Skip to main content

Skyddsjakt har beslu...

Beslut om skyddsjakt Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Idre nya sameby, Älvdalens kommun. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Villkor för beslutet Länsstyrelsen beslutar att nedan angivna villkor ska gälla för jakten enligt detta beslut. Jakt som inte följer […]

Avslag på skyddsjakt

Ärendeöversikt, Diarium Länsstyrelsen i Dalarnas län > Beslut om avslag på skyddsjakt efter varg i Ludvika_ Gagnef_ Vansbro kommun(9251403) (0)_TMP[2523] > Beslut om avslag på skyddsjakt efter varg i Ludvika_ Gagnef_ Vansbro kommun(9248545) (0)_TMP[2524]                   Detta efter artikel nedan > Varg i såten hos Olof – jakten avbruten  

Domstol: Rätt att ne

Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen rätt angående myndighetens avslag på skyddsjaktbegäran på varg från den hårt drabbade fårgården Molstaberg. Stockholms länsstyrelses beslut att inte bevilja skyddsjakt efter varg i Södertälje kommun överklagades av Lantbrukarnas riksförbund, LRF, till förvaltningsrätten i Luleå. Beslutet  Luleå FR 1287-18 Dom 2018-05-29

Årets Lodjursjakt är

> Avslutad namnlista med 22.255 underskrifter Pressmeddelande Årets sk.licensjakt 1/3-15/4, på landets rödlistade lodjur är över. >SVA 69 lodjur har (under deras parningstid) fallit offer för en allt eskalerande samling troféjägare från när och fjärran. 3176 jägare hade anmält sig från Sverige 284 jägare anmälde sig från utlandet (180 Norge,83 Danmark samt resten fördelat på […]

Nytt beslut ang hybr...

Länsstyrelsen fattade den 30 januari ett nytt beslut om skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund samt varg. Det nya beslutet, som börjar gälla den 2 februari, upphäver tidigare beslut och innebär att endast ett djur får fällas i en riktad skyddsjakt. Länsstyrelsens nya beslut innebär en begränsning av den fortsatta skyddsjakten till den riktade skyddsjakten och begränsar också […]

Länsstyrelsen tillåt

Pressmeddelande Efter angrepp mot tre olika fårbesättningar i Örebrotrakten är det nu klart att det blir skyddsjakt på en varg. Laboratoriesvar på DNA-prover från ett av angreppen visar att det är fråga om en varg av skandinaviskt ursprung och därmed inte en varg med särskilt skyddsvärda gener. Jakten inleds i morgon och får pågå som […]

 
error: Content is protected !!