Revolution Rovs kontakt har nu fått svar av Skolverket på anmälan mot Kronängskolan.
Där Mullsjö jaktkrets för 6:e året i rad informerat om älgjakt, uppvisat vapen och annan utrustning. Samt låtit barnen hålla i och imponeras av troféer.

Och det glädjande är att Skolverket INTE lade ner anmälan, utan valde att besluta om att dra det vidare. Berörda huvudmän i Mullsjö måste nu göra en internutredning och återkomma med resultatet av den och eventuella åtgärder till skolverket senast den 10/12. Anmälaren kommer hålla gruppen Revolution Rov uppdaterade.