Naturskydd
eller naturvård innebär att man skyddar en viss typ av natur.
Naturvård innebär dels att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden.

Naturvård-Länsstyrelsen 

I naturvård ingår också att man värnar om den geologiska mångfalden, det vill säga geologiska företeelser som har ett högt bevarandevärde. Det finns många olika typer och former för naturskydd. Natur skyddas för att bevara en mångfald av djur och växter, representativa geologiska företeelser, rent vatten, vackra utsikter, varierad natur och möjligheten för människan att få njuta av allt detta, idag och i framtiden. I en vidare definition av begreppet naturvård inbegrips även landskapsvård[1] och viltvård[2].

Smittskydd
Lagen är en utveckling av 7§ i kapitlet om allmänfarliga brott i Brottsbalken.

Smittskydd Djur
Här kan du läsa om smittsamma djursjukdomar och smitta mellan djur och människor. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos djur, samt för övervakning av det nationella sjukdomsläget.

Smittskydd – SVA
Smittskydd Länsstyrelsen
Hantering av slaktavfall