Skip to main content

EU: Full ersättning

EUs medlemsstater ska i framtiden kunna betala ut full ersättning för alla kostnader som lantbrukare drabbas av vid rovdjursangrepp. Missnöje i sydeuropeiska länder antas ligga bakom beslutet. Torsdagens besked från EU-kommissionen kom som en överraskning för såväl LRF som Naturvårdsverket och Viltskadecenter. Det går i korthet ut på att alla skador som skyddade rovdjur orsakar […]

 
error: Content is protected !!