Pressmeddelande

Länsstyrelsen i Örebro län

Efter angrepp mot tre olika fårbesättningar i Örebrotrakten är det nu klart att det blir skyddsjakt på en varg. Laboratoriesvar på DNA-prover från ett av angreppen visar att det är fråga om en varg av skandinaviskt ursprung och därmed inte en varg med särskilt skyddsvärda gener.
Jakten inleds i morgon och får pågå som längst till och med den 24 mars

Inom loppet av en vecka i månadsskiftet februari-mars, angreps tre olika fårbesättningar inom en radie av 15 km utanför Örebro; i Närkes Kil, Gräve och Glanshammar.

Länsstyrelsens fältpersonal kunde säkra DNA-spår vid angreppet i Glanshammar. I dag kom svaret på DNA-analysen från Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation. Svaret visar att spåren kommer från en tik med skandinaviskt ursprung, med stor sannolikhet en ungvarg från Villingsbergsreviret. Vargen är således inte att klassificera som genetisk värdefull för den svenska vargstammen.

Länsstyrelsen har mot denna bakgrund i dag tagit beslut om skyddsjakt i enlighet med Jaktförordningen 23a, 23b och 24b ”för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom”.

Jakten får bedrivas från och med i morgon den 9 mars och som längst till och med den 24 mars.

Länsstyrelsen har utsett en särskild jaktledare. Jaktledaren har ansvaret för att organisera jakten och ska rapportera till Länsstyrelsen senast en timme efter att varg har fällts.

För mer information:
Magnus Eklund, avdelningschef Miljö, tel. 019-19 39 10 eller 070-619 39 19

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

untitledBeslut om skyddsjakt dnr 218-1629-2013_Orebro20130308

 

 

WAS överklagan

untitledÖverklaganOrebrovargen_20130310

(Bilden har inget samband med pressmeddelandet)