Uppdaterat; 2017-12-30

Björn Jakten är avslutad i landet den 10 oktober då den sista björnen sköts i Idre.
219 av 216 tilldelade björnar skjutna exkl. 3 överskjutningar !!
Se artikel nedan i Dalarna 1
>Licensjakt Björn 2017


De mest aktuella nyheterna kan ni söka här
http://nyhetr.se/sok/?q=varg
>
 http://nyhetr.se/sok/?q=rovdjur
>
 Söksida för respektive Länsstyrelse som beviljat licensjakt på Lodjur.

> Organisationers rätt att överklaga myndighetsbeslut

> Bidrag till Ideella miljöorganisationer. Naturvårdsverket

Illegal jakt på stora rovdjur
”Skjut, gräv och tig” är ett uttryck som ibland hörs med hänsyftning till illegal jakt. Flera av de stora rovdjursarterna jagas illegalt med vapen, fällor och gift.

> Tidigare Licensjakter på lodjur

Jaktbrottshärvan 2017
______________________________

December
30
>
Länsstyrelsen i Jämtland förlorar på nytt om skyddsjakt på järv
Även kammarrätten har nu kommit fram till att länsstyrelsen i Jämtland varit för frikostig när skyddsjakt på järv beviljats.

Länsstyrelsen valde en helt ny infallsvinkel när det skulle beslutas om skyddsjakt på järv. Enligt en uträkning man presenterade så skulle 13 järvar som plockas bort i preventivt syfte i slutändan leda till att 3 500 renkavlar förskonades från angrepp.

28
Lång väntan på besked om järvjakt
I skuggan av alla överklaganden kring vargjakt kämpar två samebyar sedan ett och att halvt år tillbaka för att få skyddsjakt på tolv järvar. Länsstyrelsen och Rovdjursföreningen kämpar emot och nu avgörs saken i Högsta förvaltningsdomstolen.

20
Skyddsjakten på järv bör minskas – målet är en stam på 600
Skyddsjakten på järv behöver minimeras.
Det anser Naturvårdsverket som överlämnar rätten att besluta till länsstyrelserna. 
Länsstyrelsen i Dalarna har också försäkrat att de har för avsikt att följa Naturvårdsverkets riktlinjer.

15
>
Ingen jakt på lodjur i länet under 2018 
Länsstyrelsen i Örebro län kommer inte att fatta beslut om licensjakt efter lodjur 2018, detta meddelade man under fredag eftermiddag.

> Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur
Länsstyrelsen har idag fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. Sex lodjur får fällas inom det beslutade jaktområdet.
Årets lodjursjakt startar den 1 mars och varar som längst till och med 31 mars. Jaktområdet är beslutat till ett område i sydöstra Dalarna med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar. Hur många lodjur som får skjutas bestäms utifrån skadenivåer, täthet på lodjur och täthet på tamdjursbesättningar.

13
Jägarnas riksförbund vill ha ökad lodjursjakt
Jägarnas riksförbund vill skjuta 95 lodjur i bara Jämtland till våren. Det är en kraftigt ökning på antal djur.
I år fick 79 lodjur skjutas under licensjakten i hela Sverige. Nästa år hoppas
Jägarnas riksförbund att få igenom ett förslag att skjuta 355 lodjur. 

12
> 
Jakt på lodjur: ”Jägarnas Riksförbund begär att över 300 djur ska fällas”
Jägarnas Riksförbund begär att 355 lodjur får fällas vid 2018 års licensjakt. I mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Dalarna ingår hoppas man få fälla 62 lodjur.

08
JRF begär licensjakt på 356 lodjur
Jägarnas Riksförbund (JRF) begär att länsstyrelserna i de tre rovdjursförvaltningsområdena beslutar om licensjakt på sammanlagt 356 lodjur. Förra licensjakten var det bara en kvot på sammanlagt 79 lodjur.

07
Skyddsjakt på lodjur stoppades – nu överklagar Länsstyrelsen beslutet
Förvaltningsrätten i Luleå upphävde Länsstyrelsen i Jämtlands beslut om skyddsjakt på åtta lodjur i länet. Nu överklagar Länsstyrelsen beslutet till Kammarrätten.

