Stockholm (JJ) EU-kommissionens kritiserade förslag till rovdjursförvaltningen får bakläxa av den svenska regeringen. I sitt svar uppmärksammar regeringen problematiken med regional gynnsam bevarandestatus och vill också stryka den mest kontroversiella bilagan helt.

De stora farhågorna har varit:

  • Regional gynnsam bevarandestatus istället för nationell.
  • Människan ska anpassas efter vargen.
  • Begränsning av paragraf 28.

Regional gynnsam bevarandestatus

Enligt EU-kommissionens förslag ska gynnsam bevarandestatus inte bara gälla i hela riket utan de regionala delarna ska också tas i beaktande.
– Man föreslår att gynnsam bevarandestatus inte längre ska räknas för hela landet utan även lokalt. Då kan man inte skjuta en varg som kommer in i renskötselområdet i Västerbotten – om det skulle vara den enda vargen i länet. Det kommer att leda till varg i hela Sverige, säger Christofer Fjellner.

> Läs mer