REVIR

Licensjakt på varg i Värmlands län 2018
>
 Beslut-licensjakt-varg-varmland-2018

Länsstyrelsen i Värmlands län har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom ett område som omfattar reviret Vimyren. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2018 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.
Tilldelning och jaktområde
>Karta-over-jaktomrade-Vimyren_Varmland
Jaktområde: Vimyren
Filmat material: Pressträff torsdag 28 september 2017 på Länsstyrelsen Värmland i samband med beslut om licensjakt på varg i Värmlands län. Rovdjursansvarig Maria Falkevik.

Följ jakten på sidan > Licensjakt Varg 2018

 

Status i Värmlands revir (1 mars 2017)

Varåa: Status familjegrupp klar.

Medskogen: Här behövs ytterligare spårningar och DNA för att reda ut status.

Berttjärn: Revirmarkerande par tidigt på säsongen som sedan inte har återfunnits.

Juvberget: Status familjegrupp klar.

Elgklinten: Nytt revir söder om Juvberget som mestadels befinner sig i Norge. Status revirmarkerande par än så länge.

Rotna: Status familjegrupp klar.

Kockohonka: Nytt revir sydöst om Östmark. Status revirmarkerande par än så länge.

Skugghöjden: Status familjegrupp klar.

Haersjö: Här finns inte mycket information än så länge.

Magnor: Nytt revir norr om Skillingmark som till stor del är i Norge. Status familjegrupp klar. Detta par etablerade sig troligen redan sent föregående vinter i området.

Skillingmark: Status inte klar. Inväntar DNA-svar.

Glaskogen: Här finns många frågetecken ännu i väntan på fler DNA-svar. Eventuellt finns det ett nytt par som har spårats närmre Glafsfjorden, men det är inte utrett ännu.

Borgvik: Fler DNA-svar och helst fler spårningar behövs för att bekräfta status. Inväntar DNA-svar.

Rackstad: Inväntar DNA-svar. Sannolikt revirmarkerande par, men inte samma som föregående vinter.

Vismen: Inväntar DNA-svar från de spårningar som finns där för att bekräfta status.

Brattfors1: Av paret i Brattfors föregående vinter har endast tiken identifierats. Hon var då svårt skabbangripen och lever sannolikt inte längre. Även en valp från detta par född 2016 har identifierats så reviret kommer att redovisas som en föryngring denna inventeringssäsong även om djuren inte lever längre.

Brattfors 2: Det nya revirmarkerande par som fälldes i jaktområdet Brattfors under licensjakten 2017.

Sandsjön: Status familjegrupp klar. Tiken är inte identifierad på DNA ännu.

Jangen: Revirmarkerande par klart. Nya individer i paret.

Gårdsjö: Revirmarkerande par klart. Består av tiken från Gårsdjö och hanen från Jangen föregående vinter.

Olsäter: Status familjegrupp klar. Tiken fälldes på skyddsjakt i januari.

Forshaga: Revirmarkerande par, men betydligt längre österut än tidigare vinter. Under utredning fortfarande.

Gåsborn: Famijegrupp klar. Ny tik sedan förra året, född i Skugghöjden.

Aamäkk: Familjegrupp klar.

Nordmark: Familjegrupp klar. Det revirmarkerande paret samt en avkomma fälldes under licensjakten inom jaktområdet för Brattfors.

Vimyren: Familjegrupp klar.

Länsstyrelsens karta över inventeringsunderlag för varg (1 mars)

De röda markerar familjegrupp.
De runda symbolerna som är kopplade till grupperingssymbolerna är spårningarna som grupperingen bygger på.
Symbolerna med stjärnor är DNA-prov och där det står en siffra på symbolen betyder det att det finns flera observationer (spårningar, DNA-prov mm) nära varandra.
De vita strecken visar revirets yta utifrån DNA-svar hittills. Dessa kommer att växa i takt med att fler DNA-prov analyseras.

 
 
 

 20160408> Preliminära resultat från inventeringen av varg i Värmland

utveckling-vargrevir_-varmland2015-16

 

 

 

 

 

Status juni 2009 :Revirmarkerande par (Nytt) Jangenreviret
Status juni 2010 :Familjegrupp
Status juni 2011 :Familjegrupp
Föryngring 2009 :ja
Föryngring 2010 :ja
Föryngring 2011 :ja
Föryngring 2012 :ja
Föryngring 2013 :nej
Föryngring 2014 :ja

Tiken från Nyskoga 5 DNA-regnr Sv/No M-06-05 / V222
Hanen från Kynna 2 (F1) DNA-regnr G6-12

