Trots flera skäl att hämta in EU-domstolens förhandsbedömning i frågan om licensjakt av varg, som under tio år vid sidan av skogen blivit även en juridisk varböld, vägrar Sveriges domstolar ännu att göra det. Därmed är vargen som är strikt skyddad enligt EU-rätten och dess art- och habitatdirektiv i själva verket rättslös i Sverige.

EU:s medlemsstater har genom grundfördragen lovat att implementera EU:s direktiv så att dess innebörd helt fångas upp av den nationella regleringen vilket betyder att lagstiftande församlingar, domstolar och myndigheter är skyldiga att följa EU-rätten som gemenskapen tillsammans stiftat bland annat inom miljöområdet. EU-kommisionen har rätten att öppna överträdelseärenden mot medlemsländer, som motverkar det egentliga syftet, förhalar och obstruerar. Det kan leda till ett domstolsförfarande mot medlemsland i EU-domstolen.

> DRIS / Djurens Rätt i Sammhället