnsvargen

27
Idag den 27 Novembre la risposta della Corte Amministrativa agli appelli fatta su 2018i caccia con licenza
> Qui potete leggere l'intero comunicato stampa
Il tribunale amministrativo a Lulea, la decisione sulla licenza di caccia per i lupi
[2017-11-27] Il tribunale amministrativo di Lulea ha consegnato oggi sentenza cinque gol, caccia con licenza relativa per i lupi in Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland e Örebro.

26
Vargmöte i Sunne(+Plus artike)
> vedere pagina documento PDF decisione, ansökningar mm

Erfarne jägaren Bertil Forsberg från Västra Ämtervik med varg och jaktfrågor som fritidsintresse, samt rovdjursansvarig i Hensgård ledde detta möte med information av rådande vargsituationen som uppstått i Rackenreviret.

Vargmöte i Sunne
SUNNE/ARVIKA: Täta flockar med vargar
Under fredagseftermiddagen anordnades det i all hast ett informationsmöte om den rådande vargsituationen som uppstått i Rackenreviret, från Arvika i väst till Västra Ämtervik i öst. Erfarne jägaren Bertil Forsberg hade tillsammans med vargspårare en välbesökt träff i biblioteket i Sunne.
Omkring hundra personer hade samlats, det kunde vara jägare, boende i trakten, djurägare och många som över huvud taget känner sig berörda av denna känsliga fråga. Allt handlar om att få ytterligare tillstånd till skyddsjakt utöver de vargar som redan skjutits.

Stort revir
Reviret det handlar om är det som kallas Rackenreviret som sträcker sig från Arvika i väst till Västra Ämtervik i öst, samt från Kymmen/Gräsmark i norr och sedan ner mot Värmelns strand i söder.
Enligt vargspårare kan det röra sig om flera flockar samtidigt på olika platser.
– Om man passerar en väg ett visst klockslag under natten med flera spår, kunde där vara ytterligare mer spår en timme senare, var en av vargspårarnas kommentar.

Enligt Bertil Forsberg har reviret eskalerat och blivit omöjligt att hantera.
Varg har funnits i området i många år, men det har historiskt sett inte varit många vargangrepp mot hundar.
Men det senaste året har det skett en dramatisk ökning av vargangrepp mot hundar, både sällskapshundar och jakthundar. Bara de senaste veckorna har det skett flera angrepp, vilket till slut ledde till att jägare ansökt om skyddsjakt på samtliga vargar i Rackenreviret.

Vargspår
Under veckan, de dygn med snö, har det spårats mycket intensivt av vargspårarna, och enligt deras bedömning är det mer med vargspår än älgspår, kort sagt fyra vargspår mot ett älgspår, och precis som det nämnts tidigare dyker det ständigt upp nya spår. Det verkar också som om flera av vargarna, som rör sig i flockar, funnit en plats en bit norr ut i Västra Ämtervik. Många älgar har där funnits uppätna.
Bertil Forsberg bedömer att det inte längre finns en jaktbar älgstam kvar där. På andra områden inom reviret har man funnit flera revirmarkeringar och flera vargar har varit synliga.

decisione
Länsstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd gällande skyddsjakt, och i skrivande stund ligger det en ny ansökan om skyddsjakt. Förhoppningen är att det ska komma ett besked snart.
Av Jan-Olof Johansson

24
> Misstänkt jägare får tillbaks vapnen
En av de jägare i Hälsingland som misstänks för att ha jagat varg illegalt får tillbaks sina vapen. Det står klart sedan Förvaltningsrätten i Falun häver polisen beslut att omhänderta mannens vapen.

21
Petter Bergner: Låt inte extremister diktera villkoren för rovdjursjakten

> INVERNO IN NORVEGIA caccia al lupo è stato fermato!

La caccia può danneggiare seriamente la popolazione scandinava…
Cinque lupi ha finora ucciso. Oggi Martedì fermato il tribunale distrettuale Oslo in corso la caccia con licenza di fuori ulvesonen.
Si tratta di uno stato di caccia di 21 lupi. L'esterno ulvesonen licenza era inizialmente 26 animali.