01
> Lastbil kolliderade med kungsörn
 

01
November
30
> 
Sveriges rovfåglars återkomst är bra exempel på lyckad naturvård
Flera svenska rovfåglar har på mindre än 40 år gått från att vara akut utrotningshotade till att idag ha mycket livskraftiga bestånd – pilgrimsfalk, havsörn och röd glada. Anders Wirdheim, redaktör för senaste numret av Fågelåret berättar mer.
Natursidan.se

29
Goda förhållanden för järvinventering, svarar länsstyrelsen
Nu svarar länsstyrelsen i Norrbotten på kritiken från samebyar angående resultatet av årets järvinventering.

> Sametinget kritiserar rovdjurskontroll

28
> 
Skyddsjakt beviljas på tre järvar
Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter tre järvar inom del av Vilhelmina norra sameby i Västerbottens län.

20
 Beslut om skyddsjakt på 8 Lodjur
Beslut-om-forebyggande-skyddsjakt-pa-lodjur_2017-11-20


15
>
Inga skjutna lodjur under skyddsjakten

14
Skyddsjakt på järv avlyst

10
>  
Tingsrätten har idag meddelat sin dom i det s.k. jaktmålet.
Domen i jaktmålet, B 2074-16
[2017-11-10] Luleå tingsrätt
Tingsrätten har dömt en 37-årig man för två fall av grovt jaktbrott, bestående i att han skjutit en järv och snarat en björn, samt för vapenbrott och brott mot vapenlagen, till fängelse i ett år och tre månader.

09
Orädd lodjursunge väcker uppståndelse
för Bertil Larsson, inventerare på länsstyrelsen, var det inga problem att komma nära med kameran.
– Det är en årsunge, född någon gång i maj, säger han

08
Skyddsjakt på järv inhiberad
 > Forvaltningsrattens-beslut-om-inhibition-av-jakt-pa-jarv 

 

> Osäkert vem ska bekosta skyddsjakt på järv 

Länsstyrelsen i Norrbotten har på eget initiativ beslut om skyddsjakt på 11 järvar i Norrbotten utan skyddsjaktansökningar från samebyar. Det vanliga är att den som ansöker om skyddsjakt står för kostnaden men det är inte klarlagt att länsstyrelsen står för den.

>Forskare vill att fler björnar ska skjutas i renskötselområden 

 07
Åtvidabergsräven kommer avlivas

Polis väjde för lodjurshona – dödade ungarna
En polisbil på utryckning har råkat köra ihjäl två lodjursungar vid Östra Frölunda i Svenljunga kommun.

FinlandOvanligt många björnar fälldes i år
Enligt Naturresursinstitutets är brunbjörnsbeståndet större än i fjol, i synnerhet i östra Finland. Innan jaktsäsongen bestod björnstammen av runt 1 700 individer, och nu knappt 1 500. Brunbjörn jagas i södra Finland i stamvårdande syfte och på renskötselområdet enligt fastställda kvoter. Flest björnar fälldes i Norra Karelen, Kajanaland och Södra Savolax. Den inhemska björnstammen uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå.

06
>
 
Lodjur ska kameraövervakas i skogen

Tvåhundra skogskameror i Västra Götaland ska hjälpa forskare och Länsstyrelsen att förstå det skygga kattdjuret bättre. I takt med att stammen växer ökar också angreppen på tamdjur.
01
Fler järvföryngringar hittade i år
I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 58 till 97 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i Sverige. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

>  Över 3.100 björnspillningsprover inlämnade
Björnspillningsinventeringen drogs igång den 21 augusti och avslutades den 31 oktober. Vid inventeringen har jägare samlat in björnspillning i speciella provtagningskit och skickat in dem till Viltskadecenter. Ännu har inte samtliga spillningsprover lagts in i Rovbase, men Viltskadecenter uppger att 3.114 spillningsprover har kommit in till dem.


Oktober
31
Polisen har inlett förundersökning efter hot mot länsstyrelsen
Personalen på länsstyrelsen har hotats efter beslutet om skyddsjakt på varghybriderna i Bie. Polisen har nu inlett en förundersökning.

