>Jaktlag (1987:259)
> Hunting Verordening (1987:905)
>vuurwapens wet (1996:67)
>Jachtvergunningen Naturvårdsverket
> Regels inzake ruiming
> trapping PAKKEN & traps
> Hunting Act en koppeltvång AGRIA
Vertraging (2007:1150) inzake de controle op honden en katten

inleidende bepaling
1 §Honden en katten moeten onder dit toezicht worden gehouden en beheerd op een zodanige wijze dat, gelet op hun aard en andere omstandigheden die nodig zijn om te voorkomen dat zij schade of ernstige ongemakken.

Specifieke voorschriften betreffende het toezicht op honden gevonden in de rendierhouderij Act (1971:437).

verder;
Toezicht op en verzorging van de honden op het terrein waar er wild

16 § Intussen is de 1 Maart tot en met 20 augustus de honden gehouden onder dit toezicht om te voorkomen dat het lopen los in het terrein waar er wild. Gedurende de resterende tijd van het jaar, de onder dit toezicht gehouden honden om te voorkomen dat ze nastreven of intimiderend wildlife, wanneer ze niet gebruikt voor de jacht.

De regering of de autoriteit die de regelgeving van de overheid die afwijken van de eerste paragraaf kan uitgeven. Indien nodig voor de bescherming van dieren in het wild wordt dergelijke regelingen betekenen dat een hond moet aangelijnd.

17 § Als een hond los loopt in een gebied waar wild, krijgen jakträttshavaren of iemand hem of haar verzorgen van de hond vertegenwoordigen. Wanneer dit gebeurd aan de eigenaar of houder van de hond zonder vertraging. Als hij of zij niet bekend is dat in plaats van de politie op de hoogte te. Als jakträttshavaren of iemand hem of haar te vertegenwoordigen niet wil om te zorgen voor de hond, De politie autoriteit moet beschikken over de hond.

Kan niet de hond is goed verzorgd, De politie autoriteit zal hond te doden, als dit is ingesteld toestand van wildbeheer oogpunt en verdedigbare zelfs rekening houdend met andere omstandigheden.Vertraging (2014:707).

Inleidende bepalingen van de Jachtwet

1 § Deze wet is van toepassing op wildbeheer, het recht om te jagen en de jacht operatie in het Zweedse grondgebied en vraagstukken daarmee samenhangende. De wet is ook van toepassing in bepaalde specifieke gevallen 1. binnen de Zweedse economische zone,  2. Op het toelaat jacht van Zweeds schepen op volle zee buiten de exclusieve economische zone,  3. Op waardoor de jacht van de Zweedse vliegtuigen boven de volle zee buiten de exclusieve economische zone. In aanvulling op de bepalingen van deze wet en regelgeving van de administratieve bepalingen betreffende de bescherming en het beheer van wilde dieren. Bepalingen die vergunningen voor bepaalde activiteiten en maatregelen in 7 krijgen. 28 een29 b §§ milieu-Code. Vertraging (2001:443).

gemodificeerde gM SFS 1994:1820, binnenkomst 1995-01-01, överg.best.
Changed 2001-06-15 gm SFS 2001:443, binnenkomst 2001-07-01

2 § Met het spel in de wet van het wild levende zoogdieren en vogels. Hunting betekent te vangen of te doden dieren in het wild en voor een dergelijk doel zoeken, volgen of intimiderend wildlife. Voor de jacht geldt ook om deel te nemen in het wild nesten en op te nemen of te vernietigen vogeleieren.

RUW 2002 ref. 37 De vergunningplicht voor natuurreservaten in 24 § een Conservation Act werd gehouden om behuizingen bestemd voor de struisvogels te dekken.

3 § Wildlife is onschendbaarheid en mag alleen worden gejaagd als de bepalingen van deze wet of de verordeningen en besluiten die onder de wet zijn uitgegeven. Wanneer dieren in het wild is de onschendbaarheid, de rust niet ook hun eieren en nesten. Dit geldt ook in de Zweedse economische zone. Vertraging (1994:1820)