> ”Rättigheter och skyldigheter är inte lika för alla”

16
>JRF-basen i TV-duell om vargfrågan
I kväll blir det en direktsänd TV-duell om vargfrågan. Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), debatterar mot Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen (SRF).
 SVT1 klockan 22 och även strömmas i SVT Play.

> dibattito: ”Rovdjursföreningen tar kraftfullt avstånd”

Minister: Regeringen kan inte ha synpunkter på länsstyrelsernas vargjaktbeslut

> Katastrofskadeskyddet till samebyarna betalas ut
> Ändrad spelplan i EU om rovdjur
> Stor uppslutning vid informationsmöte om varg

>Tillåt inte bågjakt
Av Uffe Stridsberg

La sentenza bersaglio di caccia, B 2074-16
> [2017-11-10] Luleå tingsrättTingsrätten har idag meddelat sin dom i det s.k. bersaglio di caccia.

> Vill ha vargfritt tio mil runt Idre sameby

> Beslut om skyddjakt i Rackstareviret, Värmland

Orginal insändare av Marlen Fauglsang (ej publicerad)
>Scandalo che qualche cacciatore vuole sparare tutto il territorio lupo Racken_20171107 MF

 ”Naturligt vargbeteende” ( är en + artikel i VF)
 
VARGJAKT.
Många jägare tycker att måttet är rågat när det gäller vargarna. Men det gör också vargvännerna – fast ur motsatt synvinkel. – Löshundsjakten måste bort, säger Marlen Fuglsang, medlem i Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna.
Detta med anledning av att jägare i trakterna kring Västra Ämtervik ansökt hos länsstyrelsen om skyddsjakt på alla vargar i Rackenreviret, med hänvisning till att vargar där angripit flera jakthundar och dödat en. – Vi är väldigt upprörda över det och också väldigt upprörda över att länsstyrelsen överväger skyddsjakt, säger Marlen Fuglsang.
– Problemet med löshundsjakt är ju att vargarna gör det de ska, det vill säga angriper hundar som inkräktar på deras revir. Det är ett naturligt beteende för vargen. – Löshundsjakten är inte livsnödvändig. Man kan gå i drev i stället och släppa hundarna när man ser klövviltet i närheten. På det sättet skräms vargarna bort när de hör människor i skogen och hundarna springer inte och söker upp vargen. Marlen Fuglsang upplever att hon och hennes åsiktsfränder i Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna kämpar i motvind. – Jägarkåren är en väloljad lobbyorganisation med stora resurser.
Vi är inte alls lika starka. Och länsstyrelserna går allt som oftast på jägarnas linje. Det pratas ju om att acceptansen för varg ska öka med licensjakt och skyddsjakt, men trots att båda formerna beviljas så är tjuvjakten på varg fortsatt stor. Marlen Fuglsang poängterar att hon inte är emot jägare. – Vi beskyller absolut inte alla jägare för tjuvjakt. Största delen av jägarkåren är skötsam, det är bara någon procent av jägarna som ägnar sig åt detta. Men den lilla andelen ställer till mycket stor skada.
Marlen Fuglsang efterlyser också större skydd för vargen. – Vi tycker att paragraf 28 överutnyttjas. Det vill säga jaktförordningens bestämmelse om rätten att försvara sina tamdjur mot rovdjursangrepp. Enligt Marlen Fuglsang är den paragrafen för löst formulerad när det gäller beviskraven. – Det finns inget sätt att ta reda på om djurägaren verkligen skjutit varningsskott först. Och heller inget sätt att ta reda på om det verkligen var ett angrepp på gång. Hon tycker också att länsstyrelserna borde få mer ansvar för att undersöka så att djurägare försöker skydda sina djur och ger exempel på där hon och hennes kollegor kontaktat länsstyrelsen för att påtala att rovdjurstängslen inte är i bra skick på en fårgård, men fått svaret att uppsökande kontroller inte ingår i uppdraget. Marlen Fuglsang och flera andra medlemmar skriver i ett uttalande till Värmlands Folkblad att det inte bör tillåtas någon skyddsjakt alls i Rackenreviret. – Man kan inte gå in och skjuta en varg, då kanske ett av alfadjuren dödas och det är inte bra för valparnas fostran. Vargstammen ligger dessutom långt under maxnivån på 300 animali. Andra hävdar ju motsatsen, att det finns många fler vargar än maxnivån.
– Det är en medveten strategi från dem som vill ha bort vargen.
JONAS BREFÄLT
054-17 56 78
jonas.brefalt@vf.se
VÄRMLAND.