30
Ytterligare 125 kameror ska övervaka lodjur

29
Nu måste bly förbjudas i jaktammunition

26
Polisen utreder jakt på lodjur i Nyköping 
Polisen misstänker att ett lodjur har skjutits utanför Nyköping. – Det är i så fall illegal rovdjursjakt, ett allvarligt brott, säger Helena Ljungquist, gruppchef för polisens miljöbrottsgrupp.

>Bra år för kungsörnarna på Gotland 
Det här året har varit ett ganska bra år för landets kungsörnar, rapporterar sajten natursidan.se Men det är geografiska skillnader, medan häckningsresultatet i Skåne är det sämsta under hela 2000-talet är häckningarna rekordmånga på Gotland.

> Hård vinter väntar kungsörnarna på Gotland 
Det har varit ett rekordår för de cirka 50 häckande kungsörnsparen på Gotland. Det var länge sedan de lyckades få så många ungar som i år. Bra tillgång på mat är en av anledningarna.
– Det har varit gott om kaniner. Normalt när kungsörnspar häckar så får de bara en unge. Men i år, när det funnits gott om mat, så har tolv par lyckats få två ungar, det är det mesta jag varit med om någonsin, säger Stellan Hedgren, örninventerare åt länsstyrelsen på Gotland.

24
Inventering av kungsörn
SLU
Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir.
Kungsörn inventeras genom fältobesök vid kända boplatser under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende.

23
Fångst av lodjur skapar jämnare fördelning
Inför jaktsäsongen som inleds den första december beviljar Finlands viltcentral dispenser för fångst av lodjur. Syftet är en stävjad tillväxt och jämnare fördelning av lodjursbeståndet.

Havsörnen tar livet av ejdrarna i Skärgårdshavet visar ny omfattande rapport

20
Sameby beviljas skyddsjakt på två lodjur
Två lodjur får fällas på skyddsjakt inom Luokta-Mavas sameby. Det har länsstyrelsen i Norrbottens län beslutat.

18
Lodjur dödat vid smitningsolycka

Ny metod ska avslöja länets lodjur och vargar

> Påkörd kungsörn hittad norr om Bräcke

04
Nedgång för kungsörnen

September
29
Länsstyrelsen i Kalmar län får tillstånd till kameraövervakning av rovdjur

27
Spillning från 401 olika vargar hittades

25
Hemlighetsmakeri kring vargjakten: ”Har försökt störa tidigare”

22
>
 Genetiskt viktig varghona i Tiveden har fått valpar

21
Så kommer vargjakten gå till: har två specialtränade hundar

17
> 
Första björnen skjuten i Värmland
Den första björnen under årets licensjakt i Värmland är skjuten. Björnen sköts på söndagsmorgonen på Ovansjö vvo:s marker i norra Värmland.

Jägare sköt anfallande björn i självförsvar
Det var på lördagen som jägaren var ute med sin hund på älgjakt i närheten av Risarven i Ljusdals kommun. Jägare tvingades skjuta en anfallande björn. Björnen sköts på tre till fem meters avstånd.

14
 Lodjur hängdes levande i träd – mobilfilm bevisning i jaktbrottshärva
Ett lodjur som snaras i ett träd. Ett annat som fångat i en bur stressas av en skällande hund samtidigt som en pinne stöts i sidan på lodjuret.Om en månad börjar rättegången om jaktbrottshärvan i Norrbotten där fem män åtalats.
Aftonbladet har tagit del av filmerna som visar hur djuren plågats.
> Länk till Filmen
Misstänks ha plågat och dödat rovdjur – åtalas
Miljödirektören: ”Vi vill kunna fatta ett beslut som håller”
> Kungsörn hittad död nära vindkraftverk
En kungsörn hittades idag död på en parkering nära vindkraftverken utanför Skålan väster om Åsarna.
> Åklagaren nöjd med jaktbrottsdom
Åklagaren är belåten med tingsrättens beslut och ifrågasätter inte att den 38-åriga Öviksbon som använt sig av otillåtna åtlar frias från grovt jaktbrott.
Lagförslag ökar hotet mot rovdjuren

13
Björnjägare döms för brott mot jaktlagen
Jägarnas riksförbund: Skjut 30 vargar i Västmanland

08
Så många angrepp av rovdjur har skett   I Värmland
Jägarna vill sälja vildsvinskött själva – men får nej
Björnjakten avlyst i Västernorrland
Björnjakten är avslutad för året i Västernorrland. Det fälldes dessutom två björnar för mycket i länet.


