Skip to main content

Naturvårdsverket byt

Naturvårdsverket byter ut den handläggare som arbetat med utredningen om bågjakt. Handläggaren byts ut efter att två privatpersoner anklagat honom för att vara jävig eftersom han arrangerar och säljer jakter. Naturvårdsverket har gjort en utredning huruvida handläggaren är jävig och myndighetens utredning visar att så inte är fallet. Men Naturvårdsverket väljer ändå att byta handläggare […]

Björnstammen i Sveri

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett resultat på cirka 2800 björnar. Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1400 individer. Konfidensintervallet […]

Ingen delegering av ...

Naturvårdsverket överlåter inte möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som […]

Förstärkt skandinavi

Under 2017 registrerades sammanlagt 657 järvar i Norge och Sverige med hjälp av analys av insamlade DNA-prover. I Sverige var det första gången som inventering genomfördes i hela landet. Ger en bättre övervakning – Genetiska analyser har blivit ett viktigt verktyg i rovdjursövervakningen i Skandinavien. Analyserna ger information om populationsstorlek, sammansättning och utbyte mellan delpopulationer. […]

GRIMMA ÄR DÖD

Stor sorg Dom onda har dödat henne. Alla inblandade är genomonda. Jag var ute senast igår. Vi blev förföljda och stoppade av polisen två gånger bara för att vi var där. Så många som har kämpat för dig Grimma, som hållt de onda borta dag och natt. Över 47000 personer har skrivit på en protestlista […]

Södertörnsvargen skj

Alexandra Anstrells (M) fabricerade rapporter till Länsstyrelsen avgörande bakom felaktiga skyddsjakten. Den rödlistade vargen skjöts ihjäl som ett resultat av den moderata haningepolitikern Alexandra Anstrells önskan att hennes skrämselkampanj och krav på skyddsjakt skulle ge röster i höstens kommunval. Istället har en överväldigande majoritet av haningeborna rasat över skyddsjakten och en proteststorm har riktats mot Länsstyrelsen […]

 
error: Content is protected !!