Skip to main content

Björnstammen i Sveri

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett resultat på cirka 2800 björnar. Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1400 individer. Konfidensintervallet […]

Den svenska vargstam...

Inventering av stora rovdjur är viktigt för att skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning som bygger på kvalitetssäkrad kunskap. Kunskapen som inventeringarna bidrar med ligger bland annat till grund för olika förvaltningsåtgärder, vilket är i linje med strategin för svensk viltförvaltning. > Naturvårdsverket 2018-06-01 Foto: copyright Kim Aronsson/Naturvårdsverkets korridor Norge: Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling […]

 
error: Content is protected !!