07
> 
Licensjakt på björn
Framgång för projekt – fler fjällrävar i länet
Sveriges sydligaste järvföryngring dokumenterad

Augusti
30
Allemansrätten får inte sabotera jakten

29
Jägare begär utökad björnjakt

53 björnar fällda i Jämtlands län + 1 skadeskjuten
Följ länken >Licensjakt på björn 2017

28
Skadeskjuten björn fortfarande inte hittad – polis varnar allmänhet att inte gå ut i skogen

23
Misstänks ha använt otillåtna åtlar vid björnjakt
En 38-årig man från Örnsköldsviks kommun misstänks för grova jaktbrott i samband med björnjakt de senaste åren. I dag hölls rättegången.

21
> 45 Björnar blev skjutna sammanlagt i 5 av 6 län på licensjaktens första dag
Svenska rovdjursföreningen vill stoppa björnjakt i norra Värmland
> Nu inleds årets björnjakt 
Björnjakten är igång – här har flera björnar fällts redan under måndagsmorgonen

10
På Åland vill man att beslut tas om havsörnen
Skyddsjakt på havsörn eller insatser för att begränsa deras bon i vissa områden. Det föreslår skärgårdsvårdaren Johan Mörn för att skydda ejdern.

06
Åklagaren: Finns en grop till björnhägnet


05
> Robert dog i björnattacken: ”Drömde om att jobba med rovdjur”

 

Juli

28
Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

27
Vill starta unikt björnhägn för hundträning

14
Uppland kan ha fått egen björnstam

10
Skyddsjagat lodjur var skadeskjutet

09
> Misstänkt fall av förberedelse till grovt jaktbrott
Två män anhölls i Västerbotten under söndagen misstänkta för förberedelse till grovt jaktbrott, alternativt förberedelse till artskyddsbrott.

07
Här är de fem misstänkta i jakthärvan
Fem män i Norrbotten åtalas för inblandning i vad som beskrivs som en av de mest omfattande jaktbrottshärvorna i Sverige. Här är de inblandade.

Man 46 år, Boden:

 • Grovt jaktbrott – skjutit en björn 3 juni 2016 tillsammans med 73-åringen
 • Grovt jaktbrott – snarat ett lodjur 15 januari 2016
 • Grovt jaktbrott – dödat lodjur med hjälp av illegal fälla 23 mars 2016
 • Grovt jaktbrott – dödat lodjur med hjälp av illegal fälla 24 april 2016
 • Grovt jaktbrott – dödat en björn 31 maj 2016
 • Grovt jaktbrott – skjutit en björn 19 juni 2012
 • Anstiftan till grovt jaktbrott – lämnat uppgifter om en järv till 36-åringen
 • Medhjälp till grovt jaktbrott – gett råd och bistått med material av snarning av björn
 • Grovt vapenbrott
 • Brott mot vapenlagen

Man 73 år, Boden:

 • Medhjälp till grovt jaktbrott – transporterat björnfälla
 • Grovt jaktbrott – skjutit en björn 3 juni tillsammans med 46-åringen
 • Brott mot vapenlagen
 • Grovt vapenbrott
 • Artskyddsbrott – köpt ett björnskinn

Man, 36 år, Kalix:

 • Grovt jaktbrott – skjutit en järv 25 juli 2016
 • Grovt jaktbrott – snarat en björn 5 augusti 2016
 • Två fall av vapenbrott

Man 39 år, Älvsbyn:

 • Jakthäleri
 • Brott mot vapenlagen
 • Vapenbrott

Man 63 år, Jokkmokk:

 • Grovt jakthäleri, förvarade en björnskalle i en fryscontainer
 • Brott mot vapenlagen

06
Avlyst björnjakt ifrågasätts
Svenska samers riksförbund ifrågasätter länsstyrelsens beslut om att avlysa årets licensjakt på björn i Norrbotten.

Juni

30
Länsstyrelsen avlyser licensjakten på björn i Norrbotten
Länsstyrelsen låter meddela att ingen licensjakt är aktuell i Norrbottens län i år då senaste inventeringen visar på minskad björnstam och ett stort antal björnar redan skjutits under skyddsjakten.

