Det är av yttersta vikt att regeringen försvarar den svenska rovdjursförvaltningen och de av riksdagen fattade besluten. Alla de stora rovdjuren ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket behöver hållas på rimliga nivåer, skriver Runar Filper och Mats Nordberg, SD.

Rovdjursförvaltningen har varit hett omdebatterad i många år. Efterhand har vi börjat få till stånd komponenter till en förvaltning som med tiden skulle kunna nå acceptans av både allmänhet och jägare.

I detta känsliga läge hotas nu rovdjursförvaltningen av ett förslag från EU-kommissionen, som innebär en mycket restriktiv tolkning av EU:s art- och habitatdirektiv beträffande rovdjursjakt, och som skulle omöjliggöra de svenska och finska förvaltningsmodellerna beträffande rovdjur. Den 30 oktober i år hölls ett konsulteringsmöte om förslaget i Bryssel, varvid Sveriges representanter valde att inte yttra sig.

Svenska Jägareförbundet har i brev till regeringen påpekat att förslaget skulle omöjliggöra av riksdagen beslutad rovdjurspolitik och att regeringen därför skyndsamt bör klargöra Sveriges position för EU-kommissionen. 

> Läs mer