Hieronder staan ​​de jacht seizoenen voor jacht jaar 2013 / 2014. Zoogdieren

bever Noord-Zweden: 1 okt – 15 May Zuid-Zweden: 1 okt – 10 mei
Dovhjort gehoornd: 1 september – 30 – September Alle dieren: 1 okt – 20 Oktober Alle dieren: 16 november – 28 februari (Hind en kalf in Orebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland en Skåne 21 okt – 15 november)
das Alle Zweden: 1 augustus – 15 februari
Haas Noord-Zweden: 1 september – 28(29) Februari Southernmost Zweden: 1 september – 15 februari Oland: 1 september – 31 januari Gotland: 1 september – 15 februari
il Alle Zweden: 1 september – 28(29) februari
edelhert – in het hele land, behalve in de provincie Skåne Inom kronhjortsskötselområde 16 augustus-31 januari. Intussen is de 16 augustus- tot de tweede maandag in oktober, de jacht uitsluitend doe en kalf. zelfs 30 September jagen alleen als sluw zijn- of guard jacht. utanför kronhjortsskötselområde.
Alleen årskalv is toegestaan. de 16 augustus-30 september (alleen stealth- of guard jacht), de 1 oke om de tweede maandag in oktober en 1 31 januari, januari.
Edelherten in Skåne Inom stag area.
Alleen in licentie jacht. Het provinciaal bestuur bepaalt het jaarlijkse jachtseizoen voor één of meer perioden op de tweede maandag van oktober 31 januari.
Utanför stag area. Tweede maandag in oktober 31 januari.
Nerts alleen culling. Alle Zweden: 1 juli – 30 juni
marter Noord-Zweden: 1 september – 31 Maart Zuid-Zweden: 1 november – 28(29) februari Gotland: Beschermde Arent rond
wildbraad: een Noord-Zweden: 1 okt – 31 December Zuid-Zweden: 1 okt – 31 januari
wildbraad: gehoornd, Kind Gehoornde Zuid-Zweden: 16 augustus – 30 September gehoornde Noord-Zweden: 16 augustus – 30 September Kid Zuid-Zweden: 1 september – 30 september
rode vos Zuid-Zweden: 1 augustus – 28(29) Februari Zuid-Zweden: 1 augustus – 15 Maart Midden-Zweden: 1 augustus – 31 Maart Noord-Zweden: 1 augustus – 15 april
wild zwijn: volwassen dieren 16 april – 15 Sow februari vergezeld van biggen worden beschermd Arent rond.
wild zwijn: jongeling Alle Zweden: 1 juli – 30 juni
eland Achtervolging Noord-Zweden: Eerste maandag in september Zuid-Zweden: Tweede maandag in oktober Hunt End: Bekijk de länstyrelser


de dagelijkse jaktider In Hunting verordening is:

9 § Voor de jacht met vuurwapens voor elanden, dragen, wolf, meer, zij, hert, herten en moeflon, de volgende beperkingen.

1. Moose mag alleen worden gejaagd in de tijd fr.o.m. een uur voor zonsopgang tot zonsondergang.
2. Bears mag alleen worden gejaagd in de tijd fr.o.m. één uur voor zonsopgang tot twee uur voor zonsondergang.
3. wolf, meer, zij, hert, herten en moeflons kan alleen worden gejaagd fr.o.m. een uur voor zonsopgang t.o.m. één uur na zonsondergang.
Tijdens het uur na zonsondergang mag Hunt alleen worden uitgevoerd als een bewaker jagen of stalking.

commentaar : Andere bejaagbare soorten kunnen de hele dag door worden gejaagd.

Jachtseizoen en jachtseizoen is de tijd / seizoen in een jaar bij de jacht voor een bepaalde soorten worden tillåten.Tiden bepaald door de autoriteiten, meestal door de provinciale overheid, Gezien het beschermen van de voortplanting van de soort. Hunting buiten deze tijd / seizoen kan worden beschouwd als de jacht schendingen. De Jachtwet (SFS 1987:259) verklaard dat alle dieren in het wild is de onschendbaarheid. Voor de onschendbaarheid van wilde dieren in vrede niet eens hun eieren en nesten. Dit betekent dat het spel alleen kan worden gejaagd - die wordt gevangen of gedood - indien toegestaan ​​door de jachtwetgeving.

bron; jachtseizoenen

Hunting ordonnantie § 28

28 § Als een van de roofdieren te dragen, wolf, wolverine of lynx aanvallende huisdieren of als er een gegronde reden is om een ​​dergelijke aanval te vrezen, maatregelen kunnen worden genomen om de predator af te schrikken. Roofdieren zoals bedoeld in eerste paragraaf gedood door een huisdier eigenaar of houder aan tamdjuret beschermen, 1. wanneer de predator aanvallen en schade tamdjuret of wanneer het duidelijk is dat een dergelijke aanval op handen, 2. als er een gegronde reden is om een ​​aanval op tamdjuret vrezen en de moord vindt plaats in de nabijheid van het roofdier heeft aangevallen en verwond of gedood huisdieren, of 3. als de predator is binnen de aangewezen voor het onderhoud van tamdjuret omheind gebied en er een gegronde reden is om een ​​aanval vrezen die. De predator zal alleen worden beëindigd wanneer het niet gaat om roofdier af te schrikken of op een andere passende wijze op te zeggen of af te wenden de aanval. maatregelen tweede paragraaf 3 kunnen, wat betreft lo, Ook worden genomen om de wilde dieren in wildparken of soortgelijke faciliteit gehouden beschermen onder 41 een §. verordening (2009:310).

