Skip to main content

Regjeringen må åpne

NORGE Rovviltnemndene i ulvesonen fattet i juni vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen. Vedtakene er påklaget og det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken. NJFF forutsetter at Regjeringen ved statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen.  Etter at vedtaket ble […]

Finska EU-frågor kan

Frågor till EU-domstolen om hur art- och habitatdirektivet ska tolkas kan få återverkningar på den svenska vargjakten. Förfrågan om ett förhandsavgörande kommer från Finlands Högsta förvaltningsdomstol. Det särskilda fallet gäller en dispens för vargjakt i Savolax där finska myndigheter beslutat att sju vargar får fällas i så kallat stamvårdande syfte. Finlands Högsta förvaltningsdomstol vill bland […]

The wolf hunt in Nor...

The large-scale wolf hunt in Norway puts the whole Scandinavian wolf population’s vitality in danger. The Norwegian climate and environment ministry has permitted a licence to kill 75% of the Norwegian wolf population. This means altogether killing 42 of the 56 wolves in the land.*   Photo: Teppo Lahti “This large-scale hunting of the wolves is a very irresponsible […]

 
error: Content is protected !!