REVIR

Licensjakt efter varg 2018

Vinterns jakt omfattar sex vargar i Kölstareviret som ligger norr om Köping. 
Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras.
>Beslut – licensjakt efter varg 2018 2.0_Vastmanland

> Bilaga 1 – Jaktområden kölsta

Det totala jaktuttaget licensjakt på varg 2018
Licensjakten omfattar totalt 22 individer i fem län och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Örebro – 2  
  • Dalarna – 6 
  • Värmland – 6
  • Gävleborg – 2 
  • Västmanland – 6

Följ jakten på sidan > Licensjakt Varg 2018

Det finns följande vargrevir:

Klotenreviret

Reviret bildades år 2006 av en ensam stationär tik som fötts i Uttersbergsreviret. År 2007 kom en hane invandrande och de bildade ett par.

 

Färnareviret

Reviret bildades vintern 2009/2010.

 

Hedbynreviret

Reviret bildades under vintern 2009/2010.

 

Skultunareviret

Reviret bildades under hösten 2010.

 

Nornreviret

Reviret bildades vintern 2010/2011.

 

Uttersbergsreviret

Reviret har upphört

 

Skultuna / Västerfärneboreviret;

Status juni 2011 : Revirmarkerande par Antal t.o.m feb 2011 Min : 2 Max : 2 Föryngring 2010 : nej Föryngring 2011 : ja, 7-8 valpar Löpblod registrerat 22 februari 2011

 

Ulriksberg; Föryngring 2010 konstaterad. Under vintern är som mest 6 djur spårade. Hanen, som är pappa till 2010 års valpkull, var tidigare del av det revirmarkerande paret i Lokareviret. Reviret delas med Dalarna och Värmlands län. Första gången ett revirmarkerande par blev registrerat i området var vintern 1999/2000, föryngring har tidigare konstaterats 2006, 2007, 2008 och 2009.

 

Loka; Föryngring 2010 konstaterad. I samarbete med vargforskningen genomfördes en lykontroll där 2 valpar räknades. Den tidigare hanen i reviret har lämnat tiken för parbildning i Ulriksbergsreviret (se ovan), det finns nu en ny hane i reviret som är pappa till valparna från 2010. Reviret delas med Värmlands län. Ett revirmarkerande par spårades i området vintern 2006/2007, föryngring har tidigare konstaterats 2007, 2008 och 2009.

 

Hesselfors; Ett revirmarkerande par har spårats åtskilliga gånger under vintern 2010/2011. Reviret delas med Värmlands län. Hasselforsreviret har påvisat stationära vargar sedan vintern 1998/99, föryngringar har tidigare konstaterats nio år i rad (2000-2008).

 

Färna;

 

Hedby; Ett revirmarkerande par har spårats under vintern 2010/2011. Vintern 2009/2010 blev ett nytt revirmarkerande par konstaterat i ett område som tidigare kallats Uttersbergsreviret, numera Hedbyreviret. Hanen dog under våren 2010, under vintern 2010/2011 konstaterades att en ny hane numera går tillsammans med tiken i reviret. Reviret delas med Västmanlands län.

 

Kloten; Föryngring 2010 konstaterad. I samarbete med vargforskningen genomfördes en lykontroll där 6 valpar räknades. Under vintern har som mest 7 vargar spårats. En av valparna, en tik, sköts under licensjakten 2011. Reviret delas med Dalarna och Västmanlands län. Ett revirmarkerade par registrerades i området vintern 2007/2008, föryngring har tidigare konstaterats 2008 och 2009.

 

Kolbäck;

 

Svartå;  Antal vargar; 5