Inventering av stora rovdjur är viktigt för att skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning som bygger på kvalitetssäkrad kunskap. Kunskapen som inventeringarna bidrar med ligger bland annat till grund för olika förvaltningsåtgärder, vilket är i linje med strategin för svensk viltförvaltning.

> Naturvårdsverket 2018-06-01

Foto: copyright Kim Aronsson/Naturvårdsverkets korridor