Skip to main content

Den svenska licensja...

Svensk rovdjursförvaltning med licensjakt på stora rovdjur är hotad av ett tolkningsförslag från EU-kommissionen. Svensk rovdjursförvaltning hotas av EU-kommissionens tolkningsförslag. Det hävdar Svenska Jägareförbundet. – Det är den svenska licensjakten de vill åt. I stället ska folk på landsbygden anpassa sig till rovdjuren. Man ska stängsla in tamboskap. Ägarna ska skydda sin tamboskap mot statens vilt, säger […]

Anmälan mot Kronängs

Revolution Rovs kontakt har nu fått svar av Skolverket på anmälan mot Kronängskolan. Där Mullsjö jaktkrets för 6:e året i rad informerat om älgjakt, uppvisat vapen och annan utrustning. Samt låtit barnen hålla i och imponeras av troféer. Och det glädjande är att Skolverket INTE lade ner anmälan, utan valde att besluta om att dra […]

 
error: Content is protected !!