gemodificeerde gM SFS 1990:20, binnenkomst 1990-03-01
gemodificeerde gM SFS 1994:108, binnenkomst 1994-07-01, överg.best.
Changed 1998-08-04 gm SFS 1998:1000, binnenkomst 1998-09-01, överg.best.
Changed 2001-06-15 gm SFS 2001:451, binnenkomst 2001-07-01
Changed 2006-01-31 gm SFS 2006:14, binnenkomst 2006-03-01
Changed 2009-04-28 gm SFS 2009:310, binnenkomst 2009-05-01
 
WELL 2004 s. 786 Een persoon heeft een wolf gedood voordat een gevreesde aanvallen op huisdieren. Vraag naar de voorwaarden voor…
RH 2009:48 Een jager is in verband gebracht met elanden doodde een wolf voor een gevreesde aanval op zijn hond. de aanklacht…

28 een § maatregelen in het kader 28 § tweede-vierde alinea kan ook worden gedaan door een andere persoon die namens de eigenaar of beheerder te beschermen jachthond gebruikt in jachtpartij, huisdieren die binnen de afgesloten ruimte bestemd voor de verzorging van tamdjuret of spel gehouden in het spel behuizing of soortgelijke inrichting volgens 41 een §. Hetzelfde geldt wanneer de opdracht ontbreekt, maar de uitvoering ervan redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een dergelijke zou zijn gemaakt als er in de gelegenheid was geweest. verordening (2009:310).

introduceerde 2009-04-28 gm SFS 2009:310, binnenkomst 2009-05-01

28 b § maatregelen in het kader 28 en 28 een §§ kunnen worden genomen op een ander jachtgebied, en niettegenstaande 9 §. Een dergelijke jacht is niet toegestaan ​​in nationale parken. verordening (2009:310).

introduceerde 2009-04-28 gm SFS 2009:310, binnenkomst 2009-05-01

28 c § EPA de mogelijkheid doden roofdieren met steun continu evalueren 28 § tweede-vierde alinea en 28 een § belemmert de handhaving van een gunstige staat van instandhouding van de populaties van de soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied of op andere wijze op grote schaal gebruikt. Als EPA bepaalt dat dit dit direct te melden bij werkzaamheden aan de overheid. verordening (2009:310).

introduceerde 2009-04-28 gm SFS 2009:310, binnenkomst 2009-05-01

Jaktförordningens paragraaf 28 in zijn geheel


28 § Als een van de roofdieren te dragen, wolf, wolverine of lynx aanvallende huisdieren of als er een gegronde reden is om een ​​dergelijke aanval te vrezen, maatregelen kunnen worden genomen om de predator af te schrikken.

in de eerste paragraaf genoemde roofdieren kan worden gedood door een huisdier eigenaar of houder aan tamdjuret beschermen:

1. wanneer de predator aanvallen en schade tamdjuret of wanneer het duidelijk is dat een dergelijke aanval op handen,

2. als er een gegronde reden is om een ​​aanval op tamdjuret vrezen en de moord vindt plaats in de nabijheid van het roofdier heeft aangevallen en verwond of gedood huisdieren, of

3. als de predator is binnen de aangewezen voor het onderhoud van tamdjuret omheind gebied en er een gegronde reden is om een ​​aanval vrezen die.

De predator mag alleen worden gedood wanneer het niet gaat om roofdier af te schrikken of op enige andere passende wijze te annuleren of af te wenden van de aanval.

Maatregelen in het kader alinea 3 kunnen, wat betreft lo, Ook worden genomen om de wilde dieren in wildparken of soortgelijke faciliteit gehouden beschermen onder 41 een §. verordening (2009:310).

28 een § maatregelen in het kader 28 § tweede en vierde alinea kan ook worden genomen door een andere persoon die voor rekening van de eigenaar of beheerder van de jacht hond te beschermen gebruikt voor de jacht partijen, huisdieren die binnen de afgesloten ruimte bestemd voor de verzorging van tamdjuret of spel gehouden in het spel behuizing of soortgelijke inrichting volgens 41 een §.

Hetzelfde geldt wanneer de opdracht ontbreekt, maar de uitvoering ervan redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een dergelijke zou zijn gemaakt als er in de gelegenheid was geweest. verordening (2009:310).

28 b § maatregelen in het kader 28 en 28 Een §§ kunnen worden genomen op een ander jachtgebied, en niettegenstaande 9 §. Een dergelijke jacht is niet toegestaan ​​in nationale parken. verordening (2009:310).

28 c § EPA de mogelijkheid doden roofdieren met steun continu evalueren 28 § tweede en vierde alinea en 28 een § bemoeilijkt het behoud van een goede instandhouding van de soort bevolking in zijn natuurlijke verspreidingsgebied of anderszins uitgebreid gebruikt.

Als EPA bepaalt dat dit dit direct te melden bij werkzaamheden aan de overheid. verordening (2009:310).

28 d § Wie in de gevallen bedoeld in de §§ 28-28 b heeft een dier geslacht wordt, zal onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Het dier mag niet worden verplaatst zonder toestemming van de politie. verordening (2009:1265).