atualizado 2017-11-10

novembro
10
>  Åklagare Åse Schoultz kommer överklaga domen
Åklagare Åse Schoultz, som hade yrkat på strängare straff än vad tingsrätten fällde de åtalade männen för, är inte nöjd med domen som hon anser vara för mild och säger att hon kommer överklaga till hovrätten.

Press Release 14.00
Domen i jaktmålet, B 2074-16
[2017-11-10] Tribunal Distrital Luleå
O Tribunal Distrital entregou hoje o seu julgamento no chamado. alvo de caça.
  > Luleå_TR_B_2074-16_Dom_2017-11-10 

Tingsrätten har dömt en 37-årig man för två fall av grovt jaktbrott, bestående i att han skjutit en järv och snarat en björn, samt för vapenbrott och brott mot vapenlagen, till fängelse i ett år och tre månader.

En 74-årig man har dömts för medhjälp till det grova jaktbrottet beträffande björnen, samt för grovt vapenbrott, vapenbrott och så kallad artskyddsbrott (han hade köpt ett björnskinn som det inte var tillåtet att handla med) till fängelse i ett år. Straffet har sänkts med hänsyn till mannens höga ålder och hälsoproblem. Tingsrätten har dock frikänt mannen från ett åtal för grovt jaktbrott.

En 46-årig man har dömts för medhjälp till det grova jaktbrottet avseende björnen, samt för grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen, till fängelse i ett år och fyra månader. Mannen har dock frikänts från sex åtal för grovt jaktbrott, varav en gärning påstods ha begåtts tillsammans med 74-åringen, samt från ett åtal för anstiftan till det grova jaktbrottet avseende järven.

Vidare har en 29-årig man dömts för jakthäleri och vapenbrott, men frikänts från ett brott mot vapenlagen som bedömts vara ringa, till villkorlig dom och samhällstjänst, och en 63-årig man dömts för jakthäleri, men frikänts från vapenbrott sedan åklagaren lagt ned åtalet, till samma påföljd. Ingen av dessa män stod åtalade för grovt jaktbrott.

Slutligen har vapen, ammunition, illegala fällor och djurskinn förklarts förverkade, vilket innebär att de tilltalade blivit av med föremålen, som kommer att tas om hand av staten.

Orsaken till att 46-åringen och 74-åringen frikänts från åtalen för grovt jaktbrott är huvudsakligen att den enda egentliga bevisningen i dessa åtalspunkter var bilder och filmer på illegalt dödade djur som hittats främst i 46-åringens mobiltelefon. Även om tingsrätten i och för sig anser att det är bevisat att det är han som tagit bilderna och varit på de platser där djuren dödats, så räcker detta enligt rättens mening ensamt inte för det ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel att det är just dessa personer som faktiskt jagat och dödat djuren på det sätt som åklagaen gjort gällande.

> Försvarets invändningarpunkt för punkt
På torsdagen hölls slutpläderingarna i tingsrätten i Luleå i jaktbrottshärvan och åklagaren yrkar på fängelse för fyra av de fem åtalade.

Förhandlingarna är nu avslutade. Domen kommer att meddelas fredagen den 10 novembro 14:00
Intervjuer och kommentarer kommer i kvällens sändningar och påsvt.se/norrbotten.

Åklagare Åse Schultz

> Tidslinje: Detta har hänt i jaktbrottshärvan

Här kan ni se alla bevismaterial, fotos mm.
> caça Hank

dia 4 > DIREKTLÄNK
Hade björnskalle i frysen – myndighetsperson misstänks för jakthäleri
Mannen som haft uppdrag för Länsstyrelsen i Norrbotten greps i sitt hem i samband med en uppmärksammad razzia som genomfördes på ett flertal adresser i Norrbotten i augusti förra året. I hans frys hittades ett oflått björnhuvud med ett rep lindat runt nos och mun. Björnen var även märkt med ett chip och ingick i ett forskningsprojekt.

Åklagaren tror på en fällande dom
Advokaten: ”Bevisningen så tunn att åtal aldrig borde ha väckts”
Jaktbrottshärvan: Vem tog bilderna?

dia 3 > DIREKTLÄNK
Dagens förhandlingar ser på förhand mycket betydelsefulla ut. Rent av avgörande för rättegångens resultat.

Medhjälparen längst till höger, här i samspråk med Jaktprofilen och skytten i en paus.

