Svensk rovdjursförvaltning med licensjakt på stora rovdjur är hotad av ett tolkningsförslag från EU-kommissionen.

Svensk rovdjursförvaltning hotas av EU-kommissionens tolkningsförslag. Det hävdar Svenska Jägareförbundet.

– Det är den svenska licensjakten de vill åt. I stället ska folk på landsbygden anpassa sig till rovdjuren. Man ska stängsla in tamboskap. Ägarna ska skydda sin tamboskap mot statens vilt, säger Torbjörn Larsson som är ordförande i Svenska jägareförbundet.

EU-kommissionen har lagt förslag om att uppdatera sitt rådgivande dokument om strikt skyddade arter och hur förvaltning ska ske.

> Läs mer