EUs medlemsstater ska i framtiden kunna betala ut full ersättning för alla kostnader som lantbrukare drabbas av vid rovdjursangrepp. Missnöje i sydeuropeiska länder antas ligga bakom beslutet.

Torsdagens besked från EU-kommissionen kom som en överraskning för såväl LRF som Naturvårdsverket och Viltskadecenter.

Det går i korthet ut på att alla skador som skyddade rovdjur orsakar på tamboskap ska kompenseras fullt ut med pengar ur landsbygdsprogrammet. Det gäller också indirekta kostnader för veterinär, destruktion och eget arbete samt anskaffande av rovdjursstängsel eller vakthund.

Vill mildra konflikterna

”Dagens beslut syftar till att öka stödet till lantbrukare i områden där det finns stora rovdjur”, skriver EU-kommissionen på sin hemsida.

> Läs mer