24
Nästan dubbelt så många björnar får skjutas Västernorrland
Antalet björnar som får skjutas i länet under årets jakt är 40 stycken. Fjolårets tilldelning var 22 björnar.

Svenska rovdjursföreningen skriver ”citat- 166 björnar får skjutas i höst i fyra av sex björnlän. Under våren i år har Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland tagit beslut om skyddsjakt på 84 björnar. 69 av dessa björnar är skjutna fram till mitten av juni.

Antalet lodjur minskar i landet.
1 220 lodjur finns i landet enligt inventeringen den gångna vinter.
Det innebär en minskning med drygt 100 djur.”-Slut citat
> Läs mer på SRF facebook sida

22
Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2017
Länsstyrelsen har beslutat att två (2) björnar får fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2017.

Nio länsegna familjegrupper av lo i Värmland  >

> Licensjakt på björn i Dalarna 2017
Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit beslut om årets licensjakt på björn.
48 björnar får fällas i länet med start 21 augusti och jakten pågår som längst tills 15 oktober.

> Länsstyrelsen beslutar om licensjakt på björn i Gävleborgs län. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på totalt 30 björnar i Gävleborg. Jakten inleds måndagen den 21 augusti och kommer att vara tillåten i hela länet, men indelat i två jaktområden. Jakten pågår som längst till och med 15 oktober, men kan komma att avlysas tidigare om samtliga björnar fällts eller påskjutits.

07
> Älg kan ha rivits av björn

Maj

24
Varför tillåts den illegala jakten på rovdjur i Västerbotten?

23
Jakthärvan i Norrbotten växer

Lodjur sköts på skyddsjakt
Myndighet: Låt björnarna vara i fred

22
> Jakthärvan sväller – fler djur har dödats

01
> Se mötet med björnfamiljen: ”En fantastisk naturupplevelse som vi säkert aldrig får vara med om igen”

April

24
> Död havsörn hittad i Strömsund

20
Skyddsjakt på lodjur i Kalmar län

19
Rester av blyammunition drabbar kungsörnar

14
Jaktbrottshärvan: Lodjur plågas på film

MARS

08
Två lodjur ska skjutas i Härjedalen
Skyddsjakt efter tre lodjur i Jämtland

03
Nya uppgifter: jakthärvan växer
Efter ett drygt halvårs utredning börjar utredningen gällande jaktbrott bli klar. Två personer misstänks för grovt jaktbrott, en för medhjälp till jaktbrott och två för jakthäleri. Flera av dem misstänks nu även för grova vapenbrott.

02
> Efterlyst död eller levande

01
Flera lodjur fällda på första jaktdagen

FEBRUARI

19
> Efter vargen – ny strid om lodjursjakt
Efter vargen väntas en ny juridisk strid – den här gången kring lodjursjakten. Svenska Rovdjursföreningen har vänt sig till förvaltningsrätten i Luleå med en överklagan av de beslut som sju länsstyrelser i Mellansverige fattat om att tillåta licensjakt på lodjur från 1 mars.
Det är första gången på flera år som licensjakt på lo tillåts, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Stammen anses ha återhämtat sig tillräckligt för att sammanlagt 31 djur ska kunna fällas i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Västra Götaland.

Lägger in detta som enskilt inlägg. (Då jakten får utföras på dom vidrigaste sätten.) Urklippt: (Två urklipp.)
”Länsstyrelsen har beslutat om vårens licensjakt. Totalt ska nio lodjur skjutas – fem i inlandet och fyra vid kusten. Dessutom får levande fångst och motorfordon användas i jakten.
Jakten inleds den 1 mars och pågår till 15 april.”
”Fordon tillåts trots förbud.”
”Jägare som vill använda fällor ska anmäla det till Länsstyrelsen innan jaktperioden och de ska vittjas minst två gånger varje dygn.”

– Jaktlagstiftningen förbjuder jakt med hjälp av motorfordon, men Länsstyrelsen har beslutat att fordon ska tillåtas i årets jakt.
– I lojaktsbeslutet finns det strikta regler, till exempel om hur man får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på om vad som gäller innan de beger sig ut på jakt, säger Linda Backlund.

