Uppdaterat 2017-11-10

November
10
>  Åklagare Åse Schoultz kommer överklaga domen
Åklagare Åse Schoultz, som hade yrkat på strängare straff än vad tingsrätten fällde de åtalade männen för, är inte nöjd med domen som hon anser vara för mild och säger att hon kommer överklaga till hovrätten.

Pressmeddelande 14.00
Domen i jaktmålet, B 2074-16
[2017-11-10] Luleå tingsrätt
Tingsrätten har idag meddelat sin dom i det s.k. jaktmålet.
  > Luleå_TR_B_2074-16_Dom_2017-11-10 

Tingsrätten har dömt en 37-årig man för två fall av grovt jaktbrott, bestående i att han skjutit en järv och snarat en björn, samt för vapenbrott och brott mot vapenlagen, till fängelse i ett år och tre månader.

En 74-årig man har dömts för medhjälp till det grova jaktbrottet beträffande björnen, samt för grovt vapenbrott, vapenbrott och så kallad artskyddsbrott (han hade köpt ett björnskinn som det inte var tillåtet att handla med) till fängelse i ett år. Straffet har sänkts med hänsyn till mannens höga ålder och hälsoproblem. Tingsrätten har dock frikänt mannen från ett åtal för grovt jaktbrott. 

En 46-årig man har dömts för medhjälp till det grova jaktbrottet avseende björnen, samt för grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen, till fängelse i ett år och fyra månader. Mannen har dock frikänts från sex åtal för grovt jaktbrott, varav en gärning påstods ha begåtts tillsammans med 74-åringen, samt från ett åtal för anstiftan till det grova jaktbrottet avseende järven. 

Vidare har en 29-årig man dömts för jakthäleri och vapenbrott, men frikänts från ett brott mot vapenlagen som bedömts vara ringa, till villkorlig dom och samhällstjänst, och en 63-årig man dömts för jakthäleri, men frikänts från vapenbrott sedan åklagaren lagt ned åtalet, till samma påföljd. Ingen av dessa män stod åtalade för grovt jaktbrott.  

Slutligen har vapen, ammunition, illegala fällor och djurskinn förklarts förverkade, vilket innebär att de tilltalade blivit av med föremålen, som kommer att tas om hand av staten.  

Orsaken till att 46-åringen och 74-åringen frikänts från åtalen för grovt jaktbrott är huvudsakligen att den enda egentliga bevisningen i dessa åtalspunkter var bilder och filmer på illegalt dödade djur som hittats främst i 46-åringens mobiltelefon. Även om tingsrätten i och för sig anser att det är bevisat att det är han som tagit bilderna och varit på de platser där djuren dödats, så räcker detta enligt rättens mening ensamt inte för det ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel att det är just dessa personer som faktiskt jagat och dödat djuren på det sätt som åklagaen gjort gällande.

> Försvarets invändningar – punkt för punkt
På torsdagen hölls slutpläderingarna i tingsrätten i Luleå i jaktbrottshärvan och åklagaren yrkar på fängelse för fyra av de fem åtalade.

Förhandlingarna är nu avslutade. Domen kommer att meddelas fredagen den 10 november 14:00
Intervjuer och kommentarer kommer i kvällens sändningar och på > svt.se/norrbotten.

Åklagare Åse Schultz

> Tidslinje: Detta har hänt i jaktbrottshärvan

Här kan ni se alla bevismaterial, bilder mm.
> Jakthärvan

Dag 4 > DIREKTLÄNK
Hade björnskalle i frysen – myndighetsperson misstänks för jakthäleri
Mannen som haft uppdrag för Länsstyrelsen i Norrbotten greps i sitt hem i samband med en uppmärksammad razzia som genomfördes på ett flertal adresser i Norrbotten i augusti förra året. I hans frys hittades ett oflått björnhuvud med ett rep lindat runt nos och mun. Björnen var även märkt med ett chip och ingick i ett forskningsprojekt.

Åklagaren tror på en fällande dom
Advokaten: ”Bevisningen så tunn att åtal aldrig borde ha väckts”
Jaktbrottshärvan: Vem tog bilderna?

Dag 3 > DIREKTLÄNK 
Dagens förhandlingar ser på förhand mycket betydelsefulla ut. Rent av avgörande för rättegångens resultat.

Medhjälparen längst till höger, här i samspråk med Jaktprofilen och skytten i en paus.

Kan åklagaren Åse Schoultz bevisa att de bilder och filmer som hittats i de inblandade männens mobiltelefoner även tagits med de aktuella mobiltelefonerna? Försvaret hävdar att filerna kan ha skickats och sedan lagrats i mobilerna.
Under förmiddagen kommer polisens tekniker att vittna. Försvarsadvokat Jonas Westerlund har även kallat en sakkunnig.
Westerlund försvarar den så kallade Jaktprofilen, en man i 45-årsåldern som åklagaren ser som huvudman i jakthärvan. Till misstankarna mot mannen hör grovt jaktbrott i sex fall.

