Frågor till EU-domstolen om hur art- och habitatdirektivet ska tolkas kan få återverkningar på den svenska vargjakten. Förfrågan om ett förhandsavgörande kommer från Finlands Högsta förvaltningsdomstol.

Det särskilda fallet gäller en dispens för vargjakt i Savolax där finska myndigheter beslutat att sju vargar får fällas i så kallat stamvårdande syfte.

Finlands Högsta förvaltningsdomstol vill bland annat ha EU-domstolens tolkning av om undantag för vargjakt kan beviljas ”i stamvårdande syfte på ansökan av enskilda jägare” för att värna älgjakten, minska tjuvjakten, öka allmänhetens säkerhet och minska risken för att hundar vargdödas.

>Läs mer