11
> Aktivister omringade och skrämde jakthund
Note; Det är ALDRIG ok att ge sig på djur i något fall. Detta var inte OK.

01
Lodjuren som gör nätsuccé
Se videon på 47 sekunder i artikeln

24
Den första mars så börjar årets lodjursjakt. Det är fem djur som ska fällas enligt länsstyrelsens beslut. Men innan den ens har börjat kommer kritiken.

19
> Efter vargen – ny strid om lodjursjakt

> Båda sidor överklagar beslut om licensjakt på lodjur

> Webbdiarium

9 January

> Fem beslut om skyddsjakt under helgerna– Länsstyrelsen Jämtland

 • ​Tisdagen den 3 januari fattades beslut om skyddsjakttvå lodjur efter ansökan från Njaarke sameby.
  Ett av djuren är fällt.
 • Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt på tre järvar i Tåssåsens sameby torsdagen den 5.
  Ingen av dem är fälld.
 • Fredagen den 6 januari fattades ett muntligt beslut om skyddsjakt på två vargar i Bräcke. Båda vargarna är fällda.
 • Samma dag fattades ett muntligt beslut om skyddsjakt på varg efter ansökan från Njaarke sameby. Vargen är fälld.
 • Måndagen den 9 januari beslutades muntligen om skyddsjakt på en varg i Tåssåsen. Vargen är fälld.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2016

Sameby får inte skyddsjakt på lo
2016-12-29
> http://svenskjakt.se/start/nyhet/sameby-far-inte-skyddsjakt-pa-lo/

Licensjakt efter lo i Uppsala län
2016-12-20
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/sv/nyheter/2016/pages/licensjakt-efter-lo-i-uppsala-lan.aspx/

Fler sjuka örnar har hittats
2016-12-17
> http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fler-sjuka-ornar-har-hittats

Ta det lugnt och var inte rädd i skogen
2016-12-08
> http://www.unt.se/insandare/ta-det-lugnt-och-var-inte-radd-i-skogen-4465728.aspx

Lodjursmamma föll offer för smitare – utredning nedlagd
201-12-07
>http://www.norrteljetidning.se/norrtalje-kommun/vaddo/lodjursmamma-foll-offer-for-smitare-utredning-nedlagd 

SVA, Fågelinfluensa upptäckt på fler vilda fåglar
2016-12-06 
> http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/fagelinfluensa-upptackt-pa-fler-vilda-faglar

Ingen lodjursjakt i Sydsverige
2016-12-05
> http://www.jaktjournalen.se/ingen-lodjursjakt-i-sydsverige/

Lodjur har skymtats utanför Skillingaryd
2016-11-15
> http://www.jmini.se/nyheter/49252/lodjur-har-skymtats-utanfor-skillingaryd

Färre järvar hittade i år
2016-11-03
> http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Farre-jarvar-hittade-i-ar-/

Lodjuren ökar men licensjakten dröjer
2016-10-28
> http://www.ostrasmaland.se/torsas/lodjuren-okar-men-licensjakten-drojer/

Dom har kommit i jakttornshärvan – mannen får tre månaders fängelse
2016-10-17
http://www.dt.se/blaljus/brott/dom-har-kommit-i-jakttornsharvan-mannen-far-tre-manaders-fangelse-1

Åtal i jakthärvan dröjer
2016-10-17
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/atal-i-jaktharvan-drojer-10270099.aspx

Krystade argument för vinterns vargjakt
2016-10-17
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/krystade-argument-for-vinterns-vargjakt

Kända större skrikörnen Tönn har återupptäckts
http://www.natursidan.se/nyheter/kanda-skrikornen-tonn-har-aterupptackts/

Berguvsunge räddades av turister
2016-10-15
> http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/berguvsunge-raddades-av-turister

Björn går till Attack
2016-10-14
Här hade Björnen gått och lagt sig i ide och blir störd och väckt av en jägare.
Björnen får orätt betala med sitt liv och detta på grund av älgjakten. >TV4

Närgången björn i Lisselbo har skjutits
2016-10-07
http://www.dalademokraten.se/fritid/jakt/nargangen-bjorn-i-lisselbo-har-skjutits