Rovdjurskritisk besiktningsman Göte Johansson sparkad av länsstyrelsen

Rovdjurskritisk besiktningsman sparkad av länsstyrelsen

Polis väjde för lodjurshonadödade ungarna

Fler kameror i skogarna

Hur är det möjligt att nästan ingen bryr sig ett förbannat dugg?

Att jaga med pilbåge i tätorter kan bli möjligt i framtiden

> Quattro organizzazioni stanno facendo appello contro la caccia al lupo

SRF vill stoppa vargjakt med hundar

> Vildsvin misstänks dödat lamm

> Polisen har inlett förundersökning efter hot mot länsstyrelsen

> ”Jaktens tävlingssäsong har startat”

> Älgarna skjutnablandade reaktioner i Skogstorp

> DNA-teknik ger facit om rovdjursskador

> Beslut om rovdjursjakt ska prövas i domstol

DNA-teknik visar att besiktningar av misstänkta rovdjursskador oftast är korrekta

Lodjur dödat vid smitningsolycka

>Leif GW Persson: "Questa è la crudeltà qualificato"

I cuccioli di api vengono uccisi per motivi di protezione delle specie

Bild på en av de 2 svarta valparna som visat sig vara Hybrider enl. DNA

lupo morto trovato a livello E4 con Gävlebro - investito da camion

> Åklagaren i jakthärvan: Bevisningen är stark

I cuccioli di Bie hanno trovato degli ibridi

> Familj i obehagligt vargmöte på tomten

Jägare frias från jaktbrott

Lo Stato ha criticato in relazione a un grande groviglio di caccia

Strömförande väst ska skrämma vargen

Bestörta vargjägare är ändå ett plus

Vargpar sköts från helikopter i Jämtland den 30 settembre 2017

Prolunga la caccia di protezione al lupo nella zona di Riala

Besvikna jägare vill se betydligt större jakt: “sparare 166 lupi”

Missnöje efter besked om vargjakt

Beslut om licensjakt efter varg 2018 kom den 28 settembre

Una femmina di lupo geneticamente importante a Tiveden ha dato alla luce cuccioli

> Ecco come andrà la caccia al lupo: ha due cani appositamente addestrati

Segretezza che circonda la caccia al lupo: “Ho già provato a disturbare”

>La caccia alla protezione su Vallentunavarg fece appello

Första björnen skjuten i Värmland

Jägare sköt anfallande björn i självförsvar

> Lagförslag ökar hotet mot rovdjuren

> Procuratore soddisfatto jaktbrottsdom

Jägarnas riksförbund: sparare 30 vargar i Västmanland

Campioni di DNA sono stati prelevati dal lupo ucciso - poche segnalazioni di lupi nel Västernorrland quest'anno. (+lato)
“-Con l'aiuto dei test del DNA, il consiglio di amministrazione della contea cercherà ora di scoprire se il lupo ucciso a ovest di Ramvik e vicino a Viksjö può essere “Il lupo Habborn”. Un lupo che lo scorso inverno è rimasto un po 'a nord di Viksjö.

> Spara ai lupi che minacciavano i cani da caccia: l'indagine è chiusa dai pubblici ministeri
Sabato, un lupo è stato ucciso durante la caccia alle alci quando ha minacciato un cane da caccia vicino a Viksjö, nel comune di Härnösand.
L'indagine è stata ora chiusa dal procuratore ambientale Christer B Jarlås.
Nuove informazioni su Vallentunavargen: “Qualcosa lo spinge a restare qui”
> Stockholmsvargen - questo è successo
Natursidan.se

> Lupo è stato girato ovest di Ramvik

Un lupo è stato girato il Sabato mattina ovest di Ramvik in Ångermanland. Il lupo ha attaccato un cane in connessione con alce.
Il lupo morto da inviare al National Veterinary Institute, SVA per l'analisi.

