uppdaterad 2018-09-21

SUSI Maailmanselitys-festivaalilla 7.10.

Följ Finland på Facebook

>Webbside, Sysiryhmä
>English webbside
> Finlands Viltcentral

________________
2018

September
21
Rovdjurskontaktperson: Kan röra sig om fyra vargar i Tölby-Vikby området.

Rovdjurskontaktpersonen i Tölby, Kjell Friberg, tycker att diskussionerna om skolvägarnas trygghet är befogade. Tre dagar i rad har vargar observerats i Tölby-Vikby området den senaste veckan.

Tölby-Vikby skola och Solf skola i Korsholm skickade på torsdagen ut brev till vårdnadshavarna för att inleda en dialog med hemmen om skolvägen på grund av de vargar som setts röra sig i området kring Tölby-Vikby.

Kjell Friberg, rovdjurskontaktperson i Tölby, tycker att diskussionerna om skolvägen är befogade eftersom observationerna varit så nära.
– Det är väldigt befogat att de tar försiktighetsåtgärder tills vi vet mer om läget.
> Läs mer

13
Hund dödades av varg på Kimitoön – ”Nog har man väntat på att sådant här ska hända”
> Yle Nyheter

11
Skärgårdsvägen får kanske ett viltstängsel inom några år – ”Många bra investeringar tävlar med varandra”
> Yle Nyheter

Februari
02
I Svenska Österbotten i Finland växer protesterna mot varg. Det har gått så långt att lokala politiker gemensamt kräver åtgärder. Sju österbottniska kommuner har via skrivelser begärt en ökad jakt i området.

 Finlands viltcentral väntas enligt  finska public service-bolaget Yle ge besked under fredagen.
Svenska Österbotten med Vasa som huvudort har en allt tätare vargstam, som påverkar både jakt och friluftsliv.

Lokala politiker oroade
Enligt de sju kommuner som undertecknat dokumentet har vargarna ändrat beteende och kommer nu allt närmare samhällen och människor.
– Det är fel att vi ska vara rädda för vargen. Vargen borde vara rädd för människan, säger Håkan Knip, kommunstyrelsens ordförande i Malax i en intervju i Yle.

> Läs mer

Januari
22
> I jaktvårdsföreningarna förbereder man sig för framtiden
I Finland finns 295 verksamma jaktvårdsföreningar. De sköter om nödvändiga uppgifter, såsom anordnande av skjutprov och storviltsassistans, för otaliga jägare och det övriga samhället. Jaktvårdsföreningarnas verksamhet finansieras genom jaktvårdsavgiften som samlas in av jägarna, men verksamheten grundar sig på frivilligarbete.

Det att jägarkåren åldras och man uppskattar att jägarantalet minskar skapar utmaningar för viltförvaltningen. Det är nödvändigt för jaktvårdsföreningarnas del att utveckla verksamheten, så att tjänsterna på lokalnivå bevaras. Man riktar nu blickarna mot framtiden årtionden framöver

December
17
> Varg- Luonnovarakeskus
Enligt den senaste uppskattningen av vargbeståndet fanns det 150–180 vargar i Finland i början av mars 2017. Vargbeståndet är starkast i sydvästra Finland och Norra Karelen.
Det fanns sammanlagt 14 vargflockar som helt eller främst rörde sig på den finska sidan. Sju flockar rörde sig på bägge sidan gränsen mellan Finland och Ryssland. Dessutom uppskattades att det fanns 21 revir med vargpar, av vilka tre var belägna på bägge sidan östgränsen.

05
> Nykarleby vill jaga varg.
Stadsstyrelsen i Nykarleby vill hjälpa en lokal jaktvårdsförening i sin ansökan om att få jaga varg. Styrelsen hoppas att skrivelsen ger tyngd åt licensansökan.

November
07
Det var alfahanen som sköts – framtiden oklar för vargflocken i Snappertuna
Vargen rör sig på stora områden och det är oklart hur det kommer att gå för Snappertunaflocken nu när alfahanen troligtvis är skjuten. Det kom fram på ett vargmöte i Karis på måndagen (6.11).

02
Området för insamling av DNA från vargar utvidgas – ny metod ger ökad tillförlitlighet vid inventering av vargstammen

01
Frivilliga finländare samlar in vargspillning i Österbotten och sydvästra Finland

Oktober
31
>
Tredje skottet dödade vargen i Kudiby i Karis
Det krävdes tre försök innan vargen kunde fällas i Karis i fredags (27.10). Vargen sköts i Kudiby.

 > Vargbeståndet fanns det 150–180 vargar i Finland i början av mars 2017.

30
Varg skjuten i Karis
Finlands viltcentral uppger att en varg sköts i Karis i Raseborg i fredags.
Viltcentralen mottog bytesanmälan i dag.
Den skjutna vargen uppges vara av hankön.
Viltplanerare Antti Piironen på Finlands viltcentral säger att vargen sköts i södra Karis i de områden där vargflocken rört sig den senaste tiden

28
>
Susi jäi auton alle Siikajoella – jouduttiin lopettamaan

27
Förvaltningsdomstolens avgöranden om vargbeslut ger riktlinjer för framtiden
Förra veckan fattade Östra Finlands förvaltningsdomstol två beslut beträffande vargdispenser som Finlands viltcentral beviljade förra vintern. De färska besluten ger riktlinjer för framtida dispensbeslut.
Förvaltningsdomstolens avgöranden gällde två beslut om vargdispens enligt s.k. ekonomiska och sociala grunder. I det ena avgörandet förkastades besväret och i det andra upphävdes viltcentralens beslut.