> Jakthärvan: Så säger de misstänkta

> Leif GW Persson: ”Det här är kvalificerat djurplågeri”

> Huvudmannen vägrade svara på åklagarens frågor
Dag 2 > DIREKTLÄNK Svt Nyheter.  Idag hörs huvudmannen 
Idag kommer sex åtalspunkter att tas upp.

 1. Grovt jaktbrott – där en 37-årig man misstänks ha skjutit en järv 
 2. Anstiftan av jaktbrott – där den huvudmisstänkte misstänkts ha förmått/uppmuntrat 37-åringen att döda järven
 3. Jakthäleri – där en 39-årig man misstänks ha låtit sin hund slita och dra i den döda järven
 4. Grovt jaktbrott – där 37-åringen misstänks ha snarast en björn 
 5. Medhjälp till jaktbrott – där den huvudmisstänkte uppmuntrat 37-åringen samt gett råd om hur han skulle gå tillväga
 6. Medhjälp till grovt jaktbrott – där den huvudmisstänktes pappa misstänks ha förmedlat och transporterat material till björnfällan

> Sammanfattning av gårdagen i Jakthärvan.
”-Samtliga förhör är en smörja av dåligt minne, ovetande, lögner, stumhet och bortförklaringar. De använder samekulturen som ett skydd för deras eget ovetande av sina ägodelar, där mobiltelefoner, datorer m.m. bara magiskt har försvunnit från deras bostäder. Det går så långt att även deras hundar har lånats utan deras medvetande. ”

Dag 1 > DIREKTRAPPORT · SVT på plats i rättssalen

Rättegången kan ju även bli utdragen!
Rättegången om en av Sveriges största jakthärvor börjar i dag på Luleå tingsrätt. Fem män är åtalade för sammanlagt 22 brott såsom grova jaktbrott, vapenbrott och häleri.
4 av dessa män är renskötande samer och alla 5 har koppling till varandra!
Åtta rovdjur misstänks ha dödats olagligt och vissa av djuren ska ha plågats innan de avlivats.
Det var i augusti förra året som ett 40-tal poliser slog till mot ett flertal adresser samtidigt. Fem män häktades då och i dag börjar alltså den fyra dagar långa rättegången i Luleå tingsrätt där SVT Nyheter är på plats och direktrapporterar.

HÄR ÄR DE FEM MISSTÄNKTA I JAKTHÄRVAN:

 • Den huvudmisstänkte, man 46 år
  Åtalas för sex fall av grovt jaktbrott (dödat tre björnar och tre lodjur), anstiftan till grovt jaktbrott, medhjälp till grovt jaktbrott, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen.
 • Den huvudmisstänktes pappa, man 73 år
  Åtalas för medhjälp till grovt jaktbrott, grovt jaktbrott (dödat en björn tillsammans med sin son), brott mot vapenlagen, grovt vapenbrott och artskyddsbrott.
 • Man 39 år
  Åtalas för jakthäleri, brott mot vapenlagen och vapenbrott.
 • Den huvudmisstänktes tremänning, man 37 år
  Åtalas för två fall av grovt jaktbrott (dödat en järv och en björn) och två fall av vapenbrott.
 • Man med tidigare myndighetsuppdrag åt Länsstyrelsen i Norrbotten
  Åtalas för grovt jakthäleri.

– Miljöåklagare Åse Schoultz har hävt beslagen av vapnen till Polismyndigheten, inte till min klient. Han har alltså inte fått tillbaka några vapen. Detta hade Åse Schoultz kunnat medverka till men så blev inte fallet. Nu ska istället Polismyndigheten ta ställning till om det finns anledning att anta att vapnen kan missbrukas eller att licenserna kommer att återkallas. Misstanken mot min klient har inte prövats av domstol, han begärdes aldrig häktad. Han förnekar brott. Trots detta hävdes inte beslagen till honom, säger den ena jägarens advokat Sven Severin. Han fortsätter:

– Även om Åse Schoultz känner till att älgjakten snart börjar, verkar hon inte vilja medverka till att min klient kan delta.

Fortsättning av de misstänkta och div.bilder hämtade från rättegången
>
Här är fler filmer från Svt Nyheter

Film på lodjur i fälla hittades i den huvudmisstänktes telefon vilket är ett av åklagarens bevis mot mannen.
Foto: Polisens förundersökning

