Margareta Sturemyr. vice ordförande, Jaktkritikerna

Debattören: Licensjakten har blivit kommersiell trofé- och nöjesjakt
De senaste dagarna har förespråkare för jakt yttrat sig i olika typer av media. Torbjörn Larsson från Svenska jägareförbundet uttalade sig i lunchekot den 25 nov avseende det förslag till ändringar som EU-kommissionen har lagt fram till revideringar i art- och habitatdirektivet.

Han upprördes över att restriktioner i licensjakt och skyddsjakt skulle komma att införas och att så kallad socioekonomisk hänsyn skulle tas bort ur direktivet, vilket skulle innebära att de människor som bor i områden med rovdjur får ta ett eget ansvar för sina tamdjur, exempelvis hägna in tamboskap.

I dagarna har EU-kommissionen ändrat sina riktlinjer för statligt stöd inom jordbrukssektorn för att göra det möjligt för medlemsstaterna att bevilja full ersättning till jordbrukare för skador orsakade av fridlysta djur, såsom vargar, björn och lodjur.

Ändringarna gör det möjligt att helt ersätta kostnaderna för investeringar, som gjorts för att förhindra sådana skador, till exempel bygga elstängsel eller förvärva vallhundar. En seriös åtgärd för att rädda våra svenska rovdjurspopulationer.

I Sverige ligger nu den svenska vargstammen under den så kallade miniminivån för ”gynnsam bevarandestatus” och licensjakten för 2019 är därför stoppad av Naturvårdsverket.

> Läs mer