Kan åklagaren Åse Schoultz bevisa att de bilder och filmer som hittats i de inblandade männens mobiltelefoner även tagits med de aktuella mobiltelefonerna? Försvaret hävdar att filerna kan ha skickats och sedan lagrats i mobilerna.
Under förmiddagen kommer polisens tekniker att vittna. Försvarsadvokat Jonas Westerlund har även kallat en sakkunnig.
Westerlund försvarar den så kallade Jaktprofilen, en man i 45-årsåldern som åklagaren ser som huvudman i jakthärvan. Till misstankarna mot mannen hör grovt jaktbrott i sex fall.

> caça Hank: Så säger de misstänkta

> Leif GW Persson: ”Det här är kvalificerat djurplågeri”

> Huvudmannen vägrade svara på åklagarens frågor
dia 2 > DIREKTLÄNK Svt Nyheter. Idag hörs huvudmannen
Idag kommer sex åtalspunkter att tas upp.

 1. Grovt jaktbrottdär en 37-årig man misstänks ha skjutit en järv
 2. Anstiftan av jaktbrottdär den huvudmisstänkte misstänkts ha förmått/uppmuntrat 37-åringen att döda järven
 3. Jakthäleridär en 39-årig man misstänks ha låtit sin hund slita och dra i den döda järven
 4. Grovt jaktbrottdär 37-åringen misstänks ha snarast en björn
 5. Medhjälp till jaktbrottdär den huvudmisstänkte uppmuntrat 37-åringen samt gett råd om hur han skulle gå tillväga
 6. Medhjälp till grovt jaktbrottdär den huvudmisstänktes pappa misstänks ha förmedlat och transporterat material till björnfällan

> Sammanfattning av gårdagen i Jakthärvan.
“-Samtliga förhör är en smörja av dåligt minne, ovetande, lögner, stumhet och bortförklaringar. De använder samekulturen som ett skydd för deras eget ovetande av sina ägodelar, där mobiltelefoner, datorer m.m. bara magiskt har försvunnit från deras bostäder. Det går så långt att även deras hundar har lånats utan deras medvetande. ”

dia 1 > DIREKTRAPPORT · SVT på plats i rättssalen

Rättegången kan ju även bli utdragen!
Rättegången om en av Sveriges största jakthärvor börjar i dag på Luleå tingsrätt. Fem män är åtalade för sammanlagt 22 brott såsom grova jaktbrott, vapenbrott och häleri.
4 av dessa män är renskötande samer och alla 5 har koppling till varandra!
Åtta rovdjur misstänks ha dödats olagligt och vissa av djuren ska ha plågats innan de avlivats.
Det var i augusti förra året som ett 40-tal poliser slog till mot ett flertal adresser samtidigt. Fem män häktades då och i dag börjar alltså den fyra dagar långa rättegången i Luleå tingsrätt där SVT Nyheter är på plats och direktrapporterar.

HÄR ÄR DE FEM MISSTÄNKTA I JAKTHÄRVAN:

 • Den huvudmisstänkte, homem 46 anos
  Åtalas för sex fall av grovt jaktbrott (dödat tre björnar och tre lodjur), anstiftan till grovt jaktbrott, medhjälp till grovt jaktbrott, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen.
 • Den huvudmisstänktes pappa, homem 73 anos
  Åtalas för medhjälp till grovt jaktbrott, grovt jaktbrott (dödat en björn tillsammans med sin son), brott mot vapenlagen, grovt vapenbrott och artskyddsbrott.
 • Man 39 anos
  Åtalas för jakthäleri, brott mot vapenlagen och vapenbrott.
 • Den huvudmisstänktes tremänning, homem 37 anos
  Åtalas för två fall av grovt jaktbrott (dödat en järv och en björn) och två fall av vapenbrott.
 • Man med tidigare myndighetsuppdrag åt Länsstyrelsen i Norrbotten
  Åtalas för grovt jakthäleri.

– Miljöåklagare Åse Schoultz har hävt beslagen av vapnen till Polismyndigheten, inte till min klient. Han har alltså inte fått tillbaka några vapen. Detta hade Åse Schoultz kunnat medverka till men så blev inte fallet. Nu ska istället Polismyndigheten ta ställning till om det finns anledning att anta att vapnen kan missbrukas eller att licenserna kommer att återkallas. Misstanken mot min klient har inte prövats av domstol, han begärdes aldrig häktad. Han förnekar brott. Trots detta hävdes inte beslagen till honom, säger den ena jägarens advokat Sven Severin. Han fortsätter:

– Även om Åse Schoultz känner till att älgjakten snart börjar, verkar hon inte vilja medverka till att min klient kan delta.