Rumänien förbjuder troféjakt på varg, björn och lodjur
2016-10-06
> http://www.natursidan.se/nyheter/rumanien-forbjuder-trofejakt-pa-varg-bjorn-och-lodjur/
> Källa: The Guardian

Beslut om skyddsjakt på björn i Falu kommun
2016-10-06
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/beslut-om-skyddsjakt-pa-bjorn-i-falu-kommun

Besked idag totalt 24 vargar ska skjutas i årets licensjakt.
2016-09-29 (>Se Nyhetssida VARG)
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/licensjakt-pa-varg-i-gavleborgs-lan-2017.aspx

Naturvårdsverket ger grönt ljus för lodjursjakt
2016-09-29
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/09/naturvardsverket-ger-gront-ljus-for-lodjursjakt/

Digitalt fokus på rovdjuren
2016-0926
> http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.4398865-digitalt-fokus-pa-rovdjuren

Licensjakten på björn 2016 med start 21 augusti
205 av 219 tilldelade fällda totalt i hela landet 2016-09-15
SVA

http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt_pa_bjorn/licensjakt-bjorn-2016
bjornjakten-sverige_20160915

Jakthärvan: Ytterligare en misstänkt släppt
2016-09-15
– Polisen jobbar på med de förhören och jag tar beslut i den frågan i morgon bitti, säger Schoultz.
http://www.nsd.se/nyheter/jaktharvan-ytterligare-en-misstankt-slappt-10221875.aspx

Forskare: Därför jagar vissa jägare rovdjur illegalt
2016-09-19
http://www.kuriren.nu/nyheter/forskare-darfor-jagar-vissa-jagare-rovdjur-illegalt-8977772.aspx

Färre järvar får fällas i Norge
2016-09-15
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/09/farre-jarvar-far-fallas-i-norge/

Misstänkt jaktbrott i Härjedalen – kungsörn hittad död i myrstack
2016-09-09
http://www.op.se/blaljus/brott/misstankt-jaktbrott-i-harjedalen-kungsorn-hittad-dod-i-myrstack

Två misstänkta för jaktbrott
2016-09-07
http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/tva-misstankta-for-jaktbrott-10208636.aspx

Uppdaterad 3/9-2016
Alla männen häktade
Häktningsförhandlingen när det gäller den fjärde av fem misstänkta i jaktbrottet är nu klar. Den 72-årige mannen häktades av tingsrätten misstänkt för medhjälp till jaktbrott.
> http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/nu-pagar-haktningsforhandlingar-i-jaktbrottet

2/9-2016
Misstänkt hanterade rovdjursfrågor på Länsstyrelsen
En av de fem personer från Norrbotten som igår greps och som anhölls, misstänka för grovt jaktbrott på björn och järv, innehar myndighetsuppdrag för Länsstyrelsen i Norrbotten med viltförvaltning.
> http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/hanterade-rovdjursfragor-for-lansstyrelsen-nu-anhallen-for-grovt-jaktbrott

Åklagare i jaktbrottshärvan: Bevisningen har stärkts.

I dag 2016-09-02 är det häktningsförhandlingar med de fem män som misstänks för bland annat grovt jaktbrott på björn och järv.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6508640

Fem begärda häktade för jaktbrott
Fem män har begärts häktade som misstänkta för grova jaktbrott i Norrbotten. Deras brott har enligt åklagaren begåtts under sommaren.
> http://www.allehanda.se/allmant/inrikes/fem-begarda-haktade-for-jaktbrott

Jakthärvan: Polisen slog till på fem platser samtidigt. 2016-09-01
En stor jakthärva är på väg att rullas upp i Norrbotten. Fem män har gripits på fem olika platser i länet och samtliga är misstänkta för grova jaktbrott på järv och björn.
> http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6507701

Det är Björn jakt i Sverige 2016
paakuva_karhunkatselu

Den 21 augusti började årets björnjakt som kommer att hålla på till och med den 15 oktober.

 

151 skjutna hittills i länen av totalt 219 tilldelade i 12 län i Sverige.Jakten slutar när hela kvoten blivit skjuten.

