“Orimligt att bedriva renskötsel med för högt rovdjurstryck”

UPPDRAG GRANSKNING · Riksdagen har bestämt att rennäringen inte ska behöva förlora mer än tio procent av sina renar till rovdjuren. Samtidigt visar forskning att vissa samebyar förlorar mer än så, uppemot 20 procent, och att det skadar dem ekonomiskt. Nu öppnar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för en förändring av lagen: 
– Det går inte att bedriva renskötsel med så högt rovdjurstryck.

Enligt svensk lagstiftning ska det finnas livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. Samtidigt bygger samebyarnas rennäring på fritt naturbete, vilket innebär att flera renar dödas av rovdjur varje år. 

– Jag har en stor förståelse för de renägare och de samebyar som blir drabbade. Det är väldigt svårt att bedriva renskötsel om rovdjurstrycket blir alltför hårt. Och det var med anledning av det som riksdagen fattade beslut om toleransnivån på tio procent, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Utesluter inte lagändring

Toleransnivån infördes av riksdagen år 2013 och säger att en sameby inte ska behöva förlora mer än tio procent av renarna till rovdjur

> Läs mer