Utgående från förvaltningsdomstolens avgöranden kan man konstatera att beslut om vargdispens enligt ekonomiska och sociala grunder är möjligt även i fortsättningen. Ett positivt beslut förutsätter att man har försökt med andra tillfredsställande lösningar, som t.ex. fördrivning och skydd, men kunnat konstatera att dessa inte har haft önskad effekt. Det att man på allmän nivå berättar att ”man har försökt” är enligt förvaltningsdomstolens beslut inte tillräckligt, utan resultaten ska beskrivas noggrant i ansökan och i beslutet.

09
Jägare får skjuta oskygg varg i Ingå och Raseborg

September
29
Ympäristön­suojelijat tappolistalla: Keskimäärin neljä murhaa viikossa

12
Salametsästyksen laajuus paljastui: Yli puolet metsästetyistä pantasusista on tapettu laittomasti
> Flera vargar rör sig i Jeppo
SK: Mer än hälften av vargar med sändare har dödats olagligt

JULI

29
>

> 175 wolves dead in Finland since August 2014
Sudet ovat arvokas osa suomalaista luontoa. Erittäin uhanalaisen suden pelastamiseksi tarvitsemme asiallista susitietoa, asennekasvatusta, petovahinkojen aktiivista ennaltaehkäisyä sekä tiukkaa puuttumista susien metsästykseen sekä salametsästykseen. Susi on Euroopan unionin luontodirektiivin uhanalaisuusluokituksen mukaisesti erittäin uhanalainen ja tiukkaa suojelua vaativa laji Suomessa. Suomen on toimittava luontodirektiivin hengen mukaisesti ja annettava sudelle tilaa elää koko maassa lajille luontaista laumaelämää. Tässä Euroopan unionin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen susiaiheinen videotervehdys.

Vargar är en värdefull del av finsk natur. För att rädda en mycket utrotningshotade varg behöver vi ordentlig varg, attityd, aktivt förebyggande av rovdjur och ett strikt ingripande för att jaga vargar och tjuvjakt. Vargen är en mycket hotad och rigorös sport i finland i enlighet med den utrotningshotade klassificeringen av europeiska unionens livsmiljöer. Finland måste agera i enlighet med andan i habitatdirektivet och ge den möjlighet att leva i hela landets naturliga natur. detta är en varg från europeiska unionen.
#greypride #sirpapietikäinen #luontoliitto #luontoliitonsusiryhmä#susikuuluusuomenluontoon #walkthetalkEU #eu #oikeusollasusi#salakaadotseis #wolfactiongroup

26
> Finland has far fewer wild wolves than previously thought, census shows
Data reveals there are 150 to 180 animals in Finland, where government awards licences to hunt them
Komissio hyväksyy susien kaadot pitkin hampain – rikkomukset voivat viedä Suomen oikeuteen

07
YLE > Vargarnas antal minskade med en fjärdedel på ett år

2017-04-19
UPPSKATTNING AV ROVDJURSANTALET I FINLAND

2017-02-26
> Två vargar sköts med tillstånd i Lapinlahti

2017-02-20
Viltcentralen valde att inte bevilja fler undantagslov för vargjakt

2017-02-11
> En alfahona dödades under vargjakten igen

2017-02-09
> Varg fälld på området Raseborg-Salo

Underbart Nina & ni andr. Stort Grattis !

2017-02-07
Vargambassadörer skingrar rädslor – belönas med naturpris

 

Sammanställning döda vargar i FINLAND
During the two-year experimental hunting 106 wolves were killed with authorized orders or permissions.

> Kiitos! Thank You! Tusen tack! Merci!
Our petition to save Finnish wolves reached more than 3300 signatures all over the world in a short amount of time. The petition has been delivered today to Commissioner Karmenu Vella and the Minister of Agriculture and Forestry, Kimmo Tiilikainen.

> Finlands Viltcentral, Suomen Riistakeskus

14611094_1231424070253173_5959776498167816511_n

Original Photos on this Link. ©Privat. Susiryhmä > Klick on the photo to page

The second year 2015-2016Licensed hunting: 43 wolves

Damage-based licenses: 12 wolves
Police orders: 15 wolves (new record!)
Traffic accident: 5 wolves
Other reason: 3 wolves
Summary: 78 wolves

Season 2014-2015
(firs year of licensed hunting). Mortality of wolves (known):

Licensed hunting: 17 wolves
Damage-based licenses: 15 wolves
Police orders: 4 wolves
Traffic accident: 2 wolves
Other reason: 4 wolves
Summary: 42 wolves.

14591582_1231419663586947_6017475374970028248_n

screenshot-1474387561_

Klicka på bilden för Namnunderskrifter

Kiireellinen vetoomus! Allekirjoita ja jaa! Kiitos että välität.
Metsästyksen kaksi kokeiluvuotta osoittivat, että metsästäjät ovat kykenemättömiä noudattamaan suosituksia ja rajoituksia, joita metsästykselle on direktiivin mukaan asetettava. Tämän seurauksena saaliiksi päätyi huomattava osuus efektiivisestä populaatiosta.  Suomen susikanta on kaukana siitä tavoitteesta, joka takaisi lajin säilymisen pitkällä aikavälillä, eikä lisääntyvien yksilöiden massateurastus tilannetta korjaa.

Http://tapiolary.com/?p=1438
Vädjan! Skriv på och dela! Tack för att du bryr dig.

Visit The facebook side to follow what happens ion Finland
> Susiryhmä

12647364_1963131047246131_2618294764504728864_n