Fortsättning av de misstänkta och div.bilder hämtade från rättegången
>
Här är fler filmer från Svt Nyheter

Film på lodjur i fälla hittades i den huvudmisstänktes telefon vilket är ett av åklagarens bevis mot mannen.
foto: Polisens förundersökning

seta anterior
próxima seta
PlayPause
Sombra
Slider
 
Urban Robert Edelbro, 46 anos, Boden
 • Grovt jaktbrottskjutit en björn 3 Junho 2016 tillsammans med 73-åringen
 • Grovt jaktbrottsnarat ett lodjur 15 janeiro 2016
 • Grovt jaktbrottdödat lodjur med hjälp av illegal fälla 23 marte 2016
 • Grovt jaktbrottdödat lodjur med hjälp av illegal fälla 24 abril 2016
 • Grovt jaktbrottdödat en björn 31 maio 2016
 • Grovt jaktbrottskjutit en björn 19 Junho 2012
 • Anstiftan till grovt jaktbrottlämnat uppgifter om en järv till 36-åringen
 • Medhjälp till grovt jaktbrottgett råd och bistått med material av snarning av björn
 • Grovt vapenbrott
 • Brott mot vapenlagen

Åke Martin Urban Edelbro, 73 anos, Boden

 • Medhjälp till grovt jaktbrotttransporterat björnfälla
 • Grovt jaktbrottskjutit en björn 3 Junho 2016 tillsammans med 46-åringen
 • Brott mot vapenlagen
 • Grovt vapenbrott
 • Artskyddsbrottköpt ett björnskinn

Johan Pär Åke Lund, 36 anos, Kalix

 • Grovt jaktbrottskjutit en järv 25 Julho 2016
 • Grovt jaktbrottsnarat en björn 5 Agosto 2016
 • Två fall av vapenbrott

Tony Mattias Grandlund, 39 anos, Älvsbyn

 • Jakthäleri
 • Brott mot vapenlagen
 • Vapenbrott

Ivar Rune Stokke, 63 år Jokkmokk

 • Grovt jakthäleri, förvarade en björnskalle i en fryscontainer.
 • Brott mot vapenlagen.
 


DELITOS DE CAÇA

Nästan var tionde varg som obduceras vid Statens veterinärmedicinska anstalt har antingen dödats illegalt eller har gamla skottskador. Men den illegala jakten skördar lång fler offer än så – det kan handla om så mycket som ett 50-tal vargar per år. 

Två rådjur har fallit offer för tjuvskytte

>Nu ska Norrbottenshärvan upp i domstol

> caça Hank: Så säger de misstänkta

Staten kritiseras i samband med stor jakthärva

> Åklagaren nöjd med jaktbrottsdom

 Lodjur hängdes levande i träd – mobilfilm bevisning i jaktbrottshärva
Ett lodjur som snaras i ett träd. Ett annat som fångat i en bur stressas av en skällande hund samtidigt som en pinne stöts i sidan på lodjuret.Om en månad börjar rättegången om jaktbrottshärvan i Norrbotten där fem män åtalats.
Aftonbladet har tagit del av filmerna som visar hur djuren plågats.
> Länk till Filmen

> Ett flertal fall av förföljelse och illegal jakt

> Efter misstänkta jakthärvan – två personer kan få tillbaka sina vapen

>  em grande escala caça ilegal de lobos

> Den åtalade vargskytten hade bilder på många vargar
> Åtal mot vargskytt äventyrar löshundsjakten

> Filmen som fäller männen i Jaktbrottshärvan
>Rättegång i Oktober i Jaktbrottshhärvan
> Nu åtalas mannen som sköt vartiken i Sjundareviret för grovt jaktbrott

>crime de caça suspeita otillåtna åtlar vid björnjakten
> Förhandling inför rättegång i jaktbrottshärvan
> Illegala viltsnaror i Segmon, Varmland
> Naturbevakaren Håkan ertappade jaktbrottsmisstänkta på fjället
> Jaktbrottet 2. Polis sprängde internationell liga
> 2 personer anhållna för planer på grovt jaktbrott
>
Här är den 5e misstänkta i Jakthärvan
>
Sammansatt av SvtNyheter, Illegel rovdjursjakt
> Åklagaren ser fram emot fällande dom
> Plågat och dödat rovdjur
>Telefonavlyssning en viktig pusselbit
>Passivitet från Lantbruksministern gör att den illegala rovdjursjakten kan fortgå
>Jäkthärvan sväller
> Tjuvjägare länsar skogen på vargar