Nya; Värnäsreviret & Medskogenreviret

Jangen;
16-02-03
En vargtik som antas vara omkring fjorton år har fångats på bild i Jangenreviret. Det visar länsstyrelsens inventering av området.
Rekordgammal varg fångad på bild

16-02-02
Alfatiken i Jangenreviret kan vara Skandinaviens äldsta kända varg. Hon fotograferades under veckan tillsammans med två andra vargar vid ett älgkadaver i Jangenreviret. Senast tiken lämnade några spår efter sig var i december 2014. Då återfanns hennes DNA i en spillning hittad i Jangenreviret, och det bekräftades senare att hon också fött valpar sommaren 2014.
Sedan dess har Jangentiken varit borta.
Rekordgammal varg har fött tio valpkullar

Fakta Jangentiken

• Föddes 2002 i Nyskogareviret i norra Värmland
• Bildade revir i Jangen några år senare
• Födde första valpkullen 2005
• Har sedan dess fött tio kullar med 40 dokumenterade valpar
• Uppskattas ha fött 50 – 60 valpar och är den tik som har fött mest valpar in i vargstammen
• Är också den äldsta vargen under alla år som Skandulv forskat kring vargarna i Skandinavien
• Har under sin tid som alfatik i Jangen avverkat fyra olika hanar och fått valpar med alla fyra
• Går nu tillsammans med en hane född i Kynnareviret. Hanen är en så kallad F1, en varg där minst en av föräldrarna är en invandrad varg
• Jangentiken fick sitt sändarhalsband den 31 januari 2006. Hon bedömdes då vara 3,5 år gammal
• Flera försök har gjorts för att märka om tiken. Hon har konsekvent vägrat att samarbeta med forskarna
• Våren 2014 födde hon sin sista valpkull. Hon var då tolv år gammal
• 14 år gammal är hon fortfarande i gott hull och behåller sin position som alfatik

Gräsmark:

Län :Värmland/Hedmark
Grasmarkreviret

Grasmark karta2

 

 

 

 

 

 

 

 

Status vintern 2011/12 :Revirmarkerande par
Status vintern 2012/13 :Revirmarkerande par
Status vintern 2013/14 :Revirmarkerande par
Status vintern 2014/15 :Revirmarkerande par
Min :2
Föryngring 2005 :ja
Föryngring 2010 :ja
Föryngring 2011 :nej
Föryngring 2012 :?
Föryngring 2013 :nej
Föryngring 2014 :nej
Tiken härstammer från Gråfjell
Hanen född i Furudal
Tiken gick under 2004 ihop med en hund under en kortare tid.
M0609 tikvalp.
M0610 Föräldrahona Född i Gråfjellsreviret
M0611 Föräldrahane
Född i Furudalsreviret. Löpblod registrerats feb 2008.

En varg fälldes i Gräsmarksreviret
Registrerat 6 jan – 26 feb 2009
15-08-18 Försökte döda vargar med giftigt hundfoder
15-08-17 Försökte förgifta rovdjur med glykol
13-11-02 Vargvalp sköts
13-11-02 Inga spår efter beskjuten varg i Gräsmark
13-11-01 Varg skjuten i Gräsmark
13-05-13 Vågar inte jaga med hund
10-09-29 Kräver skyddsjakt på varg
10-09-28 Skyddsjaktansökan efter fem vargangrepp

Rotna;

Gåsborn;

Brattfors;

Aamäck;

Gårdsjö:

Jagare i Grardsjo 2015

Jägare på sin plats i Gårdsjö licensjakten 2015. ©KS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurskog;

Enbart revirmarkerande djur

 • Juberget 1 par (delas med Norge)
 • Medskogen 1 nytt par
 • Höljes 1 hona (delas med Dalarna)
 • Hästberget 1 par (delas med Dalarna)
 • Värnas 1 nytt par
 • Aamäck (delas med Dalarna)
 • Gräsmark 1 par
 • Glaskogen 1 par
 • Bålen 1 par, genetiskt värdefull hane från Kynna
 • Gårdsjö 1 par
 • Sandsjön (just nu osäker föryngring)

Revir med föryngring 2011

 • Rotna (delas med Norge)
 • Trång
 • Acksjö
 • Skugghöjden, med ett genetiskt värdefullt föräldradjur från Kynna
 • Jangen, med ett genetiskt värdefullt föräldradjur från Kynna
 • Gåsborn, med ett genetiskt värdefullt föräldradjur från Kynna (delvis i Örebro län)
 • Loka (delas med Örebro län)
 • Brattfors
 • Djurskog, med ett genetiskt värdefullt föräldradjur från Kynna
 • Hasselfors (huvudsakligen i Örebro län)

Statistik visar oförändrad älgavskjutning och mycket få rovdjursskador trots fortsatt stor vargstam i Värmland

Den senaste statistiken visar att älgavskjutningen för jaktåret 2011-12 ligger på samma nivå som året innan, dvs ca 7200 älgar. Av dessa var drygt 3000 kalvar, ca 150 färre än förra året. Viltskadestatistiken för Värmland 2011 visar att vargar dödade 14 får och 7 hundar. Lo dödade 4 får och 1 get. Detta är historiskt sett mycket låga siffror.