Nedanstående sida är SVA= Statens Veterinärmedicinska Anstalt där alla djur hamnar efter landets Jakter för inräkning och obduktioner. Även misstänkta jaktbrott och speciella fall med husdjur och tamboskap som till exempel Får då det misstänkts varit en varg eller Lodjurs attack.

Här hittar du sammanfattande information om licensjakten på björn 2016 med tilldelning och hur många djur som skjutits inom respektive område.

SVA > http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt_pa_bjorn/licensjakt-bjorn-2016

Bjornjakt Sverige 2016

 

Sista björnen är skjuten – nu är björnjakten i Gävleborg över
>
 http://www.arbetarbladet.se/fritid/jakt/sista-bjornen-ar-skjuten-nu-ar-bjornjakten-i-gavleborg-over

Licensjakt björn 2016, SVA
> http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt_pa_bjorn/licensjakt-bjorn-2016

 

 

 

Olyckor bakom jaktbrottsökning
>
 http://nwt.se/amal/2016/08/24/olyckor-bakom-jaktbrottsokning

Ersätts för lo-dödat lamm
> 
http://na.se/nyheter/nora/1.4211003-ersatts-for-lo-dodat-lamm

Hälften av björnarna redan fällda
http://www.pt.se/nyheter/halften-av-bjornarna-redan-fallda-10189686.aspx

Nu ska de kvalitétssäkra spår från rovdjur bättre
> 
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/har-inte-rackt-till-nu-ska-de-kvalitetssakra-spar-fran-rovdjur-battre

Kammarrätt underkänner Naturskyddsföreningens björnöverklagande
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/08/kammarratt-underkanner-naturskyddsforeningens-bjornoverklagande/

OBS ! 30/6-16

Förlängd vargjakt i Södertälje
tom 30/8 !!

Beslutet>  21811-24846-2016-Forlangning-skyddsjakt-varg-160630

11 juni

Skyddsjakten på varg i Sjundareviret utanför Gnesta förlängs tom 30 juni.
Jakten får fortsätta fram till den 30 juni. Det beslöt länsstyrelsen i Stockholms län på fredagen. Beslutet har fattas för att minska risken för att tamdjur ska skadas.

Skyddsjakten påbörjades den 3 maj, men hittills har ingen varg blivit skjuten.
Jaktledare Anders Broby är inte säker på att det finns vargar kvar i området.

– Det kan finnas en varg, eller flera. Eller så gör det inte det. Jag vågar faktiskt inte gissa, säger han.
> Läs mer

26 maj
Skyddsjakten på den varg som tros hålla till i Sjundaområdetavslutas den 10 juni. Enligt jaktledare Anders Broby har de än så länge bara gjort tveksamma observationer av varg i området.

– I lördags fann vi halvfärsk skit, men det kan vara så att den har rört sig bort från området. Det är vandringstider för varg nu, säger Anders Broby.

Enligt den senaste bedömningen håller tre vargar till i ett område på 15 000 hektar, men bara en av dem får skjutas fram till den 10 juni. Plötsligt kan det komma tips från allmänheten som sett varg eller så är det tips om färsk spillning. Då åker jaktlaget ut direkt.

– Då har vi stor chans att lyckas och är snabbt på plats. Vargen är mycket trogen sina vandringsleder så vi följer vargens vägar eller så sitter vi längs med dem. Det brukar bli utslagsgivande. En timme senare kan vargen befinna sig på samma plats. Det gäller att följa sådana nyckelbeteenden, säger Anders Broby.

> Läs mer 

3 maj
Från och med i dag får en av vargarna i Sjundareviret fällas i skyddsjakt. Länsstyrelsens beslut välkomnas av Molstabergs Säteri som ändå kommer att överklaga för att få alla vargar skjutna.

Skyddsjakten pågår som längst till och med den 10 juni och jaktområdet sträcker sig med några undantag över hela Sjundareviret i sydvästra delen av Södertälje kommun.

Till skillnad från begränsade och resultatlösa skyddsjakt som bedrevs i augusti förra året tillåts nu jägarna använda hund, bil, lampa samt att jaga dygnet runt. Trots detta kommer Björn Aschan, ombud för Elisabeth Aschan och Johan Lundgren som driver fårproduktionen på Molstaberg, att överklaga beslutet.

> Land

> Beslutet