>Här är bilden på döda vargen – kan vara samma djur som i Kolsva
För er som inte har + tjänsten så kommer texten här nedan.
Kolsvavargen kan vara död. Länsstyrelsen utesluter inte att det var den som hittades på tågspåret i Fagersta i tisdags.
– Det är omöjligt att svara på, man kan bara gissa. Vargen som vi har skyddsjakt på i Kolsva är i utvandringsålder. Det betyder att det är fullt möjligt att den kan känna att det är dags att dra från sitt hemrevir, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västmanland.
Att Kolsvavargen i så fall just skulle dyka upp på en annan plats i Västmanland är inte självklart.

– Om den försvinner kan den lika gärna dyka upp i Värmland, säger Tobias Hjortstråle.
Det var vid 15.40-tiden på tisdagen som en död varg hittades på tågspåret mellan Krampen och Näverkärret i Fagersta. Polisen misstänker i nuläget att grovt jaktbrott ligger bakom vargens död.

På måndag, il 11 settembre, kommer vargen till Statens veterinärmedicinska anstalt (TUTTI) i Uppsala för undersökning. Bland annat ska man fastställa kön och identitet på vargen. Caroline Bröjer på SVA, berättar att kroppen just nu ligger nedfryst.

– De brukar förvaras vanligtvis hos polisen och i vissa fall att länsstyrelsen tar hand om den. När vi får in vargen ska den tinas för att vi sedan ska kunna undersöka dödsorsaken, dice.

Per saperne di più: > lupo morto trovato sui binari ferroviari – misstänkt jaktbrott: “Sembrava strano”
Caroline Bröjer säger att själva undersökningen kan påbörjas i mitten på nästa vecka och bör vara klar före helgen.

Som vi tidigare berättat verkar vargen ha gått en tämligen tragisk död till mötes. Banteknikern Andreas Rosén, som var en av dem som såg den döda vargen vid tågspåret, trodde inte att djuret blivit påkört av ett tåg.

- E 'stato il centro della pista ma sembrava strano per non ha avuto nessun ossa rotte e lo stomaco è stato tagliato aperto, säger Andreas Rosén.
Han ville inte dra några egna slutsatser utan hänvisade till utredning som kommer att göras. Men han konstaterade att det var märkligt att endast en tarm låg utanför kroppen.

– I vanliga fall brukar det vara mer inälvor såsom magsäck och lever bland annat.
Det har också spekulerats att Kolsvavargen är den som tog en katt i början av september.
För pluskunder: Om vargen kommer tillbaka – Lorenz vill ha rätt att skjuta den då.

Eric Blomqvist
0223-466 16
eric.blomqvist@mittmedia.se

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborg

> Länsstyrelsens rovdjursexpert gästade Nyhetsmorgon 

Vuoi la caccia immediata al lupo immigrato

Varg angrep får i Tyresta by

Löshundar får sättas in mot vargpar i Jämtland

> Jägare uppmanas minska på terrängkörning

> Länsstyrelsen attackerad – person begär ut 8000 handlingar

> Obotliga galna älgsjukan kan vara här
> Misstänkta esche non autorizzate è a caccia all'orso

> 45 björnar skjutna på jaktens första dag
> 15 orsi skjutna i Gävleborg före kl 09.00
> Så tog sig Björnen ut mellan hägnen i rovdjursparken
> Lastbil krockade med björn
>
Omfattande skyddsjakt på varg i Frankrike
>
Köpingbo get 20.000 Cane ucciso da Kolsva lupo. Il proprietario ha chiesto 50.000, significativamente più!
> Djuren som riskerar utrotning i Sverige
> Rovdjur etablerar sig i Danmark
> Misstänkt fall av förberedelse till grovt jaktbrott
För första gången på 200 år har det fötts vargvalpar i Danmark
> Svezia potrebbe avere molte più lupi

> I pubblici ministeri si aspettano di portare accuse contro il tiratore lupo che ha sparato Sjundarevirets Alfatik