Under samma tid har vi haft en fortsatt stor vargstam med över 20 vargrevir. Vargstammen verkar inte ha ökat mellan 2010 och 2011, i alla fall inte i Värmland. Vi har fått flera nya vargrevir, men antalet föryngringar 2011 ser ut att vara något färre än 2010. Varginventeringen är dock inte färdig än utan detta är preliminära uppgifter.

Lars Furuholm

Rovdjursansvarig

Länsstyrelsen i Värmlands län

Tel 054-197074

Det är inte lätt att hantera stora rovdjur i media

Ser att Kvällsposten (Expressen) har talat med en ”rovdjursspårare för länsstyrelsen i Kalmar och Kronoberg” i skrämselartikeln ”Inom tio år vimlar det av varg här nere”. Ska jag tro på vad som står så verkar han inte vara särskilt insatt i vår verklighet ”här uppe” eller om vargars beteenden och livsvillkor. Enligt artikeln uttalar han sig särskilt om Värmland och Dalarna, där varg är vanlig idag, men utan att själv vara verksam där.

LST Rovdjursförvaltningen

Rovdjur dödade få djur förra året
20120417

Svår operation att sätta ut vargvalpar i vilda vargars lyor

VÄRMLAND: Naturvårdsverket ligger i startgroparna
Naturvårdsverket ligger i startgroparna för att placera ut ett tiotal vargvalpar från djurparker hos vilda vargtikar. Två av dem kan hamna i Värmland. Men det är lättare sagt än gjort. För att lyckas krävs bra spårsnö, att man hittar tikar och deras lyor, får tag på djurparksvalpar och att berörda markägarna ger klartecken
nwt.se 20120301

Nej till skyddsjakt på tätortsnära vargar
”Inte en enda gång har det varit fråga om varg, utan i stället om hundar, rådjur, rävar och ekorre”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut
nwt.se 20120229

Ingen mer skyddsjakt på Torsbyvarg
Torsby
Den varg som ska ha orsakat bekymmer i och omkring Fensbol och Utterbyn i början av februari har av allt att döma lämnat området. På onsdagen går skyddsjakttillståndet ut och länsstyrelsen kommer inte förnya det
VF 20120228

Stor risk för okontrollerad ökning av varg
Svenska Jägareförbundet deltog inte i rovdjurssymposiet om vargens framtid som hölls i Karlstad i lördags. Där vargforskaren Olof Liberg konstaterade att jägarkåren och regeringen målat in sig i var sitt hörn. Vilket leder till att vargstammen ökar och att antalet döda hundar och får bara blir fler och fler
nwt.se 20120227

Jagad Torsbyvarg har dragit sin kos
Skyddsjakt har beviljats under februari på en närgången varg i Torsby men när jakten började stack vargen – och har inte setts sen dess. Från början sågs den i området Fensbol–Utterbyn i utkanten av Jangenreviret
VF 20120216

WAS Överklagan Torsbyvargen

Orolig stämning i Assarebyn – Inget beslut om avlivning av skadad varg
ASSAREBYN
En skadad varg rör sig omkring Assarebyn.
Många i området tycker att vargen borde skjutas, men något sådant beslut har inte kommit från länsstyrelsen. Detta trots att rekommendationen från en besiktningsman är att den bör avlivas
ttels.se 20120211

Hagfors vill ha skyddsjakt på vargar
Hagfors kommun ansöker om skyddsjakt på närgångna vargar. Även de två kommunjägarna och tre jaktledare lämnar in en skyddsjaktansökan
VF 20120209

Skyddsjakt tillåts på närgången varg Länsstyrelsen i Värmland beviljar skyddsjakt på den varg som under en månads tid uppträtt oskyggt i Fensbol/Utterbyn, Torsby kommun
Svensk jakt 20120208

Beslut om skyddsjakt,
 
TosbySkyddsjakt på varg i Fensbol och Utterbyn
Länsstyrelsen beslutade den 7 februari om skyddsjakt på en varg som uppvisat ett oskyggt beteende och uppträtt närgånget nära bebyggelsen i Fensbol och Utterbyn, Torsby kommun. Den samlade bedömningen är att vargen håller på att utveckla ett oönskat beteende och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.