I Viltskadecenters statistik för år 2017 anges att 387 tamdjur, varav 367 får, angreps av rovdjur förra året. Av dem står lodjur för de flesta angreppen, följt av varg.

Rapport Viltskadecenter

 > viltskadestatistik-2017-version-1-webb