Den hängda Lokatten. Foto: Polisen
Bilden som åklagaren visar inför rätten. Foto från polisens förundersökning
Ett repeterkulgevär av märket Krico. Foto: Polisen
Bild från den misstänktes mobiltelefon. Foto: Polisens förundersökning
Foton från polisens razzia där en björnskalle hittades i en frys. Foto: Polisen
Björnskalle hittades i mannen med myndighetsuppdrags frys. Foto: Polisen
Bild tagen bara några timmar efter den förra bilden på den snarade björnen. Foto: Polisens förundersökning
Bild på en död björn från den misstänktes telefon som åklagaren menar har samband med det påstådda brottet den 31 maj 2016. Foto: Polisens förundersökning
Ett annat björnhuvud som hittades i den åtalades frys men som polis senare kunde konstatera var lagligt skjuten. Foto: Polisen
Bild från 3 juni 2016 som hittats på den misstänktes telefon. Foto: Polisens förundersökning
Den huvudmisstänkte vill inte kommentera bilden på det snarade lodjuret som hittats i hans mobil. Foto: Polisen
Utdrag från samtal som polisen avlyssnat.
augusti 2016, och fem män grips för inblandning i jakthärvan
Bild från den misstänkte 46-åringens telefon. Foto: Polisens förundersökning
previous arrow
next arrow
PlayPause
 
Shadow
 
Urban Robert Edelbro, 46 år, Boden
 • Grovt jaktbrott – skjutit en björn 3 juni 2016 tillsammans med 73-åringen
 • Grovt jaktbrott – snarat ett lodjur 15 januari 2016
 • Grovt jaktbrott – dödat lodjur med hjälp av illegal fälla 23 mars 2016
 • Grovt jaktbrott – dödat lodjur med hjälp av illegal fälla 24 april 2016
 • Grovt jaktbrott – dödat en björn 31 maj 2016
 • Grovt jaktbrott – skjutit en björn 19 juni 2012
 • Anstiftan till grovt jaktbrott – lämnat uppgifter om en järv till 36-åringen
 • Medhjälp till grovt jaktbrott – gett råd och bistått med material av snarning av björn
 • Grovt vapenbrott
 • Brott mot vapenlagen

Åke Martin Urban Edelbro, 73 år, Boden

 • Medhjälp till grovt jaktbrott – transporterat björnfälla
 • Grovt jaktbrott – skjutit en björn 3 juni 2016 tillsammans med 46-åringen
 • Brott mot vapenlagen
 • Grovt vapenbrott
 • Artskyddsbrott – köpt ett björnskinn

Johan Pär Åke Lund, 36 år, Kalix

 • Grovt jaktbrott – skjutit en järv 25 juli 2016
 • Grovt jaktbrott – snarat en björn 5 augusti 2016
 • Två fall av vapenbrott

Tony Mattias Grandlund, 39 år, Älvsbyn

 • Jakthäleri
 • Brott mot vapenlagen
 • Vapenbrott

Ivar Rune Stokke, 63 år Jokkmokk

 • Grovt jakthäleri, förvarade en björnskalle i en fryscontainer.
 • Brott mot vapenlagen.
 


JAKTBROTT 

Nästan var tionde varg som obduceras vid Statens veterinärmedicinska anstalt har antingen dödats illegalt eller har gamla skottskador. Men den illegala jakten skördar lång fler offer än så – det kan handla om så mycket som ett 50-tal vargar per år. 

Två rådjur har fallit offer för tjuvskytte

>Nu ska Norrbottenshärvan upp i domstol

> Jakthärvan: Så säger de misstänkta

Staten kritiseras i samband med stor jakthärva

> Åklagaren nöjd med jaktbrottsdom

 Lodjur hängdes levande i träd – mobilfilm bevisning i jaktbrottshärva
Ett lodjur som snaras i ett träd. Ett annat som fångat i en bur stressas av en skällande hund samtidigt som en pinne stöts i sidan på lodjuret.Om en månad börjar rättegången om jaktbrottshärvan i Norrbotten där fem män åtalats.
Aftonbladet har tagit del av filmerna som visar hur djuren plågats.
> Länk till Filmen

> Ett flertal fall av förföljelse och illegal jakt

> Efter misstänkta jakthärvan – två personer kan få tillbaka sina vapen

>  Stor omfattning av illegal vargjakt

> Den åtalade vargskytten hade bilder på många vargar
> Åtal mot vargskytt äventyrar löshundsjakten

> Filmen som fäller männen i Jaktbrottshärvan
>Rättegång i Oktober i Jaktbrottshhärvan
> Nu åtalas mannen som sköt vartiken i Sjundareviret för grovt jaktbrott

>Misstänkt jaktbrott otillåtna åtlar vid björnjakten
> Förhandling inför rättegång i jaktbrottshärvan
> Illegala viltsnaror i Segmon, Värmland
> Naturbevakaren Håkan ertappade jaktbrottsmisstänkta på fjället
> Jaktbrottet 2. Polis sprängde internationell liga
> 2 personer anhållna för planer på grovt jaktbrott
>
Här är den 5e misstänkta i Jakthärvan
>
Sammansatt av SvtNyheter, Illegel rovdjursjakt
> Åklagaren ser fram emot fällande dom
> Plågat och dödat rovdjur
>Telefonavlyssning en viktig pusselbit
>Passivitet från Lantbruksministern gör att den illegala rovdjursjakten kan fortgå
>Jäkthärvan sväller
> Tjuvjägare länsar skogen på vargar