Naturvårdsverket har föreslagit att jakt med pilbåge ska bli tillåtet. Det är något som Svenska jägareförbundet välkomnar. Men förslaget kritiseras nu av flera remissinstanser, däribland Jordbruksverket.

Den som vill jaga med pilbåge måste, enligt Naturvårdsverkets förslag, ha en vanlig jägarexamen och en internationell bågexamen. Det skulle då vara tillåtet att jaga bland annat rådjur, räv, tvättbjörn och bäver.

Stöttas av jägarförbund
Förslaget uppmuntras av Svenska bågjägareförbundet, och nu även av Svenska jägarförbundet, efter en tids vacklande i frågan.

– Förr kunde jag tycka att det kändes primitivt, men nu ser vi att det finns fördelar och att det fungerar minst lika bra som med krutvapen, säger Daniel Ligné på Svenska jägareförbundet, som har sitt nationella kansli på Öster Malma utanför Nyköping.

> Läs mer