Skip to main content

EU ska ha minimalt i...

Det är av yttersta vikt att regeringen försvarar den svenska rovdjursförvaltningen och de av riksdagen fattade besluten. Alla de stora rovdjuren ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket behöver hållas på rimliga nivåer, skriver Runar Filper och Mats Nordberg, SD. Rovdjursförvaltningen har varit hett omdebatterad i många år. Efterhand har vi börjat […]

”Problematiskt att E

Jägareförbundet riktar kritik mot EU-kommissionen, som man anser lyssnar på rovdjursförslag framlagda av ”aktivistiska forskare”. – Det är forskare med ganska tydlig agenda, säger Gunnar Glöersen. Moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har varnat för att förslagen kring nya riktlinjer i art- och habitatdirektivet kommer att innebära varg i hela Sverige, inklusive renskötselområdet. – Jag noterar att regeringen föreslår […]

EU har rätt – vi har

Debattören: Licensjakten har blivit kommersiell trofé- och nöjesjakt De senaste dagarna har förespråkare för jakt yttrat sig i olika typer av media. Torbjörn Larsson från Svenska jägareförbundet uttalade sig i lunchekot den 25 nov avseende det förslag till ändringar som EU-kommissionen har lagt fram till revideringar i art- och habitatdirektivet. Han upprördes över att restriktioner i licensjakt och skyddsjakt […]

Regeringen gör tumme

Stockholm (JJ) EU-kommissionens kritiserade förslag till rovdjursförvaltningen får bakläxa av den svenska regeringen. I sitt svar uppmärksammar regeringen problematiken med regional gynnsam bevarandestatus och vill också stryka den mest kontroversiella bilagan helt. De stora farhågorna har varit: Regional gynnsam bevarandestatus istället för nationell. Människan ska anpassas efter vargen. Begränsning av paragraf 28. Regional gynnsam bevarandestatus […]

Den svenska licensja...

Svensk rovdjursförvaltning med licensjakt på stora rovdjur är hotad av ett tolkningsförslag från EU-kommissionen. Svensk rovdjursförvaltning hotas av EU-kommissionens tolkningsförslag. Det hävdar Svenska Jägareförbundet. – Det är den svenska licensjakten de vill åt. I stället ska folk på landsbygden anpassa sig till rovdjuren. Man ska stängsla in tamboskap. Ägarna ska skydda sin tamboskap mot statens vilt, säger […]

EU: Full ersättning

EUs medlemsstater ska i framtiden kunna betala ut full ersättning för alla kostnader som lantbrukare drabbas av vid rovdjursangrepp. Missnöje i sydeuropeiska länder antas ligga bakom beslutet. Torsdagens besked från EU-kommissionen kom som en överraskning för såväl LRF som Naturvårdsverket och Viltskadecenter. Det går i korthet ut på att alla skador som skyddade rovdjur orsakar […]

European Commission ...

European Commission state aid decision to cover damages caused by wolves and other protected animals The Commission took a decision to fully enable farmers to receive full compensation for damages caused by protected animals, such as wolves. The investments that farmers will do to prevent such damages, for example building electric fences or acquiring guard […]

Vargboom pressar EU-...

Efter valet till EU-parlamentet kan det bli en öppning för att tillåta vargjakt på grund av vargboomen i EU-länderna. Det finns nu uppskattningsvis cirka 17 000 vargar i EU. Vargstammen ökar markant i länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Polen. Vargboomen gör att det finns allt fler EU-politiker som vill ändra lagstiftningen som stoppar vargjakt. […]

Finnish Wolves Suffe...

Finland The wolf is a native species of Finland, but humans hunted it almost to extinction in the 1970’s. After it became a protected species, the Finnish wolf population has slowly grown since. Yet, at the same time poaching continued to be ever present. While trying to solve the poaching catastrophe, the Finnish Ministry of […]

ns Protected By EU P...

Yesterday EU Commissioner Mr. Vella met with about 80 EU, national and regional parliamentarians in Brussels. In this inter-parliamentary conference, they discussed the protection status of the wolf in Europe. It focussed on concerns of farmers, foresters, hunters and politicians regarding wolf predation, and ways for better management. Currently, the wolf is under strict environmental […]

Finska EU-frågor kan

Frågor till EU-domstolen om hur art- och habitatdirektivet ska tolkas kan få återverkningar på den svenska vargjakten. Förfrågan om ett förhandsavgörande kommer från Finlands Högsta förvaltningsdomstol. Det särskilda fallet gäller en dispens för vargjakt i Savolax där finska myndigheter beslutat att sju vargar får fällas i så kallat stamvårdande syfte. Finlands Högsta förvaltningsdomstol vill bland […]

Norge demonstrerar f...

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM STILTE OPP FOR ULVENE IDAG!  Ca 3000 utenfor Stortinget, og over 4000 totalt på landsbasis mobiliserte for ulvene på knappe to uker! Takk til alle frivillige og oppmøtte, og alle de flotte appellantene rundt i Norge – og ikke minst alle organisasjonene rundt i Europa som arrangerte støttemarkeringer! Støtt gjerne […]

Dags för EU-domstole

Trots flera skäl att hämta in EU-domstolens förhandsbedömning i frågan om licensjakt av varg, som under tio år vid sidan av skogen blivit även en juridisk varböld, vägrar Sveriges domstolar ännu att göra det. Därmed är vargen som är strikt skyddad enligt EU-rätten och dess art- och habitatdirektiv i själva verket rättslös i Sverige. EU:s medlemsstater har […]

 
error: Content is protected !!