Länsstyrelsen fattade den 30 januari ett nytt beslut om skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund samt varg.

Det nya beslutet, som börjar gälla den 2 februari, upphäver tidigare beslut och innebär att endast ett djur får fällas i en riktad skyddsjakt.

Länsstyrelsens nya beslut innebär en begränsning av den fortsatta skyddsjakten till den riktade skyddsjakten och begränsar också omfattningen till ett djur enligt villkor i beslutet.

De nya villkoren i skyddsjakten gäller from den 2 februari och skyddsjakten kommer att pågå till den 31 mars 2018.

> Läs mer

 > Beslut om skyddsjakt efter varg samt hybrid mellan varg och hund ink. upphävande av tidigare beslut